Durant el mes de juliol, l'Instiut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i el Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP) organitzen un nova edició del "Curs de Tècniques de Preparació Paleontològica". Aquest curs, emminentment pràctic té com a objectiu cobrir la manca d'oferta formativa en aquesta especialitat. Els alumnes tindran l'oportunitat de conèixer les principals eines, materials, productes i mètodes que s’apliquen en el procès de preparació dels béns paleontològics per garantir el seu estudi i la seva conservació. Les sessions es desenvoluparan a la seu de l'ICP a la Universitat Autònoma de Barcelona i al CRIP, als Hostalets de Pierola. Els curs compta amb la col·labarció de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) i el patrocini de Sagristà Products.

Introductory course on conservation of natural history collections. June 26-30.

 

This course is organized by the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) and the Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), in collaboration with the Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESRCBCC).

The MCNB and the ICP preserve valuable collections of natural sciences (fossils exclusively in the case of ICP and minerals, rocks, herbarium sheets, seeds, zoological specimens and fossils in the case of MCNB). Preserving this heritage is a joint effort between natural sciences field and heritage conservation professionals.

During the course, the most relevant aspects of the conservation of natural science collections will be discussed, including preparation, environmental conditions, pest prevention and packaging types, among others.

The course program is available here.

The course is aimed at students of 3rd and 4th year of Conservation and Restoration of Cultural Property, graduates in Conservation and Restoration of Cultural Property and professionals in the field of natural history conservation. The course is equivalent to 1 ECTS of the ESCRBCC.

When&Where:

The course will be held from 26 to 30 June from 9 a.m. to 5 p.m.

Sessions will take place in: Museu Blau (Barcelona), ICP Museum (Sabadell) and ICTA-ICP Building (UAB Campus).

Price&Registration

General fee: 200€

ESCRBCC students and unemployed: 150€

Registration is open until June 15 through. More information: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Curs d'Introducció a la conservació de les col·leccions d'història natural. 26-30 de juny.

 

Aquest curs està organitzat per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), amb la col·laboració de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESRCBCC).

El MCNB i l‘ICP conserven unes valuoses col·leccions de ciències naturals (fossils exlusivament en el cas de l'ICP i minerals, roques, plecs d’herbari, llavors, espècimens zoològics i fòssils en el cas del MCNB) que han de perdurar en el temps pel seu alt valor científic i perquè puguin ser estudiades en el futur. Conservar aquest patrimoni és un treball conjunt entre professionals de les ciències naturals i professionals de la conservació del patrimoni.

Durant el curs es tractaran els aspectes més rellevants de la conservació de col·leccions de ciències naturals, des de la preparació, les condicions ambientals, la prevenció de plagues, fins a les tipologies d’embalatges entre d’altres. Les sessions són impartides pels professionals del MCNB i de l’ICP que treballen directament amb el patrimoni.

El programa del curs està disponible en aquest enllaç.

El curs està adreçat a estudiants de 3r i 4rt curs de Conservació i Restauració de Béns Culturals, graduats, diplomats o llicenciats en Conservació i Restauració de Béns Culturals i professionals de l'àmbit de la conservació d'història natural. El curs és equivalent a 1 ECTS de l'ESCRBCC.

Lloc, dates i horari:

El curs se celebrarà del 26 al 30 de juny de 9 a 17h (excepte divendres 30, que serà de 9 a 13h).

Les sessions se celebraran en tres espais diferents: Museu Blau (Barcelona), Museu de l'ICP (Sabadell) i Edifici ICTA-ICP (Campus de la UAB).

Preu i inscripcions

General: 200€

Estudiants ESCRBCC i aturats: 150€

Inscripcions obertes fins al 15 de juny mitjançant correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicant: Noms i cognoms, DNI, estudis, centre d'estudis i/o de treball i telèfon de contacte.

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca