Preparadora

(Madrid, 1984)

Llicenciada en Belles Arts per la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en l'especialitat de restauració i conservació i Màster en Comissariat d'Exposicions a la Universitat Ramon Llull (URL).

Ha treballat en diversos projectes vinculats amb materials petris, arqueologia i paleontologia. Des de 2008 coordina el laboratori de preparació de Grup de Recerca del Quaternari, grup d'investigació vinculat al SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques) de la Universitat de Barcelona (UB).

 

 

 

 

Preparadora

(Madrid, 1984)

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la especialidad de restauración y conservación y Máster en Comisariado de Exposiciones en la Universitat Ramon Llull (URL).

Ha trabajado en diversos proyectos vinculados con materiales pétreos, arqueología y paleontología. Desde 2008 coordina el laboratorio de preparación del Grup de Recerca del Quaternari, grupo de investigación vinculado al SERP (Seminari d ́Estudis i Recerques Prehistòriques) de la Universitat de Barcelona (UB). 

 

 

 

Jefa del Área de Conservación y Preparación

(Barcelona, 1982)

Diplomada en 2005 en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Arqueología por la Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC).

Ha trabajado activamente en proyectos de conservación-restauración relacionados con la paleontología, las ciencias naturales, la arqueología y la arquitectura patrimonial. Entre otros proyectos, ha sido responsable del área de restauración del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (MDCS) y ha dirigido trabajos de conservación preventiva y restauración en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB).

Desde 2008, ha trabajado y colaborado en diferentes proyectos de conservación y preparación paleontológica del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). En 2015 obtuvo una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo) que finalizó en octubre de 2018. Durante este periodo desarrolló tareas de conservación y preparación paleontológica de fósiles miocenos de la cuenca del Vallès-Penedès en el ICP y, a partir de 2016, compaginó esta beca con las tareas de jefa del área de Conservación y Preparación de la misma institución, cargo que ocupa actualmente.

 

 

 

 

 

Durante este mes de noviembre, un equipo de investigadores y preparadores del ICP se ha desplazado en Prades, en los Pirineos orientales franceses, para preparar y estudiar en detalle fósiles provenientes de la Grotte de la Carrière, una cueva que durante los años 2015 y 2016 ha proporcionado una gran cantidad de restos fósiles de leones, leopardos o lince, entre otras faunas.

Preparadora

(Sabadell, 1986)

Diplomada en conservación y restauración en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña en la especialidad de Arqueología en 2010. Desde entonces ha trabajado en diferentes campos de la conservación-restauración arquitectónica y de bienes arqueológicos, especialmente se ha formado y ha desarrollado diversos proyectos en el campo de las colecciones de ciencias naturales. Ha colaborado en iniciativas tanto al Consorcio del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, ​​en el ICP y participado en diversas excavaciones de yacimientos paleontológicos.

Actualmente está cursando una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo).


 

 

Preparadora

(Sabadell, 1986)

Diplomada en conservació i restauració a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en l’especialitat d’Arqueologia l’any 2010. Des de llavors ha treballat en diferents camps de la conservació-restauració arquitectònica i de béns arqueològics, especialment s’ha format i ha desenvolupat diversos projectes en el camp de les col·leccions de ciències Naturals. Ha col·laborat en iniciatives tant al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a l’ICP i participat a diverses excavacions de jaciments paleontològics.

Actualment està cursant una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo).

 

 

 

Cap de l’Àrea de Conservació i Preparació

(Barcelona, 1982)

Diplomada el 2005 en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l’especialitat d’Arqueologia per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC).

Ha treballat activament en projectes de conservació-restauració relacionats amb la paleontologia, les ciències naturals, l’arqueologia i l’arquitectura patrimonial. Entre d’altres, ha estat responsable de l’àrea de restauració del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (MDCS) i ha dirigit tasques de conservació preventiva i restauració al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB).

Des de 2008, ha treballat i col·laborat en diferents projectes de conservació i preparació paleontològica de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). El 2015 va obtenir una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo) que va finalitzar a l’octubre de 2018. Durant aquest període va desenvolupar tasques de conservació i preparació paleontològica de fòssils miocens de la conca del Vallès-Penedès a l’ICP i, a partir de 2016, va compaginar aquesta beca amb les tasques de cap de l’àrea de Conservació i Preparació de la mateixa institució, càrrec que ocupa actualment.

 

 

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca