Màster oficial en Paleobiologia i Registre Fòssil

Descripció:

La paleontologia actual proporciona una nova visió dels canvis biològics al llarg del temps geològic. La ciència resultant, la paleobiologia , mostra l'evolució de la vida d'una manera fascinant, mai vista per altres disciplines. Aquesta nova recerca inclou una sèrie de temes, com la tafonomia, la paleoecologia, la paleoceanografia, la bioestratigrafia, la biologia molecular, la filogènia, la macroevolució i la morfologia funcional, entre d'altres.

Aquest programa combina la teoria, la recerca i l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits per tal de proporcionar-vos l'experiència que necessiteu per al desenvolupament professional en aquest camp.

Amb aquest màster , aprendreu sobre els debats actuals en biologia evolutiva, sistemàtica i paleobiologia, a resoldre els problemes relacionats amb el registre fòssil i com aplicar els coneixements adquirits a la interacció amb la indústria (per exemple, els efectes patrimonials de les obres públiques, el turisme cultural o l'exploració geològica). Podre desenvolupar un projecte d'investigació i millorar les vostres habilitats de comunicació i difusió .

En resum, aquest màster és una finestra al fascinant món de la recerca així com a diverses sortides professionals.

Organització:

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB) organitzen aquest curs en col·laboració amb l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).

Estructura:

 • Modul 1. Conceptes en Paleobiologia Evolutiva (9 ECTS).
 • Modul 2. Mètodes i Tècniques en Paleobiologia (9 ECTS).
 • Modul 3. Paleobiologia Marina (15 ECTS). MÒDUL OPTATIU.
 • Modul 4. Paleobiologia Terrestre (15 ECTS). MÒDUL OPTATIU.
 • Modul 5. Recerca en Paleontologia & Geotourisme (12 ECTS).
 • Modul 6. Projecte de Final de Master individual -TFM- (15 ECTS).

Informació pràctica:

 • Màxim 25 alumnes
 • Formació necessària: Grau en Geologia, Biologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar / Oceanografia o altres graus amb formació complementària.
 • Preu: 46,11€/ECTS (Ciutadans de la UE)
 • Idioma: anglès i castellà

Informació de contacte:

Trobreu informació detallada sobre aquest màster en aquest enllaç, però podeu contactar amb nosaltres per qualsevol dubte.

Coordinació:

Dr. Marc Furió. E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Dra. Carme Boix. E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Col·laboració amb altres institucions / esdeveniments:

El màster en Paleobiologia i Registre Fòssil dóna suport a diversos esdeveniments relacionats amb la paleontologia com: 

EJIP 2019 IMERP 2019

 

 

Official Master in Paleobiology and Fossil Record

Description:

Current paleontology provides a new view of the biological changes along the geological time. The resulting science, paleobiology, shows the evolution of life in a fascinating way, never seen by other disciplines. This new research includes a number of topics, namely taphonomy, paleoecology, paleoceanography, biostratigraphy, molecular biology, phylogeny, macroevolution, and functional morphology, among others.

This program combines the theory, research and practical application to provide the experience you need for a professional performance.

With this master’s degree, you will learn about current debates in evolutionary biology, systematics and paleobiology, how to solve issues related to fossil record and how to apply the acquired knowledge to the interaction with the industry (e.g. patrimonial effects of public works, cultural tourism or geological exploration). You will be able to develop a research project and improve your communication and dissemination skills.

And, overall, this master’s degree is a window to an amazing research and professional field.

Organization:

The Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and the University of Barcelona (UB) organize this course in collaboration with the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).

Structure:

 • Module 1. Concepts in Evolutionary Paleobiology (9 ECTS).
 • Module 2. Methods and Techniques in Paleobiology (9 ECTS).
 • Module 3. Marine Paleobiology (15 ECTS). OPTATIVE MODULE
 • Module 4. Terrestrial Paleobiology (15 ECTS). OPTATIVE MODULE
 • Module 5. Research in Paleontology & Geotourism (12 ECTS).
 • Module 6. Individual master research project -TFM- (15 ECTS).

Practical information:

 • Maximum 25 students
 • Required degree: Geology, Biology, Environmental Sciences, Sea Sciences / Oceanography and other degrees with complementary formation
 • Price: 46,11€/ECTS (EU Citizens)
 • Language: English and Spanish

Contact information:

You will find detailed information on this master here, but we firmly encourage to contact us to solve any questions you might have.

Coordination:

Dr. Marc Furió. E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Dra. Carme Boix. E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Collaboration with other institutions / events:

The Master in Paleobiology and Fossil Record is supporting several events related to paleontology such as:

EJIP 2019 IMERP 2019

 

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca