Empleats públics

20 Gen 2016 Written by
Data actualització: gener 2021. Previsió d'actualització: Anual

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL SECTOR PÚBLIC

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a la relació de llocs de treball d'acord a les dades publicades al Banc de Dades d'ocupació pública. Aquest document inclou el recompte del personal eventual i conjuntural.

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a retribucions econòmiques, indemnitzacions i dietes. S'entén per retribució la compensació econòmica que un treballador/a percep per la seva feina. S'entén per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les percebudes pels empleats per raó de l'extinció de la seva vinculaió laboral. S'entén per dieta, a efecte de la Llei de transparència, els drets d'assistència percebuts per raó de l'assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic.

 

 

 

 

Directius

  • Portal de transparència
19 Gen 2016 Written by
Data d'actualització: Gener 2016. Previsió d'actualització: quan es produeixin canvis

 

RELACIÓ DE DIRECTIUS

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb el personal directiu de l'ICP, així com el seu perfil i trajectòria.

 

INCOMPATIBILITATS

Per garantir el deure d'imparcialitat dels alts càrrecs, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d'incompatibilitats que s'inspira en el principi de dedicació del personal al servei de les administracions a un sol lloc de treball.

D'acord amb la Llei 13/2005, els directius de l'ICP no estan inclosos en la llei d'incompatibilitats.

 

CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER ALS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Els directius de l'ICP s'adhereixen al codi de bones pràctiques aplicable als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya mentre s'elabora el propi.

 

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat.

En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

Cap alt directiu de l'ICP compleix el supòsit anterior.

Referent a les indemnitzacions, no s'ha percebut cap indemnització durant el 2015 a l'ICP.

D’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència (dietes) per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. 

Estructura organitzativa i de funcionament

  • Portal de transparència
19 Gen 2016 Written by
Data actualització: gener 2021 Previsió d'actualitzció: Anual (excepte cartes i catàlegs de serveis i catàlegs de procediments que s'actualitzen quan hi ha canvis).

ORGANIGRAMA

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

ACORDS DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als acords de creació i funcionament de l'entitat.

CARTES I CATÀLEGS I SERVEIS

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de servei. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries.

CATÀLEG DE PROCEDIMENTS

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquests moments no disposem la informació relativa a aquest apartat.

 

 

Portal de transparència

  • Portal de transparència
19 Gen 2016 Written by

L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest Portal de Transparència.

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se’n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal de citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.

 

Marc legal:

 

Si voleu posar-vos en contacte referent a la llei de transparència, feu-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. També podeu demanar informació relativa a la transparència mitjançant el formulari següent


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

 

Revistes de paleontologia

02 febrer 2015 Written by

Acta Palaeontologica Polonica - app.pan.pl
Ameghiniana - www.apaleontologica.org.ar
An Australasian Journal of Palaeontology - www.tandf.co.uk
Canadian Journal of Earth Sciences - pubs.nrc-cnrc.gc.ca
Coloquios de Paleontología - www.ucm.es/info/paleo
Cretaceous Research - www.elsevier.com
Dino Data - www.dinodata.org
Fossils and Strata - www.blackwellpublishing.com
Freiberger Forschungshefte - Palaeontologie, Stratigraphie, Fazies - www.geo.tu-freiberg.de/psf
Ichnos - www.tandf.co.uk
Journal of Paleontology - www.journalofpaleontology.org
Journal of Vertebrate Paleontology - www.museum.state.il.us/svp/jvp
Lethaia - www.blackwellpublishing.com/let
Marine Micropaleontology - www.elsevier.nl/inca/publications
Oryctos - www.dinosauria.org
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology - www.elsevier.nl/inca/publications
Palaeontographica Canadiana - iago.stfx.ca/people/paleodiv
Palaeontologia Electronica - palaeo-electronica.org
Palaeontologica Polonica - www.paleo.pan.pl
Palaios - www.ngdc.noaa.gov/mgg/sepm/palaios
Paleobiology - www.uic.edu/orgs/paleo
PaleoBios - www.ucmp.berkeley.edu/museum
Paleontographia Italica - www.dst.unipi.it/dst/pal
Paleontological Journal - www.springerlink.com/content/119887
Paleontologicheskii Zhurnal - www.maik.rssi.ru/journals
Paleovertebrata - www.isem.univ-montp2.fr
Review of Palaeobotany and Palynology - www.elsevier.nl/inca/publications
Revue de Paléobiologie - www.ville-ge.ch/musinfo/mhng
Rivista Italiana de Paleontologia e Stratigrafia - www.gp.terra.unimi.it
Trends in Ecology & Evolution - www.elsevier.nl/inca/publications
Vertebrate Paleontology Journal Links - cactus.dixie.edu/jharris

Altres webs d' interès

02 febrer 2015 Written by

Dinos Levante - www.dinoslevante.com
Dinosauricon - www.dino.im.com
El arbol de la vida - Tolweb - www.tolweb.com
El Paleofreak - www.paleofreak.blogalia.com
Evolucionarios - www.evolucionarios.com
Grupo Aragosaurus - www.aragosaurus.com
Raul Martin – Ilustrador - www.raul-martin.net
Secció de Geo-paleontologia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) - www.fpiei.es

Col·laboracions ICP

02 febrer 2015 Written by

La nostra recerca es desenvolupa en xarxa col·laborant amb alguns instituts de recerca internacionals i també nacionals. Llistats a continuació hi han aquelles col·laboracions que s’han materialitzat en un projecte de recerca en comú o be en publicacions concretes. Altres tipus de relacions, que encara no s’han materialitzat en res concret han estat omeses.

 

Human Evolution Research Center

Department of Integrative Biology / Museum of Vertebrate Zoology • University of California, Berkeley • 3060 Valley Life Sciences Building • Berkeley (USA). Amb aquest institut col·laborem, mitjançant el projecte RHOI: Revealing Hominid Origins Initiative, subvencionat per NSF-USA, iniciativa internacional i multidisciplinar, que té com a objectiu il·luminar l’origen i evolució inicial de la família Homindae. Participen 13 països i sobre els 50 científics, hi ha un equip de l’ICP, compost per cinc investigadors.

 

Dipartimento de Paleontologia Universita di Firenze

Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Firenze, via G. La Pira, 4, Firenze (Italia)). Tenim una estreta col·laboració amb aquest departament pel que fa als estudis de primats fòssils del continent europeu i, de manera particular, l’Oreopithecus bambolii, hominoid endèmic insular de la Toscana. Els treballs s’estructuren dins del marc del projecte “Grandes símios fósiles (Hominoidea) del Mioceno del área mediterránea: origen, paleobiología y evolución”. HOPE. IP: S. Moyà-Solà, Ministerio de Educación y Ciencia, CGL2006-04548/BTE. 2008-2011.

 

Dipartimento di Scienze della Terra Università “La Sapienza ” Roma (Italia).

M. Rita Palombo. La col·laboració amb aquest departament s’estableix a projectes comuns que tenim en relació a l’estudi de les faunes fòssils de les illes del Mediterrani. S’emmarca en el projecte “La evolución de patrones de life-history en mamíferos insulares y continentales fósiles y recientes: un enfoque comparativo. Ministerio de Educación y Ciencia, CGL2006-04548/BTE. 2008-2011. (Palombo, M.R., Köhler, M., Moyà-Solà, S., & Giovanazzo, G. (2008) Brain versus body mass in endemic ruminant artiodactils: a case study of Myotragus balearicus and smallest Candiacervus species from Mediterranean islands. Quaternary International, 182: 160–183).

 

Institute of Paleontology, University of Bonn, Germany.

Matin Sander Dr. P. Martin Sander Professor of Vertebrate Paleontology (Bonn, Alemanya).Amb aquest institut col·laborem en estudis paleohistològics en vertebrats fòssils amb l’objectiu d’inferir la seva paleobiologia. S’emmarca dins del projecte “La evolución de patrones de life-history en mamíferos insulares y continentales fósiles y recientes: un enfoque comparativo. Ministerio de Educación y Ciencia, CGL2006-04548/BTE. 2008-2011.

 

Museum of Comparative Zoology Harvard University, (Cambridge, USA).

Prof. Dr. R. Wrangham. Tenim una estreta col·laboració de treball amb aquest investigador de l’Harvard University de Cambridge en respecte a l’evolució sota condicions d’insularitat. (Köhler M., Moyà-Solà S. & Wrangham R. W. Island Rules cannot be broken (2008) Trends in Ecology and Evolution 23 (1): 7-8 (DOI:10.1016/j.tree.2007.10.002)).

 

Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Hardard University, (Cambridge, USA)

David Pilbeam, Henry Ford II Professor of the Social Sciences. Amb aquest investigador i el seu grup, de la mateixa Universitat de Harvard, estem col·laborant des de fa ja anys, i a l’actualitat estem dissenyant un projecte que presentarem a la National Science Foundation USA per tal dur a terme un projecte de recerca comparant  els canvis faunístics durant el Miocè Mig i Superior de Catalunya i el Pakistan. 

 

Palaeontology Research Group in the School of Earth, Atmospheric and Environmental Sciences (SEAES) at the University of Manchester (Inglaterra).

Dr Phil Manning. Amb aquest departament de la Universitat de Manchester, l’ICP manté una estreta relació de col·laboració basat en dos projectes, que implica l’aplicació de la més nova tecnologia de digitalització de grans estructures aplicada a l’estudi de les pistes de dinosaures d’Espanya i Portugal. Els projectes impliquen l’aplicació de LiDAR, 3D Digital Mapping a la zona de Fumanya (Bergadà, Catalunya) i l’Iberian Dinosaur Tracks Project.

 

Georgian National Museum. Tbilisi (Georgia).

Els nostres instituts col·laboren en l’ estudi de les faunes del Neogen de Geòrgia: “Las dos Iberias. Crisis climáticas e intercambios faunísticos en el Neogeno superior del Mediterraneo occidental y Paratethys oriental”. Cooperación internacional Espanya /República de Georgia. Fundación Duques de Soria. Científic investigador participant Dr. M. Furió.

 

Max-Plank Institut (Berlin, Alemanya)

Dr. L. Demetrius. Col·laborem en estudis sobre l'analisi matemàtica dels processos evolutius. (Demetrius, L. & Köhler, M. (Submitted) Directionality theory and the dynamics of speciation. Evolution).

 

Departament de Geologia de l’Universitat Autònoma (Barcelona).

Col·laborem en un projecte a conques del Neogen del Marroc des del punt de vista de la biostratigrafia.

 

Departamento de Paleontologia de la Universidad de Granada (Espanya).

Col·laborem en l’estudi de les faunes del Neogen i quaternari de les conques del sud de la península Ibèrica.  (Minwer-Barakat, R.; García-Alix, A., Martín Suárez, E. and Freudenthal, M., (2008) The latest Ruscinian and early Villanyian Arvicolinae from southern Spain re-examined: Biostratigraphical implications. Journal of Vertebrate Paleontology.28(3):841-850.---------Minwer-Barakat, R.; García-Alix, A., Agustí, J., Martín Suárez, E. and Freudenthal, M., (In press) The micromammal fauna from Negratín-1 (Guadix Basin, Southern Spain): new evidence of African-Iberian mammal exchanges during the Late Miocene, Palaeontolgy.

 

Departament de Paleontologia de la Universitat de Lyon (França)

Dr. P. Mein. Col·laborem en l’estudi de les faunes d'insectívors del Neogen. (Furió, M. & Mein, P. (2008) A new species of Deinsdorfia (Soricidae, Insectivora, Mammalia) from the Pliocene of Spain. Comptes Rendus Palevol , 7 (6): 347- 359).          

 

National Museum of Natural History Naturalis, (Leiden, Holanda)

L., van den Hoek Ostende. Col·laborem en l’estudi de les faunes d'insectívors del Neogen. (van den Hoek Ostende, L. W., Furió, M. &  García-Paredes, I. (2009) New data on Paenelimnoecus from the Middle Miocene of Spain in support of the subfamily Allosoricinae (Soricidae, Mammalia). Acta Paleontológica Polonica). 

 

Montana State University, Department of Hearth Science (Montana, USA).

Franki Jackson. Col·laborem en l’estudi dels ous de dinosaure i la seva biologia reproductiva en postes d’ous del Mesozoic d’Argentina i Catalunya: (Jackson, F., Varrichio, J., Jackson, R., Vila, B., Chiappe, L. (2008) Comparison of water-vapor conductance on a titanosaur egg from Argentina with a Megaloolithus siruguei from Spain. Paleobiology, 34 (2): 229-246.--------Vila, B., Jackson, F., & Galobart, À. (submitted) Dinosaur eggs and clutches from Pinyes locality (southern Pyrenees). Ameghiniana.

 

Departament de Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona).

Dr. A. Malgosa. Col·laborem en l’estudi d’alguns primats fòssils. (Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Malgosa, A., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Almécija, S., Galindo, Rotgers, C. and Bertó Mengual, J.V. (In press) A new species of Pliopithecus Gervais, 1849 (Primates: Pliopithecidae) from the Middle Miocene (MN8) of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). Am. Jour. Phys. Anthrop.).

 

Universitat de Sassari (Italia). Dr. Stefano Enzo (Professor del Dept. Química, Univ. Sassari) i Giampaolo Piga (Estudiant Tirocinio a la UAB).

Projecte de recerca per intentar avaluar les possibilitats de desenvolupar un nou mètode de datació absoluta a partir de la difracció de raigs X. Piga, G., Santos-Cubedo, A, Moya-Solà, S., Brunetti, A., Malgosa, A. & Enzo, S. (in press, 2009): X-Ray Diffraction (XRD) and X-Ray Fluorescence (XRF) investigation in human and animal fossil bones from Holocene to Middle Triassic. Journal of Archaeological Science

 

Amèrica

American Museum of Natural History, New York - www.amnh.org
Burpee Museum of Natural History, Rockford, Illinois - www.burpee.org
Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh - www.carnegiemnh.org
Denver Museum of Nature and Science - www.dmns.org
Digital Morphology at the University of Texas - www.digimorph.org
Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires - www.macn.secyt.gov.ar
Museo de La Plata, Argentina - www.fcnym.unlp.edu.ar
Museum of Paleontology, University of Michigan - www.paleontology.lsa.umich.edu
Natural History Museum, Los Angeles - www.nhm.org
New Mexico Museum of Natural History and Science, Albuquerque - www.nmnaturalhistory.org
Peabody Museum of Natural History, Yale University, New Haven - www.peabody.yale.edu
Royal Tyrrell Museum, Alberta - www.tyrrellmuseum.com
Smithsonian National Museum of Natural History, Washington - www.mnh.si.edu
South Dakota Museum of Geology, Rapid City - museum.sdsmt.edu
The Field Museum, Chicago - www.fieldmuseum.org
University of California Museum of Paleontology, Berkeley - www.ucmp.berkeley.edu

 

Europa

Atapuerca, Burgos, Castilla y León - www.atapuerca.com
Colección Museográfica de Cinctorres, País Valencià - www.dinomania.es
Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes, Castilla y León - www.colectivosalas.com
Coll de Nargó, sala d'exposicions limit K/T, Catalunya - www.collnargo.com
European Association of Vertebrete Paleontologists - www.eavp.org
Morella. Temps de dinosaures, País Valencià - www.morella.net
Musée des dinosaures, Espéraza, France - www.dinosauria.org
Museo Dinosaurios de Arén, Huesca, Aragón - www.dinosauriosdearen.es
Museo Fundación Conjunto Paleontológico Dinópolis, Teruel, Aragón - www.fundapolis.org
Museo Paleontológico de Alpuente, País Valencià - www.museopaleontologicoalpuente.com
Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, Aragón - museo-paleo.unizar.es
Museu da Lourinha, Portugal - www.museulourinha.org
Museu de Ciències Naturals de València - www.valencia.es
Museu de les Mines de Cercs, Catalunya - www.cercs.net
Museum fur naturkunde der Humboldt-Universitat zu Berlin - www.museum.hu-berlin.de
Museum Natural d'Histoire Naturelle de Paris - www.mnhn.fr
Natural History Museum, London - www.nhm.ac.uk
Naturalis, National Museum of Natural History, Leiden - www.naturalis.nl
Parc Cretaci Museu Conca Dellà, Pallars Jussà, Catalunya - www.parc-cretaci.com
Ruta de les icnites de Soria, Castilla y León - www.rutadelasicnitas.com
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main - www.senckenberg.de
Tambuc, jaciments d'icnites de dinosaure, País Valencià - www.millares.es
University of Manchester - www.manchester.ac.uk

 

Asia

Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences (PIN) - www.paleo.ru

Subvencions i beques

02 febrer 2015 Written by

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2023)

Ens convocant: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

A qui va dirigit: A persones que duguin a terme el seu doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya.

Requisits: D'acord amb el que preveu la base 4.1.a) de l'Annex II de Resolució REU/3385/2022, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI), poden sol·licitar l'ajut de nova concessió les persones que, entre l'1 de gener de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud, hagin superat els requisits per accedir al programa de doctorat d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

També poden participar en la convocatòria les persones que han superat els requisits esmentats anteriorment entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019 si, després d'haver superat aquests requisits, han estat en alguna de les següents situacions d'excepcionalitat previstes a les bases reguladores. Més informació en aquest enllaç.

Durada i dotació: Els ajuts per a la contractació tenen la durada d'un any i es poden renovar un màxim de dues anualitats més d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores i les convocatòries corresponents. El sou de les persones investigadores predoctorals l’estableix l’Estatut de Personal Investigador en Formació. Segons la seva darrera actualització salarial publicada. els imports són els següents:

  • Primera i segona anualitat: 16.971,64 euros bruts anuals
  • Tercera anualitat: 18.183,90 euros bruts anuals.

Termini de presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts de nova concessió s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 28 de novembre de 2022.

Enllaços relacionats:

 

 

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca

xnxxarabsex

sexe libre

sexsaoy

sexjk

russian sex

afdalsex