Museu

Museu (20)

Poster de l'exposició "Què tenim sota els peus?"

Since March 26th, the ICP Museum hosts the exhibition “Què tenim sota els peus? 550 milions d’anys d’evolució a Ponent i el Pirineu”.

Among the 120 fossils and rocks on display is one of the oldest rocks in Catalonia, from the axial Pyrenees and dating back 550 million years; the oldest fossil, dating back 440 million years, found in Pallars Sobirà; and the first known flowering plant, Montsechia, originating from Montsec. The exhibition also features reconstructions of 5 extinct animals, including a unique marine reptile found in Alòs de Balaguer, which is unique in Catalonia.

The objective of the exhibition is to showcase the great geological and biological diversity of the Lleida region, a territory rich in this regard and home to an internationally recognized figure such as the UNESCO Global Geopark Origins. The exhibition specifically highlights the pioneering work of individuals such as Lluís Marià Vidal, Francesc Clua, Martí Madern, Lluís Ferrer, Manuel Riu, Josep Duró, Maria Lourdes Casanovas, Josep Vicenç Santafé, or Antoni Lacasa, who had the foresight to preserve these specimens for a future that is already here, with the aim of representing the entire territory.

The exhibition was curated by paleontologist Rodrigo Gaete under the supervision of Àngel Galobart, director of the Conca Dellà Museum (Isona) and researcher at the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. The exhibition, organized by the Network of Museums of the Lleida and Aran and the two institutions it depends on, the Department of Culture of the Government of Catalonia and the Lleida Provincial Council, has been supported by the UNESCO Global Geopark Origins.

Admission to this temporary exhibition is included in the museum ticket.

 

Poster de l'exposició "Què tenim sota els peus?"

Des del dia 26 de març, el Museu de l'ICP acull l'exposició “Què tenim sota els peus? 550 milions d’anys d’evolució a Ponent i el Pirineu”.

Entre els 120 fòssils i roques exposats s’inclou una de les roques més antigues de Catalunya, que és del Pirineu axial i té 550 milions d’anys; el fòssil més antic, de fa 440 milions d’anys, trobat al Pallars Sobirà, i la primera planta amb flor coneguda, la Montsechia, provinent del Montsec. La mostra compta també amb les recreacions de 5 animals ja extingits, entre les quals destaquen la d’un rèptil marí, únic a Catalunya, localitzat a Alòs de Balaguer.

L’objectiu de la mostra és donar a conèixer la gran diversitat geològica i biològica de la demarcació de Lleida, un territori d’allò més ric en aquest sentit i que compta amb una figura de reconeixement internacional com és el Geoparc mundial UNESCO Orígens. L’exposició fa especial esment de la tasca de persones pioneres com Lluís Marià Vidal, Francesc Clua, Martí Madern, Lluís Ferrer, Manuel Riu, Josep Duró, Maria Lourdes Casanovas, Josep Vicenç Santafé o Antoni Lacasa, que van tenir la sensibilitat de preservar-los de cara a un futur que ja és aquí, amb l'objectiu que tot el territori hi sigui representat.

L'exposició ha estat comissariada pel paleontòleg Rodrigo Gaete sota la supervisió d’Àngel Galobart, director del Museu de la Conca Dellà (Isona) i investigador de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. La mostra, organitzada per la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran i les dues institucions de les quals depèn, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, ha comptat amb el suport del Geoparc mundial UNESCO Orígens.

L'entrada a aquesta exposició temporal està inclosa en l'entrada al Museu.

 

 

It is a global project that has been on for more than 10 years that takes place in several regions of Catalonia to create the Museum of the Dinosaurs of the Pyrenees. The philosophy of this project is to return to the territory, in the form of scientific dissemination, the results of the scientific research performed on the fossils of the last dinosaurs that lived in Europe. 

At present, this project is a reality thanks to the participation of the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont as scientific advisor and Museum of Conca Dellà and Dinosfera as exhibition rooms, which complement each other to show different fields of knowledge.

espai Dinosfera (Coll de Nargó)

The exhibition at the espai Dinosfera in Coll de Nargó (Leida) is focused on its main asset equity: the eggs and nests of dinosaurs. The exhibitions revelas the current knowledge on the reproduction of dinosaurs through the research on fossils and, specifically, from fossils recovered in Coll de Nargó, which has the most important deposits of dinosaur eggs in Europe.

More information: http://www.dinosfera.com

 

Museu de la Conca Dellà (Isona)

The Conca Dellà Museum, which holds the Cretaceous Park, is the scene for an exciting trip to the past. The museum offers the possibility to discover an area that was occupied by the Roman culture in the past and, many years before that, inhabited by the last dinosaurs that lived on the Earth.

More information: http://www.parc-cretaci.com/

Dinosaurios del Pirineo

07 Jul 2015 Written by

Se trata de un proyecto global que, desde hace más de 10 años, se desarrolla en varias comarcas de Cataluña y quiere constituirse en el Museo de los Dinosaurios del Pirineo. La filosofía de este proyecto es la de devolver el territorio, en forma de divulgación, los resultados obtenidos del estudio científico del patrimonio, es decir, del estudio del fósiles de los últimos dinosaurios que vivieron en Europa.


En el momento actual, este proyecto es una realidad gracias a la participación del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont como referente científico y el Museo de la Conca Dellà y Dinosfera como salas de divulgación, que se complementan entre sí para mostrar los diversos ámbitos de conocimiento.

espai Dinosfera (Coll de Nargó)

La exposición en el espai Dinosfera de Coll de Nargó está centrada en su principal activo patrimonial: los huevos y nidos de dinosaurio. El recorrido muestra los conocimientos actuales sobre la reproducción de los dinosaurios obtenidos a partir del estudio de los fósiles y, más concretamente, a partir de los fósiles recuperados en Coll de Nargó, que presenta los yacimientos de huevos de dinosaurio más importantes de Europa.

Más información: http://www.dinosfera.com

 

Museo de la Conca Dellà (Isona)

El Museu de la Conca Dellà, centro de acogida del Parque Cretácico, es el escenario de un apasionante viaje en el tiempo. Este centro museístico ofrece la posibilidad de descubrir una zona que tiempo atrás fue ocupada por la cultura romana, y mucho antes, habitada por algunos de los últimos dinosaurios que pisaron la tierra.

Más información: http://www.parc-cretaci.com/

Dinosaures del Pirineu

07 Jul 2015 Written by

Es tracta d'un projecte global que, des de fa més de 10 anys, es desenvolupa en diverses comarques de Catalunya i vol constituir-se en el Museu dels Dinosaures del Pirineu. La filosofia d'aquest projecte és la de retornar al territori, en forma de divulgació, els resultats obtinguts de l'estudi científic del patrimoni, és a dir, de l'estudi del fòssils dels darrers dinosaures que varen viure a Europa.


En el moment actual, aquest projecte és una realitat gràcies a la participació de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont com a referent científic i al Museu de la Conca Dellà i l'espai Dinosfera com sales de divulgació, que es complementen entre si per mostrar els diversos àmbits de coneixement.

espai Dinosfera (Coll de Nargó)

 

L'exposició a l'espai Dinosfera de Coll de Nargó se centra en el seu principal actiu patrimonial: els ous i nius de dinosaure. El recorregut mostra els coneixements actuals sobre la reproducció dels dinosaures obtinguts a partir de l'estudi dels fòssils i, més concretament, a partir dels fòssils recuperats a Coll de Nargó, que presenta els jaciments d'ous de dinosaure més importants d'Europa.

Més informació: http://www.dinosfera.com

 

Museu de la Conca Dellà (Isona)

El Museu de la Conca Dellà, centre d'acollida del Parc Cretaci, és l'escenari d'un apassionant viatge en el temps. Aquest centre museístic ofereix la possibilitat de descobrir una zona que temps enrere va ser ocupada per la cultura romana, i molt abans, habitada per alguns dels últims dinosaures que van trepitjar la terra.

Més informació: http://www.parc-cretaci.com/

Tornen els Cafès Científics a Sabadell! Per sisè any consecutiu, l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, la Fundació Parc Taulí, la Unió Excursionista de Sabadell (UES), la Fundació Bosch i Cardellach i La Ruda repeteixen aquesta iniciativa de divulgació científica adreçada a ciutadans i ciutadanes de Sabadell. En aquesta edició s'ha sumat a la iniciativa la filial del Vallès Occidental de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i de Balears

Els Cafès Científics són xerrades informals d'experts de diversos camps de la ciència que plantegen un tema científic d'interès al voltant del qual el públic pot preguntar i opinar. L'objectiu és facilitar el contacte entre els ciutadans i els científics en un entorn lúdic.

Si us agrada parlar i sentir a parlar de ciència, ho podreu fer un dimarts al mes tot prenent una beguda al bar de la Unió Excursionista de Sabadell  (c/ de la Salut, 14-16, Sabadell). Totes les xerrades són a les 7 de la tarda. L'activitat és gratuïta.

Aquest és el programa de xerrades per al 2018, que també us podeu descarregar en aquest enllaç.

PROGRAMA

20 de febrer – ADENC

Boscos, ventades, incendis i biodiversitat. A càrrec de Joan Cuscó, estudiant de biologia ambiental i membre de la Junta de l'ADENC.

Es parlarà de l'estudi fet per l'ADENC de les ventades del 2014 i el seu efecte sobre els boscos del Parc Grípia Ribatallada. Es discutirà sobre com trobar un equilibri entre la gestió de la biodiversitat i la prevenció dels incendis forestals.

 

20 de març – La Ruda. Amics de Can Deu per a l'Agricultura Ecològica

Fertilitats del sòl, el compost. A càrrec de Pere Muñoz, enginyer agrònom del servei de sostenibilitat i gestió d'ecosistemes de l'Ajuntament de sabadell.

S’explicaran experiències de camp sobre fertilització del sòl amb compost urbà i com la matèria orgànica millora la terra.

 

17 d’abril - Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Vida (i mort) abans dels dinosaures. A càrrec de Josep Fortuny, Cap de l'àrea de Paleontologia Virtual de l’Institut.

Malgrat que probablement l'extinció que va acabar amb els dinosaures és la més coneguda (i fins i tot cinematogràfica), al llarg de la història de la vida a la Terra hi ha hagut extincions molt més massives. En aquest Cafè Científic descobrirem el que s'ha anomenat "la mare de totes les extincions" i alguns dels estranys animals que hi havia a Catalunya durant el Permià, fa més de 250 milions d'anys, molt abans que els dinosaures apareguessin i s'extingissin a tot el planeta.

 

22 de maig – Corporació Sanitària Parc Taulí

L'Ictus: què cal saber? A càrrec de David Cànovas, metge especialista del Servei de Neurologia del Parc Taulí.

L'Ictus és la principal causa de discapacitat i una les tres primeres causes de mortalitat al nostre país. Però, malgrat això, moltes persones encara tenen molts interrogants sobre aquesta malaltia. Què cal saber? Com es pot detectar? Com cal actuar? Es pot prevenir?

 

19 de juny – Agrupació Astronòmica de Sabadell

Naixement, vida i mort del nostre Sol. A càrrec de Xavier Bros, President de l'Agrupació i expert astrònom amateur.

El Sol és una estrella mitjana, i com totes les estrelles va néixer a partir d'una nebulosa; ara està en plena activitat i d'aquí milers de milions d'anys es morirà. En aquest cafè científic ens explicaran com ha estat, és i serà tot aquest procés vital de la nostra estrella.

 

25 de setembre – Unió Excursionista de Sabadell

Desplaçar-se cada dia per anar a treballar: impacte social i ecològic. A càrrec de Montserrat Llobet, investigadora de Responsabilitat Social i Qualitat de Vida, Economista i doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social (IGOP-UAB).

S’explicarà quina és la petjada social i ecològica dels desplaçaments laborals i com podem valorar l'impacte dels nostres desplaçaments laborals sobre la comunitat i el medi ambient.

 

23 d’octubre – Fundació Bosch i Cardellach

Infeccions de transmissió sexual en l’actualitat. A càrrec de Mercè Alsina, metge especialista en dermatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Actualment les infeccions de transmissió sexual continuen vigents, i tot i la informació i recursos disponibles, i els casos continuen augmentant en el nostre entorn.

 

20 de novembre - Acadèmia de Ciències Mèdiques, filial del Vallès Occidental

Consells per a viatjar i no emmalaltir. A càrrec de Bernat Font, metge internista; especialista en infeccions, responsable de la Unitat d'Atenció al Viatger.

Ens donaran a conèixer recomanacions i mesures de prevenció a l'hora de viatjar.

 

The Crusafont Archive

18 Feb 2015 Written by

At the present time, these archives are in the library of the ICP.


This documentary material is of great value because it gathers together underlying scientific activity that draws the profiles of the history of Catalan contemporary science and, particularly, of the geosciences, incarnated in the person of Miquel Crusafont and his colleagues of the Provincial Institute of Paleontology of Sabadell (IPPS), which is today known as the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

In addition, the archives have a great social component, since they reflect Catalan and Spanish political life and their repercussions in the intellectual and personal surroundings of their protagonists and their roots in institutions like the IPPS.


Before initiating the cataloguing process, the Crusafont archives were comprised of more than a hundred boxes containing various documents such as personal, professional and academic documents, congresses, short courses, conferences, publications, books, almost six thousand photographs, press clippings, post cards and, primarily correspondence.

 

The epistolary legacy

 

Indeed, the scientific correspondence of Crusafont with other eminent scientists was fundamental for the development of his scientific work and constitutes proof of his international reach; but it is also a sample of the personal touch that Crusafont knew how to maintain with scientists from around the world. Today, this correspondence constitutes very important historiographic material for learning about the development of Catalan paleontology and geology, but also talks about what basically took place from Sabadell to Barcelona.

There are many foreign scientists with whom Crusafont maintained contact.Perhaps the most important was the North American professor George Gaylord Simpson, the most noted neo-Darwinian theoretician of that time. Crusafont had a close friendship with him that made it possible for this illustrious professor to come to Sabadell in 1960.

In this list there are researchers from Europe, Asia, and South America. There also Catalan residents in Spain and others who were lived outside of Catalonia because of professional reasons or exile due to the Franco regime. Many of these contacts were established personally in the International Short courses of Paleontology of Sabadell that Crusafont organized between 1952 and 1958 at the Museum of Sabadell and that had a great deal of prestige.

Another important part of the archives is the result of the exchange of information between paleontologists on the findings that occurred. This exchange was carried out by means of small publications, sometimes with only a couple of pages, commonly known as 'files'. Miquel Crusafont wrote almost five hundred of these types of publications over the course of his life.

The cataloguing

The project of cataloguing the archives was developed starting in June 2005, through an agreement between the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont and the Universitat Autònoma de Barcelona (Service of Archives of Science Projects, SAC). The result constitutes a tool that allows it to be used for loaning the documents and thus to facilitate access to the knowledge and information that it contains. In other words, to spread this information and to offer it to the users who need it.


At the beginning of 2008, 8,500 personal and professional correspondence documents had already been opened. These were comprised mainly of letters, post cards, receipts, invoices, telegrams, carols, cards, notes and invitations.


An important part of this information is on the website of the project arxiusdeciencia.cat (www.sac.cat) of the Centre d'Estudis d'Història de les Ciències de la Universitat Autònoma of Barcelona. The researcher responsible for the work is Carlos Acosta Rizo, a geologist and doctoral student at the UAB.

 

Assigned centers

18 Feb 2015 Written by

Regional Natural Sciences Museum in Tremp (Pallars Jussà)

The Museum has the aim to promote the research and to teach in all the disciplines that help to the knowledge and conservation of the natural patrimony of the Pallars Jussà region.
The building of the Museum has been restored recently and the ICP has, since 2008, a place to restore dinosaur fossils from the Pre-Pyrenees.
The Mesozoic area takes charge of supervising this work

Address: Plaça del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 653 470
http://www.pallarsjussa.net/catala/cultura/museus/tremp.htm

 

 

 

The Museum of the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) is a space for the dissemination of paleontology. Through its exhibitions and activities, it aims to make known the processes followed to excavate, study, and conserve the paleontological heritage, as well as to showcase some of the emblematic fossils of its collection.

Exhibitions

Through the interactive exhibition "Today You Investigate!" on the first floor of the Museum, you will learn about the techniques used by paleontologists to study the past, as well as the necessary tools to do so. Additionally, you will get to know species that are already extinct, such as the Titanosaur, a reptile that could reach up to 12 meters in length, or Laia, Jordi, and Pau, three hominoid primates that lived in Catalonia millions of years ago and provide some clues about human evolution.

On the first floor, you won't miss encountering the Triceratops, a herbivorous dinosaur with three horns originally from the United States. The exhibition "El Triceratops torna a Sabadell" tells the story of the acquisition of the replica by the ICP Museum, its journey throughout the Iberian Peninsula, and its return to Sabadell after being claimed by the citizens. It has become an icon of the city, and at the Museum, you will learn its history.

And with a bit of luck, you may see the professionals working in the Preparation and Conservation laboratory ensuring that fossils can be studied and preserved for many millions of years more.

In addition to all this, we offer workshops, family activities, and guided tours on weekends for adults and children to delve into the world of paleontology. And if you are part of the school community, we also have activity proposals for students of all levels.

If you haven't visited us yet, we are waiting for you!

Schedules, prices and visits to the Museum

Hours:

  • Tuesday to Thursday, from 10:00 to 14:00.
  • Friday, from 10:00 to 14:00 and 17:00 to 20:00.
  • Saturdays, from 11:00 to 14:00 and 17:00 to 20:00.
  • Sundays, from 11:00 to 14:00.
  • Closed on Mondays and holidays. 

The Museum will remain closed on May 1st.

General admission is 3 Euros, but there are discounts for several groups. 

Moreover, various activities are offered, which you can learn about in this site.

Guided tours in English available on request.

Free entrance every first Sunday of the month.

 

Where?

C/ Escola Industrial, 23

08201. Sabadell

41°32'50.38"N 2°6'22.58"O

 

Contact

 

In the internet

 

How to get there?

Public transport

  • Urban buses (www.tus.es): lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 23 i 80
  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (www.fgc.es): line S2 (stop Sabadell Rambla)
  • Renfe (www.renfe.com): lines to Terrassa and Manresa (stop Sabadell Centre)

 

Accessibility

   ramp, elevator, wide hallways and elimination of steps, for people with reduced mobility.

   subtitled audiovisuals and magnetic loop in all public spaces, for people with reduced hearing.

  big characters and good contrast, for people with reduced sight. We are also working on a visit specially adapted for blind people.

 


Gaudeix de 15 milions d'anys d'història a Sabadell

Des del dia 1 de desembre de 2011 i fins el 8 de gener de 2012, tres exposicions coincideixen a Sabadell, que permeten conèixer la història dels darrers 15 milions d'anys. Et proposem un viatge en el temps a partir de la visita guiada a 3 exposicions: 15 milions d'anys a través de l'evolució i fins l'arribada de l'home i de la cultura a Sabadell.

 

Al Museu de l'ICP

Saps per què alguns prlmats poden caminar drets? Quines característiques anatòmiques trobem en alguns primats actuals i fòssils que ens ajuden a entendre l'aparició del bipedisme? Saps qui eren en Pau o en Jordi? Vine a visitar el Museu de l'ICP, iniciarem un viatge de prop de 15 milions d'anys.

Adreça: C/ Escola Industrial, 23. Sabadell.

Visita guiada tots els dimecres de desembre, de 18:30 a 19:30. Del 27 al 30 de desembre també s'ofereix pel matí de 12:00 a 13:00.

Reserves i més informacióThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i 93 726 17 69.

 

Exposició Orígens. Fundació La Caixa

Com ha estat l'evolució humana? Des de quan fabriquem eines? On hem trobat els primers vestigis de producció del foc? Quins són els primers enterraments? Per què pintàvem a les coves com Altamira? Aquestes i moltes més preguntes sobre la nostra evolució tenen resposta a l'exposició "Orígens", on podràs viatjar entre fa 5 milions i 9.000 anys.

Carpa instal·lada al passeig de la Plaça Major. De dilluns a divendres de 12:30 a 14:00, i de 17:00 a 21:00. Dissabtes, diumenges i festius d'11:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00. Els dies 24 i 31 de desembre, d'11:00 a 14:00. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, tancat.

Més informació al 902 22 30 40 i www.laCaixa.es/ObraSocial.

 

Al Museu d'Història de Sabadell

Com es vivia al Vallès durant el Neolític? L'aventura continua al Museu d'Història de Sabadell, on podràs conèixer el que va significar la revolució neolítica al Vallès: la pràctica de l'agricultura, la domesticació d'alguns animals, la tècnica de la ceràmica, els rituals funeraris i els contactes comercials amb d'altres comunitats. Continuarem el viatge entre fa 7.000 i 3.500 anys.

Adreça: C/ Sant Antoni, 13. Sabadell.

Visites guiades a les sales d'exposició permanent "El poblament al territori de Sabadell". Diumenge 11 de desembre, d'11:00 a 14:00 i dijous 22 de desembre, de 17:00 a 20:00.

Taller per a infants de 4 a 12 anys "La ceràmica al neolític", dimarts 27 de desembre, a les 11:30.

Més informació al 93 727 85 55

 

Organitza

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Obra Social "La Caixa" i Museus Municipals de l'Ajuntament de Sabadell.

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca