Patrocini

Patrocini (4)

Code of ethics for collaborating entities

 • investigación
 • patrocinio
 • mecenazgo
 • empresas
14 Sep 2015 Written by

The Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) wishes to establish collaborations with companies who will contribute towards its mission of promoting research in human and vertebrate paleontology at its highest international level, the conservation of paleontological heritage and encourage the efficient transfer of knowledge and applicability to the society in general.

Looking to establish relationships based on trust and mutual benefit, the ICP requests the acceptance of the criteria listed in the present ethics code, by the companies that are interested in collaborating with its research, conservation and communication projects.

 • The collaborating companies declare to have a firm commitment with the universal declaration of human rights.
 • The companies’ activity and its capital is not directly involved with the manufacturing or commerce of weapons nor war material.
 • The collaborating entities respect official institutions and the democratic values and do not discriminate with regards to gender, race, religion, cultural identity nor sexual orientation.
 • The collaborating companies support the efficient use of the available natural resources, pollution prevention, a correct waste management and are in favour of the use of renewable energies, as well as adopting measures towards energetic efficiency.
 • The collaborating companies promote equal opportunity policies.
 • None of the collaborating companies carry out activities that constitute a direct, or indirect agression towards the paleontological heritage.
 • They all comply with the regulations in force regarding labour risk prevention in order to guarantee the safety and health at their work places.
 • The collaborating companies adopt transparency policies regarding their economical and financial management.

Codi ètic de col·laboració amb empreses

 • patrocini
 • mecenatge
 • recerca
 • empreses
14 Sep 2015 Written by

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) té la voluntat d’establir col·laboracions amb empreses que contribueixin a l’acompliment de la seva missió d'impulsar i promoure la recerca en paleontologia de vertebrats i humana al més alt nivell internacional, la conservació del patrimoni paleontològic i permetre la transferència eficient de coneixement i d'aplicacions a la societat en general.

Buscant establir amb relacions basades en la confiança i el benefici mutu, l’ICP sol·licita l’acceptació dels criteris recollits en aquest Codi Ètic per part de les empreses interessades en col·laborar en els seus projectes d’investigació, conservació i difusió.

 • Les empreses col·laboradores manifesten i demostren un compromís ferm amb els drets humans universals.
 • L’activitat de l’empresa i el seu capital no està directament relacionada amb la fabricació o el comerç d’armes i material bèl·lic.
 • Les empreses col·laboradores respecten les institucions i valors democràtics i no discriminen per raó de gènere, raça, religió, identitat cultural i opció sexual.
 • Les empreses col·laboradores promouen un ús eficient dels recursos naturals disponibles, la prevenció de la contaminació, la gestió dels residus generats i fomenten la utilització d’energies renovables i l’adopció de mesures d’eficàcia energètica.
 • Les empreses col·laboradores promouen polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 • Cap empresa col·laboradora du a terme activitats que constitueixin una agressió directa o indirecta envers el patrimoni paleontològic.
 • Compleixen amb la normativa vigent de Prevenció de Riscos Laborals per a garantir la seguretat i la salut en el treball.
 • Les empreses col·laboradores adopten polítiques de transparència en la gestió econòmica i financera.

 

The Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) has a series of diverse projects which can be sponsored by private companies or individuals who want to support its mission of research, conservation and dissemination of vertebrate and human palaeontology in Catalonia. The projects are designed and customised to fit the interests of our partners, as well as our objectives.

Collaborating with the ICP involves active participation in projects to reconstruct the past, but also to face the future and the sustainability of the planet. Disclosing knowledge which arises from new findings and research, and a commitment to preserve the heritage held in the collection of fossils at the Institute. 

All actions of sponsorship and philanthropy will be recognized and duly publicized by the Institute, in addition to the tax benefits and positive image which results from supporting science.

For both businesses and individuals, there are different sponsorship opportunities or ways to collaborate:

 • Funding of specific research projects
 • Scholarship programme
 • Sponsorship of outreach activities
 • Material donations
 • Provision of services and spaces


ICP Patronage and Sponsorship 
Head: Josep Fortuny
Email: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 93 586 86 18

Patrocini i mecenatge

02 Feb 2015 Written by

 

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) ofereix projectes de patrocini i mecenatge a les empreses, institucions i particulars que vulguin donar suport a la seva missió de recerca, conservació i difusió de la paleontologia de vertebrats i humana a Catalunya.

Col·laborar amb l’ICP suposa participar activament en la vocació d’investigar el passat amb una mirada al futur i a la sostenibilitat del planeta, la voluntat de divulgar nous coneixements sorgits de les noves troballes i la recerca i el compromís de preservar el patrimoni que representa la col·lecció de fòssils de l’Institut.

Totes les accions de patrocini i mecenatge seran reconegudes públicament i adequadament per l’Institut, a més dels beneficis d’imatge i fiscals que puguin comportar als col·laboradors.

Tant per empreses com per particulars, tenim diferents possibilitats de patrocini, mecenatge o donatius:

 • Finançament de projectes de recerca
 • Esponsorització d’activitats de divulgació
 • Donatius de material
 • Prestació de serveis i espais

Contacteu amb el Departament de Patrocini i Mecenatge per estudiar les possibilitats concretes de col·laboració.


Patrocini i Mecenatge de l’ICP
Responsable: Josep Fortuny
Correu-e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 93 586 86 18

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca