Preparadora

(Madrid, 1984)

Llicenciada en Belles Arts per la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en l'especialitat de restauració i conservació i Màster en Comissariat d'Exposicions a la Universitat Ramon Llull (URL).

Ha treballat en diversos projectes vinculats amb materials petris, arqueologia i paleontologia. Des de 2008 coordina el laboratori de preparació de Grup de Recerca del Quaternari, grup d'investigació vinculat al SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques) de la Universitat de Barcelona (UB).

 

 

 

 

Preparator technician

(Madrid, 1984)

Bachelor’s in fine arts from the Universidad Complutense de Madrid (UCM) specializing in restoration and conservation, and Master’s degree in Exhibitions Curator at the Universitat Ramon Llull (URL).

She has worked on several projects related to stone materials, archeology and paleontology. Since 2008, she coordinates the preparation laboratory of the Grup de Recerca del Quaternari, a research group linked to the SERP (Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques) of the Universitat de Barcelona (UB).

 

 

 

Head of the Conservation and Preparation Area

(Barcelona, 1982)

Diploma in 2005 in Conservation and Restoration of Cultural Heritage in the specialty of Archeology by the Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC).

She has actively worked on conservation-restoration projects related to paleontology, natural sciences, archeology and heritage architecture. Among other projects, she has been in charge of the ​​restoration area at the Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (MDCS) and has led preventive conservation and restoration works at the Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB).

Since 2008, she has worked and collaborated in several conservation and paleontological preparation projects at the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). In 2015 she won a grant from the Ministry of Economy (PTA, Technical Support Personnel) that ended in October 2018. During this period she developed tasks of conservation and paleontological preparation of Miocene fossils of the Vallès-Penedès basin at the ICP and, from 2016, she combined this grant with the tasks of head of the Conservation and Preparation area at ​​the same institution, a position she currently holds.

 

 

 

 

 

 

Preparadora

(Sabadell, 1986)

Diplomada en conservació i restauració a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en l’especialitat d’Arqueologia l’any 2010. Des de llavors ha treballat en diferents camps de la conservació-restauració arquitectònica i de béns arqueològics, especialment s’ha format i ha desenvolupat diversos projectes en el camp de les col·leccions de ciències Naturals. Ha col·laborat en iniciatives tant al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a l’ICP i participat a diverses excavacions de jaciments paleontològics.

Actualment està cursant una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo).

 

 

 

Preparadora

(Sabadell, 1986)

Diplomada en conservació i restauració a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en l’especialitat d’Arqueologia l’any 2010. Des de llavors ha treballat en diferents camps de la conservació-restauració arquitectònica i de béns arqueològics, especialment s’ha format i ha desenvolupat diversos projectes en el camp de les col·leccions de ciències Naturals. Ha col·laborat en iniciatives tant al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a l’ICP i participat a diverses excavacions de jaciments paleontològics.

Actualment està cursant una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo).

 

 

 

Cap de l’Àrea de Conservació i Preparació

(Barcelona, 1982)

Diplomada el 2005 en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l’especialitat d’Arqueologia per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC).

Ha treballat activament en projectes de conservació-restauració relacionats amb la paleontologia, les ciències naturals, l’arqueologia i l’arquitectura patrimonial. Entre d’altres, ha estat responsable de l’àrea de restauració del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (MDCS) i ha dirigit tasques de conservació preventiva i restauració al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB).

Des de 2008, ha treballat i col·laborat en diferents projectes de conservació i preparació paleontològica de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). El 2015 va obtenir una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo) que va finalitzar a l’octubre de 2018. Durant aquest període va desenvolupar tasques de conservació i preparació paleontològica de fòssils miocens de la conca del Vallès-Penedès a l’ICP i, a partir de 2016, va compaginar aquesta beca amb les tasques de cap de l’àrea de Conservació i Preparació de la mateixa institució, càrrec que ocupa actualment.

 

 

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca