Home

Home (2)

Condicions legals

10 Nov 2021 Written by

CATALÀ

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) consenteix que la Fundació  Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, tracti les seves dades personals amb la finalitat de rebre el nostre butlletí. En qualsevol cas podrà cancel·lar la subscripció remetent un correu electrònic en el que digui “baixa de la subscripció” a l'adreça  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Les dades personals seran conservades mentre duri la finalitat per la que son tractades i durant el temps que estableixi la legislació vigent i no seran cedides a  tercers.

Les dades personals poden estar ubicades  en els servidors de prestadors de serveis amb domicili als EUA; seran tractades amb un nivell de protecció adequat per ser entitats certificades  en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, escrivint al responsable del tractament, l’ Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont amb domicili al c/Escola Industrial, 23, 08201 Sabadell, o per correu-e escrivint a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. També pot exercitar la tutela dels teus drets davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Dades de contacte amb el  DPD:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CASTELLANO

De conformidad con lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) consiente que la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, trate sus datos personales con el fin de recibir nuestro boletín. En cualquier caso podrá cancelar la suscripción remitiendo un correo electrónico en el que diga "baja de la suscripción" a la dirección This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Los datos personales serán conservados mientras dure la finalidad por la que son tratados y durante el tiempo que establezca la legislación vigente y no serán cedidos a terceros.

Los datos personales pueden estar ubicados en los servidores de prestamistas de servicios con domicilio en EE.UU.; serán tratadas con un nivel de protección adecuado para ser entidades certificadas en el marco del Escudo de Privacidad UE-EE.UU.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo al responsable del tratamiento, el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont con domicilio en la c/Escola Industrial, 23, 08201 Sabadell, o por correo-e escribiendo a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. También puede ejercitar la tutela de tus derechos ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Datos de contacto con el DPD: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ENGLISH

In accordance with the provisions of the European Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679), you consent to the Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont processing your personal data in order to receive our newsletter. In any case, you can cancel the subscription by sending an email saying "unsubscribe" to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Personal data will be kept for the duration of the purpose for which they are processed and for the time established by current legislation and will not be transferred to third parties.

Personal data may be located on the servers of service lenders domiciled in the USA; will be treated with an adequate level of protection to be certified entities within the framework of the EU-US Privacy Shield.

You can exercise the rights of access, rectification, deletion, limitation, portability and opposition, by writing to the person responsible for the treatment, the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont with address at c / Escola Industrial, 23, 08201 Sabadell, or by email writing to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. You can also exercise the protection of your rights before the Catalan Data Protection Authority.

Contact information with the DPD: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home

26 Feb 2015 Written by

ICP News

Fossil of the oldest mosquito on the planet found in Mallorca

Fossil of the oldest mosquito on the planet found in Mallorca

29 May 2023

  The fossil was found in Cala d'Estellencs (Mallorca) several years ago. However, with the use of new techniques, researchers have determined that it is 247 million years old. With this dating, the fossil specimen of the new species Protoanisolarva juarezi...

Activities

June 2023
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Upcoming events

No events

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca