David M. Alba


Director
Cap del Grup de Recerca en Paleobiodiversitat i Filogènia

Adreça

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

Currículum abreujat

Sóc paleoantropòleg i paleontòleg de vertebrats centrat en la paleobiologia evolutiva. Vaig obtenir el doctorat en Biologia el 2005 (Universitat de Barcelona) amb una tesi centrada en l'origen i l'evolució dels grans simis i humans, realitzada a l'Institut de Paleontologia M. Crusafont gràcies a una beca de la Generalitat de Catalunya (1999- 2002). Després d'uns anys (2003-2006) treballant per al sector privat (en serveis paleontològics), em vaig reincorporar a l'acadèmia amb un contracte postdoctoral 'Beatriu de Pinós' (2006-2008) a la Unitat d'Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Posteriorment vaig ser investigador postdoctoral sènior visitant (2008–2009) a la Universitat de Florència (Itàlia), fins que vaig obtenir un contracte d'investigador 'Ramón y Cajal' a l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) a finals de 2019. Durant aquest període vaig ser també investigador visitant (2012–2013) a la Universitat de Torino (Itàlia) i vaig realitzar estades més curtes a altres institucions estrangeres (Museu Americà d'Història Natural i Universitat de Stony Brook, Nova York, EUA). A l'ICP líder el meu propi grup de recerca des del 2012; També vaig ser nomenat director de l'ICP el 2017 i actualment coordino els tres grups de recerca de l'Àrea de Recerca del Cenozoic. Les meves línies de recerca actuals inclouen la paleobiologia, la filogènia i l'evolució de primats catarrins i altres vertebrats del Neogen i el Quaternari d'Europa; i la dinàmica de la paleobiodiversitat de vertebrats, amb un èmfasi especial en els recanvis faunístics en relació amb canvis paleoambientals.

La visibilitat i lideratge internacional dins del meu camp queda testificada pel meu paper com a coeditor en cap del Journal of Human Evolution (la principal revista paleoantropològica) des del 2017, encara que sóc membre del Consell Editorial (com a editor associat) des del 2013 També he revisat articles per les revistes més reconegudes en paleontologia, antropologia evolutiva i ciències multidisciplinàries. El 2013 vaig rebre el certificat del Programa I3 (Ministeri d'Economia i Competitivitat) en reconeixement a una trajectòria de recerca destacada, i el 2016 vaig rebre el premi al millor article científic de la Societat Catalana de Biologia. Estic acreditat com a professor titular de ciències a Catalunya i com a professor titular d'antropologia i paleontologia a Itàlia, i tinc una llarga experiència docent a màsters universitaris a la UAB. També tinc una vasta experiència en la direcció de campanyes de treball de camp paleontològic, com les de l'Abocador de Can Mata (Miocè mitjà), Can Llobateres (Miocè superior) i Vallparadís (Pleistocè), que van permetre el descobriment de moltes restes importants de primats fòssils (incloent-hi l'esquelet del gran simi miocè Pierolapithecus catalaunicus). El 2015 lideraré la publicació a Science d'un altre nou gènere d'hominoïdal, Pliobates cataloniae, que va tenir una gran repercussió entre els mitjans de comunicació. En total, he descrit 36 ​​nous tàxons, inclosos 6 gèneres i 12 (sub)espècies de vertebrats fòssils. Al llarg dels anys he participat en molts projectes de recerca, essent l'investigador principal de dos projectes de R+D finançats pel govern espanyol, un grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya i altres projectes finançats per la National Geographic Society i la Generalitat de Catalunya. Actualment participo en un projecte europeu (ITN) sobre paleoproteòmica orientat a recuperar dades moleculars de primats fòssils.

Pel que fa als resultats científics, les meves publicacions inclouen 122 articles en revistes SCI (indexats per Journal Citation Reports), cosa que resulta en un índex h de 28 (Scopus), 26 (WOS) i 32 (GoogleScholar). 85 (70%) d'aquests articles s'han publicat a revistes del primer quartil (Q1) (69 [57%] al primer decil), entre elles les revistes multidisciplinàries més reconegudes (Science, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Nature Communications), com també les revistes més prestigioses en els camps de l'antropologia (Journal of Human Evolution, Evolutionary Anthropology, American Journal of Physical Anthropology), Paleontologia (Journal of Vertebrate Paleontology, Journal of Systematic Paleontology), biologia (Proceedings of the Royal Society B, eLife), zoologia (Zoological Journal of the Linnea Society, Journal of Mammalian Evolution) i ciències multidisciplinàries (Quaternary Science Reviews). També he publicat 61 articles addicionals a altres revistes i actes de congressos, un llibre, 9 capítols de llibres i 20 escrits de divulgació científica. A més, sóc coautor de 185 contribucions a 87 reunions científiques (125 en 63 reunions internacionals i 60 en 24 ibèriques), fet que porta a 56 resums publicats en revistes SCI i 103 resums addicionals en altres revistes i actes de congressos. Ha dirigit a més quatre tesis doctorals acabades i múltiples treballs de final de màster.

Articles en revistes Science Citation Index

[Actualitzat 4 de febrer 2020]

 • Urciuoli, A.*, Zanolli, C., Beaudet, A., Dumoncel, J., Santos, F., Moyà-Solà, S., Alba, D.M.* (in press). The evolution of the vestibular apparatus in apes and humans. eLife. Q1 (Biology). IF=7.551.
 • Valenciano, A.*, Abella, J., Alba, D.M., Robles, J.M., Álvarez-Sierra, M.Á., Morales, J. (2020). New early Miocene 1 material of Iberictis, the oldest member of the wolverine lineage (Carnivora, Mustelidae, Guloninae). Mammal. Evol. 27: 73-93. Q1 (Zoology). IF=2.082. https://doi.org/10.1007/s10914-018-9445-x
 • Villa, A.*, Delfino, M., Luján, À.H., Almécija, S., Alba, D.M. (2019). First record of Latonia gigantea (Anura, Alytidae) from the Iberian Peninsula. Biol. 31: 371-382. Q2 (Paleontology). IF=1.489. https://doi.org/10.1080/08912963.2017.1371712
 • Strani, F.*, DeMiguel, D., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Bellucci, L., Sardella, R., Madurell-Malapeira, J. (2019). The effects of the “0.9 Ma event” on the Mediterranean ecosystems during the Early-Middle Pleistocene Transition as revealed by dental wear patterns of fossil ungulates. Sci. Rev. 210: 80-89. Q1 (Geosciences, multidisciplinary). IF=4.641. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.02.027
 • Sánchez, I.M.*, DeMiguel, D., Almécija, S., Moyà-Solà, S., Morales, J., Alba, D.M. (2019). New Hispano-meryx (Mammalia, Ruminantia, Moschidae) from Spain and a reassessment of the ingroup phylogeny and paleobiology of the genus Hispanomeryx Morales, Moyà-Solà and Soria, 1981. Vert. Paleontol. 39: e1602536. Q1 (Paleontology). IF=1.739. https://doi.org/10.1080/02724634.2019.1602536
 • Roos, C.*, Kothe, M., Alba, D.M., Delson, E., Zinner, D.* (2019). The radiation of macaques out of Africa: evidence from mitochondrial divergence times and the fossil record. Hum. Evol. 133: 114-132. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.05.017
 • Pina, M.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Almécija, S. (2019). Femoral neck cortical bone distribution of dryopithecin apes and the evolution of hominid locomotion. Hum. Evol. 136: 102651. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.102651
 • Alba, D.M.*, Garcés, M., Casanovas-Vilar, I., Robles, J. M., Pina, M., Moyà-Solà, S., Almécija, S.* (2019). Bio- and magnetostratigraphic correlation of the Miocene primate-bearing site of Castell de Barberà to the earliest Vallesian. Hum. Evol., 132: 32-46. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.04.006
 • Alba, D.M.*, Daura, J., Sanz, M., Santos, E., Yagüe, A. S., Delson, E., Zilhão, J. (2019). New macaque remains from the Middle Pleistocene of Gruta da Aroeira (Almonda karst system, Portugal). Hum. Evol. 131: 40-47. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.02.003
 • Villa, A.*, Kirchner, M., Alba, D.M., Bernardini, F., Bolet, A., Luján, À. H., Fortuny, J., Hipsley, C. A., Müller, J., Sindaco, R., Tuniz, C., Delfino, M. (2019). Comparative cranial osteology of Blanus species (Squamata, Amphisbaenia). J. Linn. Soc. 185: 693-716. Q1 (Zoology). IF=2.909. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zly082
 • Villa, A.*, Abella, J., Alba, D.M., Almécija, S., Bolet, A., Koufos, G.D., Knoll, F., Luján, À.H., Morales, J., Robles, J.M., Sánchez, I.M., Delfino, M. (2018). Revision of Varanus marathonensis (Squamata, Varanidae) based on historical and new material: morphology, systematics, and paleobiogeography of the European monitor lizards. PLoS One 13: Q2 (Multidisciplinary sciences). IF=2.776. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207719
 • Alba, D.M.*, Delson, E., Morales, J., Montoya, P., Romero, G. (2018). Macaque remains from the early Pliocene of the Iberian Peninsula. Hum. Evol. 123: 141-147. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2018.07.005
 • Urciuoli, A., Zanolli, C., Fortuny, J., Almécija, S., Schillinger, B., Moyà-Solà, S., Alba, D.M.* (2018). Neutron-based computed microtomography: Pliobates cataloniae and Barberapithecus huerzeleri as a test-case study. J. Phys. Anthropol. 166: 987-993. Q1 (Anthropology). IF=2.662. https://doi.org/10.1002/ajpa.23467
 • Casanovas-Vilar, I.*, Garcia-Porta, J., Fortuny, J., Sanisidro, Ó., Prieto, J., Querejeta, M., Llácer, S., Robles, J. M., Bernardini, F., Alba, D.M. (2018). Oldest skeleton of a fossil flying squirrel casts new light on the phylogeny of the group. eLife 7: e39270. Q1 (Biology). IF=7.551. https://doi.org/10.7554/eLife.39270
 • Alba, D.M.*, Casanovas-Vilar, I., Furió, M., García-Paredes, I., Angelone, C., Jovells-Vaqué, S., Luján, À. H., Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2018). Can Pallars i Llobateres: A new hominoid-bearing locality from the late Miocene of the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 121: 193-203. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2018.04.008
 • Alba, D.M.*, Hammond, A., Vinuesa, V., Casanovas-Vilar, I. (2018). First record of a Miocene pangolin (Pholidota, Manoidea) from the Iberian Peninsula. Vert. Paleontol. 38: e1424716. Q1 (Paleontology). IF=1.738. https://doi.org/10.1080/02724634.2017.1424716
 • Meijer, H.J.M.*, Pavia, M., Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M. (2017). A revision of fossil eagle owls (Aves: Strigiformes: Bubo) from Europe and the description of a new species, Bubo ibericus, from Cal Guardiola (NE Iberian Peninsula). Biol. 29: 822-832. Q3 (Paleontology). IF=1.249. https://doi.org/10.1080/08912963.2016.1247836
 • Piñero, P.*, Agustí, J., Oms, O., Fierro, I., Montoya, P., Mansino, S., Ruiz-Sánchez, F., Alba, D.M., Alberdi, M.T., Blain, H.-A., Laplana, C., Van der Made, J., Mazo, A.V., Morales, J., Murelaga, X., Pérez García, A., Pérez-Valera, F., Pérez-Valera, J.A., Sevilla, P., Soria, J.M., Romero, G. (2017). Early Pliocene continental vertebrate fauna at Puerto de la Cadena (SE Spain) and its bearing on the marine-continental correlation of the late Neogene of eastern Betics. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 479: 102-114. Q1 (Paleontology). IF=2.75. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.04.020
 • Bartolini Lucenti, S.*, Alba, D.M., Rook, L., Moyà-Solà, S., Madurell-Malapeira, J. (2017). Latest Early Pleistocene wolf-like canids from the Iberian Peninsula. Sci. Rev. 162: 12-25. Q1 (Geosciences, multidisciplinary). IF=4.334. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.02.023
 • Colombero, S.*, Alba, D.M., D’amico, C., Delfino, M., Esu, D., Giuntelli, P., Harzhauser, M., Mazza, P., Mosca, M., Neubauer, T.A., Pavia, G., Pavia, M., Villa, A., Carnevale, G. (2017). Late Messinian mollusks and vertebrates from Moncucco Torinese, north-western Italy. Paleoecological and paleoclimatological implications. Electron. 20: 10A. Q2 (Paleontology). IF=1.410. https://doi.org/10.26879/658
 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J., Werdelin, L., Robles, J.M., Obradó, P., Alba, D.M.* (2017). A new skull of Hyaenictis Gaudry, 1861 (Carnivora, Hyaenidae) shows incipient adaptations to durophagy. Mamm. Evol. 24: 207-219. Q1 (Zoology). IF=2.775. https://doi.org/10.1007/s10914-016-9334-0
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Espigares, M.P., Vinuesa, V., Palmqvist, P., Martínez-Navarro, B., Moyà-Solà, S. (2017). Were large carnivorans and great climatic shifts limiting factors for hominin dispersals? Evidence of the activity of Pachycrocuta brevirostris during the Mid-Pleistocene Revolution in the Vallparadís section (Vallès-Penedès Basin, Iberian Peninsula). Int. 431B: 42-52. Q2 (Geosciences, multidisciplinary). IF=2.263. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.07.040
 • Alba, D.M.*, Casanovas-Vilar, I., Garcés, M., Robles, J.M. (2017). Ten years in the dump: An updated review of the Miocene primate-bearing localities from Abocador de Can Mata (NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 102: 12-20. Q1 (Anthropology). IF=3.992. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2016.09.012
 • Díaz Aráez, J.L., Delfino, M., Luján, À.H., Fortuny, J., Bernardini, F., Alba, D.M.* (2017). New remains of Diplocynodon (Crocodylia: Diplocynodontidae) from the early Miocene of the Iberian Peninsula. R. Palevol 16: 12-26. Q2 (Paleontology). IF=1.433. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2015.11.003
 • Casanovas-Vilar, I.*, Garcés, M., Van Dam, J., García-Paredes, I., Robles, J.M., Alba, D.M. (2016). An updated biostratigraphy for the late Aragonian and Vallesian of the Vallès-Penedes Basin (Catalonia). Acta 14: 195-217. Q3 (Geology). IF=0.860. http://dx.doi.org/10.1344/GeologicaActa2016.14.3.1
 • Luján, À.H., Delfino, M., Robles, J.M., Alba, D.M.* (2016). The Miocene tortoise Testudo catalaunica Bataller, 1926 and a revised phylogeny of extinct species of genus Testudo (Testudines: Testudinidae). J. Linn. Soc. 178: 312-342. Q1 (Zoology). IF=2.711. https://doi.org/10.1111/zoj.12414
 • Alba, D.M.*, Madurell-Malapeira, J., Delson, E., Vinuesa, V., Susanna, I., Espigares, M.P., Ros-Montoya, S., Martínez-Navarro, B. (2016). First record of macaques from the early Pleistocene of Incarcal (NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 96: 139-144. Q1 (Anthropology). IF=3.932. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2016.05.005
 • Boscaini, A., Alba, D.M., Beltrán, J.F., Moyà-Solà, S., Madurell-Malapeira, J.* (2016). Latest Early Pleistocene remains of Lynx pardinus (Carnivora, Felidae) from the Iberian Peninsula: Taxonomy and evolutionary implications. Sci. Rev. 143: 96-106. Q1 (Geosciences). IF=4.797. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.05.015
 • Vinuesa, V., Iurino, D.A., Madurell-Malapeira, J.*, Liu, J., Fortuny, J., Sardella, R., Alba, D.M. (2016). Inferences of social behavior in bone-cracking hyaenids (Carnivora, Hyaenidae) based on digital paleoneurological techniques: Implications for human-carnivoran interactions in the Pleistocene. Int. 413: 7-14. Q2 (Geosciences). IF=2.067. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.037
 • Casanovas-Vilar, I.*, Madern, A., Alba, D.M., Cabrera, L., García-Paredes, I., Van den Hoek Ostende, L.W., DeMiguel, D., Robles, J.M., Furió, M., Van Dam, J., Garcés, M., Angelone, C., Moyà-Solà, S. (2016). The Miocene mammal record of the Vallès-Penedès Basin (Catalonia). R. Palevol, 15: 791-812. Q2 (Paleontology). IF=1.376. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2015.07.004
 • Balaguer, J., Alba, D.M.* (2016). A new dugong species (Sirenia, Dugongidae) from the Eocene of Catalonia (NE Iberian Peninsula). R. Palevol. 15: 489-500. Q2 (Paleontology). IF=1.376. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2015.10.002
 • Alba, D.M.* (2016). The real planet of the apes: A new story of human origins by David R. Begun. The Quart. Rev. Biol. 91: 497. Q1 (Zoology). IF=4.250. https://doi.org/10.1086/689489
 • Alba, D.M.*, Almécija, S., DeMiguel, D., Fortuny, J., Pérez de los Ríos, M., Pina, M., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2015). Miocene small-bodied ape from Eurasia sheds light on hominoid evolution. Science 350: 528, aab2625. Q1 (Multidisciplinary Sciences). IF=34.661. https://doi.org/10.1126/science.aab2625
 • Casanovas-Vilar, I.*, Almécija, S., Alba, D.M. (2015). Late Miocene flying squirrels from Can Llobateres 1 (Vallès-Penedès Basin, Catalonia): systematics and paleobiogeography. Palaeoenvir. 95: 353-372. Q2 (Biodiversity Conservation). IF=1.322. https://doi.org/10.1007/s12549-015-0192-1
 • Lozano-Fernández, I.*, López-García, J.M., Aurell-Garrido, J., Alba, D.M., Madurell-Malapeira, J. (2015). Data review on the small mammals from the late Early Pleistocene of Vallparadís Estació layer EVT7 (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula): Biochronological and palaeoenvironmental implications. Int. 389: 159-166. Q2 (Geosciences). IF=2.067. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.01.011
 • Alba, D.M.*, Montoya, P., Pina, M., Rook, L., Abella, J., Morales, J., Delson, E. (2015). First record of Mesopithecus (Cercopithecidae, Colobinae) from the Miocene of the Iberian Peninsula. Hum. Evol. 88: 1-14. Q1 (Anthropology). IF=3.767. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2015.08.003
 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J.*, Fortuny, J. & Alba, D.M. (2015). The endocranial morphology of the Plio-Pleistocene bone-cracking hyena Pliocrocuta perrieri: behavioral implications. Mamm. Evol. 22: 421-434. Q1 (Zoology). IF=2.244. https://doi.org/10.1007/s10914-015-9287-8
 • Alba, D.M.*, Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J. (2015). On the original author and year of description of Pachycrocuta brevirostris (Carnivora, Hyaenidae). Acta Palaeontol. Pol. 60: 573-576. Q2 (Paleontology). IF=1.503. https://doi.org/10.4202/app.00017.2013
 • Abella, J.*, Pérez-Ramos, A., Valenciano, A., Alba, D.M., Ercoli, M.D., Hontecillas, D., Montoya, P., Morales, J. (2015). Tracing the origin of the panda's thumb. Nat. 102: Art. 35. Q2 (Multidisciplinary sciences). IF=1.773. https://doi.org/10.1007/s00114-015-1286-3
 • Almécija, S.*, Wallace, I.J., Judex, S., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2015). Comment on “Human-like hand use in Australopithecus africanus”. Science 348: 1101-a. Q1 (Multidisciplinary Sciences). IF=34.661. https://doi.org/10.1126/science.aaa8414
 • Arias-Martorell, J., Alba, D.M., Potau, J.M., Bello-Hellegouarch, G., Pérez-Pérez, A.* (2015). Morphological affinities of the proximal humerus of Epipliopithecus vindobonensis and Pliopithecus antiquus: suspensory inferences based on a 3D geometric morphometrics approach. Hum. Evol. 80: 83-95. Q1 (Anthropology). IF=3.767. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.08.012
 • Alba, D.M.*, Colombero, S., Delfino, M., Martínez-Navarro, B., Pavia, M., Rook, L. (2014). A thorny question: the taxonomic identity of the Pirro Nord vertebrae. Hum. Evol. 76: 92-106. Q1 (Anthropology). IF=3.733. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.06.005
 • Madurell-Malapeira, J.*, Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Abella, J., Obradó, P., Alba, D.M. (2014). The scimitar-toothed cat Machairodus aphanistus (Carnivora: Felidae) in the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). R. Palevol 13: 569-585. Q2 (Paleontology). IF=1.192. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2014.05.001
 • Almécija, S.*, Alba, D.M. (2014). On manual proportions and pad-to-pad precision grasping in Australopithecus afarensis. Hum. Evol. 73: 88-92. Q1 (Anthropology). IF=3.733. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.02.006
 • Luján, À.H., Alba, D.M.*, Delfino, M., Fortuny, J., Carmona, R. (2014). First cranial remains of Cheirogaster richardi (Testudines: Testudinidae) from the late Miocene of Ecoparc de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula): taxonomic and phylogenetic implications. Syst. Palaeontol. 12: 833-864. Q1 (Paleontology). IF=3.727. https://doi.org/10.1080/14772019.2013.863231
 • Susanna, I., Alba, D.M.*, Almécija, S., Moyà-Solà, S. (2014). The vertebral remains of the late Miocene great ape Hispanopithecus laietanus from Can Llobateres 2 (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 73: 15-34. Q1 (Anthropology). IF=3.733. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.05.009
 • Bolet, A.*, Delfino, M., Fortuny, J., Almécija, S., Robles, J.M., Alba, D.M. (2014). An amphisbaenian skull from the European Miocene and the evolution of Mediterranean worm lizards. PLoS ONE 9: e98082. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098082
 • DeMiguel, D.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2014). Dietary specialization during the evolution of Western Eurasian hominoids and its relationship to the extinction of European great apes. PLoS ONE 9: e97442. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097442
 • Pina, M.*, Almécija, S., Alba, D.M., O'Neil, M.C., Moyà-Solà, S. (2014). The Middle Miocene ape Pierolapithecus catalaunicus exhibits extant great ape-like morphometric affinities on its patella: Inferences on knee function and evolution. PLoS ONE 9: e91944. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091944
 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J.*, Ansón, M., Alba, D.M. (2014). New cranial remains of Pliocrocuta perrieri (Carnivora, Hyaenidae) from the Villafranchian of the Iberian Peninsula. Soc. Paleontol. Ital. 53: 39-47. Q3 (Paleontology). IF=0.953. https://doi.org/10.4435/BSPI.2014.04
 • Luján, À.H., Delfino, M., Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M.* (2014) Taxonomy of subgenus Temnoclemmys Bergounioux, 1958 (Testudines: Geoemydidae: Ptychogasterinae) based on new material from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). R. Palevol 13: 277-295. Q2 (Paleontology). IF=1.192. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2013.11.004
 • Madurell-Malapeira, J.*, Ros-Montoya, S., Espigares, M.P., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J. (2014). Villafranchian large mammals from the Iberian Peninsula: paleobiogeography, paleoecology and dispersal events. Iber. Geol. 40: 167-178. Q2 (Geology). IF=1.667. http://dx.doi.org/10.5209/rev_JIGE.2014.v40.n1.44093
 • Marigó, J., Susanna, I., Minwer-Barakat, R., Madurell-Malapeira, J., Moyà-Solà, S., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Alba, D.M.* (2014). The primate fossil record in the Iberian Peninsula: paleodiversity dynamics in the light of changing paleoclimatic and paleobiogeographic factors. Iber. Geol. 40: 179-211. Q2 (Geology). IF=1.667. http://dx.doi.org/10.5209/rev_JIGE.2014.v40.n1.44094
 • Alba, D.M.*, Delson, E., Carnevale, G., Colombero, S., Delfino, M., Giuntelli, P., Pavia, M., Pavia, G. (2014). First joint record of Mesopithecus and cf. Macaca in the Miocene of Europe. Hum. Evol. 67: 1-18. Q1 (Anthropology). IF=3.733. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.11.001
 • Alba, D.M.*, DeMiguel, D., Morales, J., Sánchez, I.M., Moyà-Solà, S. (2014). New remains of Dorcatherium crassum (Artiodactyla: Tragulidae) from the Early Miocene (MN4) of Els Casots (Subirats, Vallès-Penedès Basin). R. Palevol 13: 73-86. Q2 (Paleontology). IF=1.192. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2013.09.003
 • Robles, J.M., Alba, D.M.*, Fortuny, J., Rotgers, C., Balaguer, J., Carmona, R., Galindo, J., Almécija, S., Bertó, J.V., Moyà-Solà, S. (2013). New craniodental remains of the barbourofelid Albanosmilus jourdani (Filhol, 1883) from the Miocene of the Vallès-Penedès (NE Iberian Peninsula) and the phylogeny of the Barbourofelini. Syst. Palaeontol. 11, 933-1022. Q1 (Paleontology). IF=2.852. https://doi.org/10.1080/14772019.2012.724090
 • Alba, D.M.*, Fortuny, J., Pérez de los Ríos, M., Zanolli, C., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2013). New dental remains of Anoiapithecus and the first appearance datum of hominoids in the Iberian Peninsula. Hum. Evol. 65: 573-584. Q1 (Anthropology). IF=3.867. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.07.003
 • Delfino, M.*, Rage, J.-C., Bolet, A., Alba, D.M. (2013). Early Miocene dispersal of the lizard Varanus into Europe: reassessment of vertebral material from Spain. Acta Palaeontol. Pol. 58: 731-735. Q2 (Paleontology). IF=1.722. https://doi.org/10.4202/app.2012.0025
 • Almécija, S.*, Tallman, M., Alba, D.M., Pina, M., Moyà-Solà, S., Jungers, W.L. (2013). The femur of Orrorin tugenensis exhibits morphometric affinities with both Miocene apes and later hominins. Commun. 4: 2888. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=10.742. https://doi.org/10.1038/ncomms3888
 • Pérez de los Ríos, M.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2013). Taxonomic attribution of the La Grive hominoid teeth. J. Phys. Anthropol. 151: 558-565. Q1 (Anthropology). IF=2.514. https://doi.org/10.1002/ajpa.22297
 • DeMiguel, D., Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. (2013). European pliopithecid diets revised in the light of dental microwear in Barberapithecus huerzeleri and Pliopithecus canmatensis. J. Phys. Anthropol. 151: 573-582. Q1 (Anthropology). IF=2.514. https://doi.org/10.1002/ajpa.22299
 • Madurell-Malapeira, J.*, Rook, L., Martínez-Navarro, B., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J., Moyà-Solà, S. (2013). The latest European painted dog. Vert. Paleontol. 33: 1244-1249. Q1 (Paleontology). IF=2.079. https://doi.org/10.1080/02724634.2013.770402
 • Alba, D.M.*, Berning, B. (2013). On the holotype and original description of the pliopithecid Plesiopliopithecus lockeri (Zapfe, 1960). Hum. Evol. 65: 338-340. Q1 (Anthropology). IF=3.867. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.04.001
 • Hammond, A.S.*, Alba, D.M., Almécija, S., Moyà-Solà, S. (2013). Middle Miocene Pierolapithecus provides a first glimpse into early hominid pelvic morphology. Hum. Evol. 64: 685-666. Q1 (Anthropology). IF=3.867. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.03.002
 • Tallman, M.*, Almécija, S., Reber, S.L., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2013). The distal tibia of Hispanopithecus laietanus: more evidence for mosaic evolution in Miocene apes. Hum. Evol. 64: 319-327. Q1 (Anthropology). IF=3.867. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2012.07.009
 • Robles, J.M., Madurell-Malapeira, J., Abella, J., Rotgers, C., Carmona, R., Almécija, S., Balaguer, J., Alba, D.M.* (2013). New Pseudaelurus and Styriofelis remains (Carnivora: Felidae) from the middle Miocene of Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin). R. Palevol 12: 101-113. Q3 (Paleontology). IF=1.167. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2013.02.001
 • Abella, J.*, Alba, D.M., Robles, J.M., Valenciano, A., Rotgers, C., Carmona, R., Montoya, P., Morales, J. (2012). Kretzoiarctos nov., the oldest member of the giant panda clade. PLoS ONE 7: e48985. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.730. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048985
 • DeMiguel, D.*, Sánchez, I.M., Alba, D.M., Galindo, J., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2012). First evidence of Tethytragus Azanza and Morales, 1994 (Ruminantia, Bovidae) in the Miocene of the Vallès-Penedès Basin (Spain). Vert. Paleontol. 32: 1457-1462. Q2 (Paleontology). IF=1.674. https://doi.org/10.1080/02724634.2012.696082
 • Alba, D.M.* (2012). Fossil apes from the Vallès-Penedès Basin. Anthropol. 21: 254-269. Q1 (Anthropology). IF=3.528. https://doi.org/10.1002/evan.21312
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. (2012). On the identity of a hominoid male upper canine from the Vallès-Penedès Basin figured by Pickford (2012). Geol. 68: 149-153. Q4 (Geology). IF=0.292. https://doi.org/10.3989/egeol.40900.180
 • Pérez de los Ríos, M.*, Moyà-Solà, S., Alba, D.M. (2012). The nasal and paranasal architecture of the Middle Miocene ape Pierolapithecus catalaunicus (Primates: Hominidae): Phylogenetic implications. Hum. Evol. 63: 497-506. Q1 (Anthropology). IF=4.094. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2012.05.012
 • Almécija, S.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2012). The thumb of Miocene apes: new insights from Castell de Barberà (Catalonia, Spain). J. Phys. Anthropol. 148: 436-450. Q1 (Anthropology). IF=2.481. https://doi.org/10.1002/ajpa.22071
 • Pina, M.*, Alba, D.M., Almécija, S., Fortuny, J., Moyà-Solà, S. (2012). Brief Communication: Paleobiological inferences on the locomotor repertoire of extinct hominoids based on femoral neck cortical thickness: the fossil great ape Hispanopithecus laietanus as a test-case study. J. Phys. Anthropol. 149: 142-148. Q1 (Anthropology). IF=2.481. https://doi.org/10.1002/ajpa.22109
 • Alba, D.M.*, Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Méndez, J.M., Moyà-Solà, S. (2012). A partial skeleton of Hispanopithecus laietanus from Can Feu and the mosaic evolution of crown-hominoid positional behaviors. PLoS ONE 7: Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.730. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0039617
 • Alba, D.M.*, Casanovas-Vilar, I., Almécija, S., Robles, J.M., Arias-Martorell, J., Moyà-Solà, S. (2012). New dental remains of Hispanopithecus laietanus (Primates: Hominidae) from Can Llobateres 1 and the taxonomy of Late Miocene hominoids from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 63: 231-246. Q1 (Anthropology). IF=4.094. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2012.05.009
 • Rook, L.*, Alba, D.M. (2012). The pioneering primatologist Charles Immanuel Forsyth Major (1843-1923), and a Mesopithecus tooth from an unrecorded locality of Italy (?Casino Basin) in the Basel Naturhistorisches Museum. Soc. Paleontol. Ital. 51: 1-6. Q4 (Paleontology). IF=0.703. https://doi.org/10.4435/BSPI.2012.01
 • Delfino, M.*, Luján, À.H., Carmona, R., Alba, D.M. (2012). Revision of the extinct Pleistocene tortoise Testudo lunellensis Almera and Bofill, 1903 from Cova de Gràcia (Barcelona, Spain). Amphibia-Reptilia, 33: 215-225. Q3 (Zoology). IF=0.680. https://doi.org/10.1163/156853812X636466
 • Marmi, J., Casanovas-Vilar I., Robles, J.M., Moyà-Solà, S., Alba, D.M.* (2012). The paleoenvironment of Hispanopithecus laietanus as revealed by paleobotanical evidence from the Late Miocene of Can Llobateres 1 (Catalonia, Spain). Hum. Evol. 62: 412-423. Q1 (Anthropology). IF=4.094. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2011.12.003
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Minwer-Barakat, R., Aurell-Garrido, J., Moyà-Solà, S. (2012). Early human dispersals into the Iberian Peninsula: A comment on Martínez et al. (2010) and Garcia et al. (2011). Hum. Evol. 62: 169-173. Q1 (Anthropology). IF=4.094. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2011.10.005
 • Casanovas-Vilar, I.*, Furió, M., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Méndez, J.M. (2012). Rodents and insectivores from the hominoid-bearing site of Can Feu (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Vert. Paleontolol. 32: 225-230. Q2 (Paleontology). IF=1.674. https://doi.org/10.1080/02724634.2012.633948
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. (2012). A new pliopithecid genus (Primates: Pliopithecoidea) from Castell de Barberà (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). J. Phys. Anthropol. 147: 88-112. Q1 (Anthropology). IF=2.481. https://doi.org/10.1002/ajpa.21630
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Robles, J.M., Galindo, J. (2012). Brief communication: The oldest pliopithecid record in the Iberian Peninsula based on new material from the Vallès-Penedès Basin. J. Phys. Anthropol. 147: 135-140. Q1 (Anthropology). IF=2.481. https://doi.org/10.1002/ajpa.21631
 • Alba, D.M.*, Carlos Calero, J.A., Mancheño, M.Á., Montoya, P., Morales, J., Rook, L. (2011). Fossil remains of Macaca sylvanus florentina (Cocchi, 1872) (Primates, Cercopithecidae) from the Early Pleistocene of Quibas (Murcia, Spain). Hum. Evol. 61: 703-718. Q1 (Anthropology). IF=3.638. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2011.09.003
 • Rotgers, C., Alba, D.M.*, Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Bertó, J.V., Moyà-Solà, S. (2011). A new species of Anchitherium (Equidae: Anchitheriinae) from the Middle Miocene of Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula). R. Palevol, 10: 567-576. Q3 (Paleontology). IF=1.043. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2011.06.003
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Marmi, J., Aurell, J., Moyà-Solà, S. (2011). The taxonomic status of European Plio-Pleistocene badgers. Vert. Paleontol. 31: 885-894. Q1 (Paleontology). IF=2.214. https://doi.org/10.1080/02724634.2011.589484
 • Minwer-Barakat, R.*, Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J., De Esteban-Trivigno, S., Moyà-Solà, S. (2011). Pleistocene rodents from the Torrent de Vallparadís section (Terrassa, northeastern Spain) and biochronological implications. Vert. Paleontol. 31: 849-865. Q1 (Paleontology). IF=2.214. https://doi.org/10.1080/02724634.2011.576730
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Garcés, M., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2011). Updated chronology for the Miocene hominoid radiation in Western Eurasia. Natl. Acad. Sci. USA 108: 5554-5559. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=9.681. https://doi.org/10.1073/pnas.1018562108
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Rotgers, C., Carmona, R., Galindo, J. (2011). Middle Miocene tragulid remains from Abocador de Can Mata: the earliest record of Dorcatherium naui from Western Europe. Geobios, 44: 135-150. Q3 (Paleontology). IF=1.010. https://doi.org/10.1016/j.geobios.2010.10.003
 • Furió, M.*, Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà, S., Köhler, M., Galindo, J., Alba, D.M. (2011). Insectivores (Eulipotyphla; Mammalia) from the Middle Miocene of Barranc de Can Vila 1 (Vallès-Penedès Basin). Geobios, 44: 199-213. Q3 (Paleontology). IF=1.010. https://doi.org/10.1016/j.geobios.2010.10.002
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M. (2011). The never-ending problem of Miocene beaver taxonomy. Acta Palaeontol. Pol. 56: 217-220. Q2 (Paleontology). IF=1.488. https://doi.org/10.4202/app.2010.0051
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Almécija, S. (2011). A partial hominoid humerus from the middle Miocene of Castell de Barberà (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). J. Phys. Anthropol. 144: 365-381. Q1 (Anthropology). IF=2.824. https://doi.org/10.1002/ajpa.21417
 • Madurell-Malapeira, J.*, Minwer-Barakat, R., Alba, D.M., Garcés, M., Gómez, M., Aurell-Garrido, J., Ros-Montoya, S., Moyà-Solà, S., Berástegui, X. (2010). The Vallparadís section (Terrassa, Iberian Peninsula) and the latest Villafranchian faunas of Europe. Sci. Rev. 29: 3972-3982. Q1 (Geosciences). IF=4.657. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.09.020
 • Almécija, S.*, Moyà-Solà, S., Alba, D.M. (2010). Early origin for human-like precision grasping: A comparative study of pollical distal phalanges in fossil hominins. PLoS ONE 5: e11727. Q1 (Biology). IF=4.411. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011727
 • Casanovas-Vilar, I.*, Angelone, C., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Köhler, M., Galindo, J. (2010). Rodents and lagomorphs from the Middle Miocene hominoid-bearing site of Barranc de Can Vila 1 (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). Jahr. Geol. Paläontol. Abh. 257: 297-315. Q4 (Paleontology). IF=0.663. https://doi.org/10.1127/0077-7749/2010/0077
 • Alba, D.M.* (2010). Cognitive inferences in fossil apes (Primates: Hominoidea): does encephalization reflect intelligence? Anthropol. Sci. 88: 11-48. Q1 (Anthropology). IF=2.000. http://www.isita-org.com/jass/Contents/2010vol88/PDFonline/20834049.pdf
 • Alba, D.M.*, Almécija, S., Moyà-Solà, S. (2010). Locomotor inferences in Pierolapithecus and Hispanopithecus: Reply to Deane and Begun (2008). Hum. Evol. 59: 143-149. Q1 (Anthropology). IF=3.843. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2010.02.002
 • Casanovas-Vilar, I.*, García-Paredes, I., Alba, D.M., Van den Hoek Ostende, L., Moyà-Solà, S. (2010). The European Far West: Miocene mammal isolation, diversity and turnover in the Iberian Peninsula. Biogeogr. 37: 1079-1093. Q1 (Ecology). IF=4.273. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02286.x
 • Alba, D.M.*, Fortuny, J., Moyà-Solà, S. (2010). Enamel thickness in the Middle Miocene great apes Anoiapithecus, Pierolapithecus and Dryopithecus. R. Soc. B 277: 2237-2245. Q1 (Evolutionary Biology). IF=5.064. https://doi.org/10.1098/rspb.2010.0218
 • Robles, J.M., Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Rotgers, C., Almécija, S., Carmona, R. (2010). New craniodental remains of Trocharion albanense Major, 1903 (Carnivora, Mustelidae), from the Vallès-Penedès Basin (Middle to Late Miocene, Barcelona, Spain). Vert. Paleontol., 30: 547-562. Q1 (Paleontology). IF=2.241. https://doi.org/10.1080/02724631003617712
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Aurell-Garrido, J. (2010). The Iberian record of the puma-like cat Puma pardoides (Owen, 1846) (Carnivora, Felidae). R. Palevol 9: 55-62. Q3 (Paleontology). IF=1.000. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2009.12.002
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Malgosa, A., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Almécija, S., Galindo, J., Rotgers, C., Bertó Mengual, J.V. (2010). A new species of Pliopithecus Gervais, 1849 (Primates: Pliopithecidae) from the Middle Miocene (MN8) of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). J. Phys. Anthropol. 141: 52-75. Q1 (Anthropology). IF=2.693. https://doi.org/10.1002/ajpa.21114
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2009). Carnivora from the late Early Pleistocene of Cal Guardiola (Terrassa, Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Paleontol. 83: 969-974. Q3 (Paleontology). IF=1.096. https://doi.org/10.1666/09-054.1
 • Almécija, S.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2009). Pierolapithecus and the functional morphology of Miocene ape hand phalanges: paleobiological and evolutionary implications. Hum. Evol. 57: 284-297. Q1 (Anthropology). IF=2.987. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2009.02.008
 • Moyà-Solà, S.*, Alba, D.M., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Köhler, M., De Esteban-Trivigno, S., Robles, J.M., Galindo, J., Fortuny, J. (2009). A unique Middle Miocene European hominoid and the origins of the great ape and human clade. Natl. Acad. Sci. USA 106: 9601-9606. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=9.432. https://doi.org/10.1073/pnas.0811730106
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Robles, J.M., Cabrera, L., Garcés, M., Almécija, S., Beamud, E. (2009). First partial face and upper dentition of the Middle Miocene hominoid Dryopithecus fontani from Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain): taxonomic and phylogenetic implications. J. Phys. Anthropol. 139: 126-145. Q1 (Anthropology). IF=2.756. https://doi.org/10.1002/ajpa.20891
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Köhler, M., Moyà-Solà, S. (2008). When sleep or hide makes the difference in macroevolution. Natl. Acad. Sci. USA 105: E56. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=9.380. https://doi.org/10.1073/pnas.0804993105
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Madurell, J., Aurell, J. (2008). Dentognathic remains of Macaca (Primates, Cercopithecidae) from the late Early Pleistocene of Terrassa (Catalonia, Spain). Hum. Evol. 55: 1160-1163. Q1 (Anthropology). IF=3.550. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2008.05.006
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Galindo, J., Cabrera, L., Garcés, M., Furió, M., Robles, J.M., Köhler, M., Angelone, C. (2008). Biochronological, taphonomical and paleoenvironmental background of the fossil great ape Pierolapithecus catalaunicus (Primates, Hominidae). Hum. Evol. 55: 589-603. Q1 (Anthropology). IF=3.550. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2008.05.004
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Almécija, S., Robles, J.M., Galindo, J., Moyà-Solà, S. (2008). Taxonomy and paleobiology of the genus Chalicomys Kaup, 1832 (Rodentia, Castoridae), with the description of a new species from Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Vert. Paleontol. 28: 851-862. Q1 (Paleontology). IF=1.548. https://doi.org/10.1671/0272-4634(2008)28[851:TAPOTG]2.0.CO;2
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Almécija, S. (2008). Taxonomic attribution of the Olduvai Hominid 7 manual remains and the functional interpretation of hand morphology in robust australopithecines. Folia Primatol. 79: 215-250. Q2 (Zoology). IF=1.548. https://doi.org/10.1159/000113458
 • Alba, D.M.* (2008). Book Review: A.G. Filler. The Upright Ape: A New Origin of the Species. Folia Primatol. 79: 281-282. Q2 (Zoology). IF=1.548. https://doi.org/10.1159/000129250
 • Almécija, S., Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Köhler, M. (2007). Orang-like manual adaptations in the fossil hominoid Hispanopithecus laietanus: first steps towards great ape suspensory behaviours. R. Soc. B 274: 2375-2384. Q1 (Biology). IF=4.112. https://doi.org/10.1098/rspb.2007.0750
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J. (2005). Response to comment on “Pierolapithecus catalaunicus, a new Middle Miocene great ape from Spain”. Science 308: 203d. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=30.927. https://doi.org/10.1126/science.1108433
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, (2004). Pierolapithecus catalaunicus, a new Middle Miocene great ape from Spain. Science 306: 1339-1344. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=31.853. https://doi.org/10.1126/science.1103094
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Köhler, M. (2003). Morphological affinities of the Australopithecus afarensis Manual proportions and relative thumb length. J. Hum. Evol. 44: 225-254. Q1 (Anthropology). IF=1.753. https://doi.org/10.1016/S0047-2484(02)00207-5
 • Köhler, M.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., MacLatchy, L. (2002). Taxonomic affinities of the Eppelsheim femur. J. Phys. Anthropol. 119: 297-304. Q1 (Anthropology). IF=2.117. https://doi.org/10.1002/ajpa.10140
 • Alba, D.M.*, Agustí, J., Moyà-Solà, S. (2001). Completeness of the mammalian fossil record in the Iberian Neogene. 27: 79-83. Q1 (Paleontology). IF=2.348. https://doi.org/10.1666/0094-8373(2001)027<0079:COTMFR>2.0.CO;2
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Köhler, M. (2001). Canine reduction in the Miocene hominoid Oreopithecus bambolii: behavioural and evolutionary implications. Hum. Evol. 40: 1-16. Q1 (Anthropology). IF=3.031. https://doi.org/10.1006/jhev.2000.0439
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M. (2001). Egarapithecus narcisoi, a new genus of Pliopithecidae (Primates, Catarrhini) from the Late Miocene of Spain. J. Phys. Anthropol. 114: 312-324. Q1 (Anthropology). IF=2.043. https://doi.org/10.1002/ajpa.1043
 • Köhler, M.*, Moyà-Solà, S., Alba, D.M. (2001). Brief Communication: Cranial reconstruction of Dryopithecus. J. Phys. Anthropol. 115: 284-288. Q1 (Anthropology). IF=2.043. https://doi.org/10.1002/ajpa.1082
 • Köhler, M.*, Moyà-Solà, S., Alba, D.M. (2000). Macaca (Primates, Cercopithecidae) from the Late Miocene of Spain. Hum. Evol. 38: 447-452. Q1: (Anthropology). IF=2.675. https://doi.org/10.1006/jhev.1999.0388
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M. (1999). Primate evolution—in and out of Africa. Biol. 9: R547-R548. Q1 (Biology). IF=8.733. https://doi.org/10.1016/S0960-9822(99)80350-9
Last modified on Divendres, 18 Març 2022 10:33
Rate this item
(0 votes)

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca