Durant aquest estiu, els veïns de Camarillas han pogut conèixer de primera mà els treballs d'excavació que es duen a terme des de 2017 al jaciment de La Peñuela (Terol). Les visites van ser organitzades per Aragosaurus i l'ICP. Durant les últimes campanyes d'excavació, s'han recuperat restes de dinosaures sauròpodes i teròpodes en aquest jaciment.

Durante este verano, los vecinos de Camarillas han podido conocer de primera mano los trabajos de excavación que se llevan a cabo desde 2017 en el yacimiento de La Peñuela (Teruel). Las visitas fueron organizadas por Aragosaurus e el ICP. Durante las últimas campañas de excavación, se han excavado restos de dinosaurios saurópodos y terópodos en este yacimiento.

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca