Head of the Research Group on Computational Paleobiology

 

Address

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici ICTA-ICP, Carrer Columnes s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abridged curriculum

Josep holds a degree in Biological Sciences (Universitat Autònoma de Barcelona), and a PhD (Universitat de Barcelona). His PhD thesis was devoted to the study of Permian and Triassic faunas of Catalonia.  He is an evolutionary paleobiologist focusing his research to vertebrate paleontology. He was an associate researcher at the Laboratory for the Technological Innovation of Structures and Materials (LITEM - Universitat Politècnica de Catalunya) and postdoc fellow at the Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN, França) thanks to a “Beatriu de Pinós” grant. He is author of more than 60 articles published in international (SCI) journals as well as many other articles published in scientific and popular science journals. He leads or has been member of several national and international research projects.

Currently, he leads the research group of Computational Paleobiology at the ICP. His main research lines are:

Computer imaging

Computer Tomography (CT and µCT)

 • 3D reconstruction
 • Digital morphology
 • Computational biomechanics

Vertebrate Paleontology

 • Herpetofauna
 • Amphibian origins (Lissamphibians, Temnospondyls), Early Amniotes and Diapsids (Archosaurs)
 • Permian and Triassic vertebrates

All publications at : www.researchgate.net/profile/Josep_Fortuny

 

 

Cap de Grup de Recerca en Paleobiologia Computacional
 

Adreça

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Currículum abreujat

Josep Fortuny (La Roca del Vallès, 1980)

Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, obtingué el doctorat per la Universitat de Barcelona amb una tesi dedicada a l’estudi de les faunes de vertebrats del Permià i el Triàsic de Catalunya. Paleobiòleg evolutiu dedicat a la recerca en paleontologia de vertebrats. Ha estat investigador associat al laboratori per la Innovació Tecnològica d’estructures i materials (LITEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), investigador postdoctoral al Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN, França) gràcies a una beca “Beatriu de Pinós”. Autor de més de 60 articles publicats en revistes SCI així com múltiples articles de divulgació científica. Ha dirigit o ha estat membre de nombrosos projectes de recerca de caràcter nacional i internacional.

Actualment lidera el grup de recerca en Paleobiologia Computacional a l’ICP. El seu interès el conformen les següents línies de recerca: 

Anàlisi d’imatge

Tomografia computeritzada (CT i µCT)

 •  Reconstrucció tridimensional
 •  Morfologia digital
 •  Simulacions biomecàniques per computadora

Paleontologia de vertebrats

 •   Herpetofauna
 •   Origen dels amfibis (Lissamphibia, Temnospondyli), Primers amniotes i diàpsids (arcosauromorfs)
 •   Vertebrats del Permià i Triàsic       

Totes les publicacions a : www.researchgate.net/profile/Josep_Fortuny

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca b

xnxxarabsex

sexe libre

sexsaoy

sexjk

russian sex

afdalsex