27 Mar 2023
9107 times

POLÍTICA DE PRIVADESA DE LES XARXES SOCIALS

De conformitat al que disposa  el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) L’INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLIOGIA MIQUEL CRUSAFONT en endavant, el Responsable, posa en coneixement dels usuaris de les seves xarxes socials la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del Responsable. L'accés i ús per l'usuari de les pàgines oficials del Responsable, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat d’aquest document i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals

Identificació del Responsable

L’INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLIOGIA MIQUEL CRUSAFONT, amb domicili al c/Escola Industrial, 23, 08201 Sabadell, és el Responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del Responsable en les xarxes socials.

Dades de menors d'edat o incapaços

L'accés i registre a la pàgina oficial del Responsable  no està permès als menors de catorze anys. Si l'usuari és incapaç, el Responsable li adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús a les pàgines oficials del Responsable. El Responsable queda exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari al Responsable, a través de les seves  pàgines oficials formaran part d'un tractament de dades responsabilitat L’INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA MIQUEL CRUSSAFONT amb la finalitat d'oferir informació del Responsable, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb el Responsable, amb altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza la pàgina oficial del Responsable presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per part del Responsable i de conformitat al que s’estableix  en la present política.

Si l’usuari no està d'acord amb el tractament de les seves dades amb les finalitats esmentades, no ha d' utilitzar ni proporcionar les seves dades personals en cap pàgina oficial del Responsable  de cap xarxa social.

A través de la seva pàgina oficial,  l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma: l’usuari únicament podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.

El Responsable podrà eliminar de la pàgina oficial,  de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari,  qualssevol continguts publicats per l'usuari que infringeixin o vulnerin la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

Cessions o comunicacions de dades

S’informa a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del Responsable  serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa d’aquest servei i en els supòsits previstos per la legislació vigent.

Altres tercers prestadors de serveis

El Responsable informa a l'usuari que que només és responsabnilitza i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de les seves pàgines oficials en les xarxes socials  no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hipervincles, el Responsable, remet als usuaris adherits a la pàgina oficial.

Qualitat de les dades

A excepció de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del Responsable en la xarxa social.

Drets de l'Interessat

Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.

Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Altres  informacions d'interès

El  Responsable, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Es responsabilitat de l'usuari  d'accedir periòdicament a la present Política de Privacitat per estar degudament informat.

L'usuari pot contactar amb el Responsable mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, c/Escola Industrial, 23, 08201 Sabadell, o per correu-e escrivint a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. L’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social. 

 

 

Last modified on Monday, 27 March 2023 11:10
Rate this item
(0 votes)

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca