Imatge de la Cuenca de Guadix. Jorge Garzón

La Conca de Guadix, a la Serralada Bètica, és una de les zones privilegiades de la paleontologia de la Península Ibèrica. La formació de la conca i la seva evolució al llarg de milions d’anys han deixat exposats sediments marins i continentals del final del Miocè fins el Plistocè. És en aquesta època quan la zona mediterrània pateix importants canvis geològics fins a assolir la seva forma actual. L’investigador de l’ICP Raef Minwer-Barakat és un dels paleontòlegs que coneix millor aquesta zona, i ens explica algunes de les troballes més importants que s’hi han fet, així com els resultats de la recerca que acaba de publicar. 

 

Q: Com vas començar a investigar a la conca de Guadix?

Doncs vaig començar durant els meus primers anys com a paleontòleg. Vaig realitzar la meva tesi doctoral sobre rosegadors i insectívors del Miocè superior i el Pliocè de la Conca de Guadix. Com a resultat d'aquest estudi, en els últims anys he publicat, juntament amb diversos investigadors de la Universitat de Granada, diferents articles sobre petits mamífers fòssils d'aquesta zona.

Q: Per algú que no la coneix, podries explicar per què és tan interessant des d'un punt de vista paleontològic, i quins són els jaciments més importants?

La conca de Guadix és un lloc excepcional per diverses raons. D'una banda, el registre continental d'aquesta conca inclou un interval temporal molt llarg, que va des del final del Miocè fins al Plistocè mitjà (en total més de cinc milions d'anys). Durant aquest temps, la conca va estar ocupada per ambients al · luvials, fluvials i lacustres on es van dipositar i preservar nombroses restes de vertebrats. A més, actualment la zona està sotmesa a una elevada taxa d'erosió, que ha posat al descobert seccions llargues i contínues de sediments continentals. Això, unit a l'escassa vegetació de la zona, fa que les condicions d'exposició siguin excepcionals i facilita la localització de jaciments de vertebrats.

Si parlem de jaciments, entre els que han tingut més repercussió mediàtica destaquen Venta Micena, Fuente Nueva i Barranco León. El primer, a Orce, és conegut per unes controvertides restes fòssils, que alguns científics defensen que són humans mentre que altres no estan d'acord amb aquesta atribució. Però l'equip amb el qual jo he treballat s'ha centrat en l'estudi de jaciments més antics i exempts de polèmiques, on apareixen restes de petits mamífers (ratolins, lirons, esquirols, talps, musaranyes ...). Els més importants serien els de la secció de Gorafe, coneguts des dels anys 70, el jaciment càrstic de Moreda, o els jaciments del Tollo de Chiclana -que vaig estudiar en la meva tesi doctoral-, per citar-ne només alguns. Una altra localitat interessant és la de Negratín, on identifiquem rosegadors de procedència africana. Aquesta troballa constitueix una nova prova de l'intercanvi de faunes entre Àfrica i Europa en el context de la dessecació de la Mediterrània que es va produir al final del Miocè.

Les sis biozones del registre continental de la Conca de Guadix, segons el treball publicat per Raef Minwer-Barakat i col·laboradors.

Q: Explica'ns alguns detalls de la teva investigació. Recentment s'ha publicat a la revista Lethaia una biozonació d'aquesta Conca. Ens pots explicar què són les biozones i quins són els resultats d'aquest treball?

Sí, el treball publicat a Lethaia consisteix en una biozonació dels dipòsits continentals de la conca de Guadix. Una biozona és un cos de roques sedimentàries caracteritzat pel seu contingut fòssil, és a dir, per la presència, absència, abundància o coexistència de determinades espècies. Per definir aquestes biozones hem hagut d'estudiar prèviament les restes fòssils de jaciments d'edats diferents, identificar espècies i analitzar amb detall els canvis que es produeixen al llarg del temps, des dels jaciments més antics als més moderns. Sobre aquesta base, en el cas de la Conca de Guadix, hem dividit el registre en sis biozones, limitades per aparicions i desaparicions d'espècies.

Per establir biozones en mitjans continentals, els fòssils més útils són els rosegadors. D'una banda, les seves restes, especialment les dents, són relativament abundants i solen trobar-se ben preservades. D'altra banda, aquest grup ha experimentat una evolució molt ràpida, de manera que les diferents espècies tenen durades curtes i ens permeten conèixer amb detall l'edat dels jaciments on es troben.

Q: Per què tenir les biozones ben definides pot ser de molt interès per a altres paleontòlegs que investiguen en aquesta Conca o en altres zona europees d'aquesta mateixa època?

Establir la successió d'espècies en una àrea on hi ha un registre llarg i continu és molt útil perquè es converteix en la referència per a la datació d'altres jaciments més aïllats. És a dir, si en aquest treball determinem quines espècies apareixen en una edat concreta, en trobar les mateixes espècies en un altre jaciment podrem interpretar que té una edat similar. Per això és important escollir per a la definició dels límits de les biozones aquelles espècies que tinguin una durada més curta i alhora una àmplia distribució geogràfica, ja que així podem establir comparacions amb jaciments llunyans.

Peces dentals d'algunes de les espècies estudiades en aquest treballs.

Q: En altres dels teus treballs s'intenta precisar la datació dels sediments continentals més antics d'aquesta conca. També heu usat micromamífers en aquest cas? Per què afinar molt en aquestes datacions és tan important?

Imagino que et refereixes al treball que s’ha pubicat en l'edició en línia de la revista Geobios. L'edat s'estableix, com et comentava abans, gràcies als fòssils, comparant les espècies que apareixen en els jaciments que estudiem amb altres dels quals es coneix l’edat. En aquest cas concret, el nostre treball posa en disucusió una datació recent dels dipòsits continentals més antics de la conca de Guadix, que alguns paleontòlegs situaven en fa uns 5,4 milions d'anys. Aquesta és una dada important per conèixer en quin moment la conca va passar de ser un ambient marí a ser un mitjà continental, un esdeveniment que va suposar la interrupció d'una de les connexions marines que existien en el Miocè entre l'Atlàntic i el Mediterrani.

Q: Finalment, per als més allunyats de la investigació paleontològica, com podem imaginar-nos la Conca de Guadix fa entre 6 i 2 milions d'anys?

En l'interval de temps que hem estudiat en el nostre treball la conca de Guadix era una conca endorreica. Això vol dir que la xarxa fluvial no anava a parar al mar, sinó que hi havia una sèrie de ventalls al · luvials i un riu que recorria la zona occidental de la conca i desembocava en un gran llac situat a la zona oriental. La presència de diferents espècies de mamífers ens permet conèixer a grans trets les condicions climàtiques que regnaven a la zona en diferents moments. Per exemple, en el Miocè superior interpretem l'existència de condicions càlides i àrides a partir de la presència de grups com els gerbílids -un grup de rosegadors que actualment només trobem a Àfrica i Àsia-i els esquirols terrestres. Ja en el Pliocè es produeix un canvi a condicions una mica més fredes i humides i existeixen ambients boscosos, com testifica la presència d'animals com els lirons, els esquirols voladors o les almesqueres -un grup de talps que viuen associats a corrents d'aigua permanents- . Al final del Pliocè i ja en el Plistocè es produeix un descens més acusat de les temperatures i són cada vegada més freqüents els mitjans herbacis oberts, com demostra el predomini de grups com els arvicólidos-talps i rates d'aigua.

+info Minwer-Barakat, R., García-Alix, A., Martín Suárez, E., Freudenthal, M. & Viseras, C. (2012). Micromammal biostratigraphy of the Upper Miocene to lowest Pleistocene continental deposits of the Guadix Basin (Southern Spain). Lethaia 45: 594-614.

+ info Minwer-Barakat R, García-Alix A, Agustí J, Martín Suárez E, Freudenthal M (2009) The micromammal fauna from Negratín-1 (Guadix Basin, Southern Spain): new evidence of African-Iberian mammal exchanges during the Late Miocene. Journal of Paleontolgy, 83(6):854-879

Last modified on Dimecres, 21 Març 2018 15:04
Rate this item
(0 votes)
Super User

Curabitur ultrices commodo magna, ac semper risus molestie vestibulum. Aenean commodo nibh non dui adipiscing rhoncus.

Website: www.themewinter.com

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca

xnxxarabsex

sexe libre

sexsaoy

sexjk

russian sex

afdalsex