L‘ICP rep el guardó “HR Excellence in Research”

El 28 de març de 2018, l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) va rebre el premi "HR Excellence in Research". Aquest guardó i el seu logotip reflecteixen el compromís de l'ICP amb les polítiques i pràctiques de l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R, per les seves sigles en anglès) en línia amb la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors de la Unió Europea.

La Carta Europea per als Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors estan dirigits tant a investigadors com a responsables de contractació i patrons tant del sector públic com privat. Són elements clau en la política de la Unió Europea per fer de la investigació una carrera atractiva, una característica vital de la seva estratègia per estimular el creixement econòmic i l'ocupació.

L'ICP va aprovar la Carta i el Codi a desembre de 2016. Durant el 2017, va dur a terme un 'gap analysis' intern per tal d’avaluar el grau actual d'implementació dels quaranta principis inclosos a la Carta i el Codi. Sobre aquesta base, l'ICP va elaborar un pla d'acció que inclou 25 accions específiques concebudes per implementar els principis esmentats. Aquest procés e va dur a terme un comitè intern creat a aquest efecte que compta amb la participació de la Comissió investigadors de l'ICP i en la qual estan representades les diferents categories professionals dels investigadors.

Al novembre de 2017, els documents abans esmentats es van presentar a la UE, que va atorgar el guardó "HR Excellence in Research" el 28 de març de 2018. El pla d'acció se seguirà implementant durant els propers anys i serà monitoritzat periòdicament per la UE .

La visió del ICP és reconèixer als investigadors i altres personal com a contribuents essencials per a l'avanç de la institució, tractant d'oferir un entorn de treball adequat i estimulant, promovent la igualtat d'oportunitats, la integritat ètica i l'equilibri entre vida personal i professional. Es farà especial èmfasi en l'aplicació d'una política de contractació oberta, transparent i meritocràtica per als investigadors.

Tres de les iniciatives més rellevants incloses en el Pla d'Acció HRS4R (2018-2020) de l’ICP es descriuen a continuació:

  • Actualizar el pla estratègic ICP (2010 - 2013) disponible al lloc web de l'ICP, indicant els objectius i àmbit d'aplicació dels diferents grups de recerca i reconèixer més explícitament la importància de la formació acadèmica i la supervisió. Aquesta acció ja s'ha completat, ja que el nou Pla Estratègic de l'ICP (2018-2021) ja va ser publicat en febrer de 2018.
  • Millorar, expandir i traduir l'actual Pla d'Igualtat d'Oportunitats i Gestió de la Diversitat de l'ICP, amb l'objectiu de (a) promoure la igualtat independentment de l'origen racial, ètnic o de naixement, gènere, orientació sexual, religió o creences, opinió política, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstàncies personals o socials; i (b) promoure la igualtat i enfortir l'equilibri de gènere en els comitès de selecció i avaluació, així com en els òrgans de supervisió, gestió i presa de decisions de l'ICP. Això inclou iniciatives per facilitar la conciliación de la vida familiar i professional.
  • Implementar una política adequada de OTM-R (reclutament obert, transparent i basat en els mèrits) per als investigadors, mitjançant la redacció d'una "Estratègia per al Desenvolupament Professional d'Investigadors" que estableixi una estratègia definida per al desenvolupament professional dels investigadors a l'ICP, així com el desenvolupament d'un "Protocol per a l'avaluació, la promoció interna i la contractació d'investigadors i tècnics" que regulin els principis que han de regir la contractació de nous investigadors, així com la progressió de la carrera d'investigadors de l'ICP (és a dir, la promoció interna).

Descarregar el  Pla d'Acció de l'ICP.

Més informació a: http://hrs4r.icp.cat/

Last modified on Dimarts, 24 abril 2018 11:01
Rate this item
(0 votes)

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca b

xnxxarabsex

sexe libre

sexsaoy

sexjk

russian sex

afdalsex