fbpx
Recerca

Recerca (7)

Projectes / Proyectos / Projects

 • paleoprimatologia i paleontologia humana
 • mesozoic faunas
 • neogen and quaternary faunas
 • evolutionary paleobiology
14 Jul 2015 Written by
Name: Dinamica de la paleobiodiversidad de las faunas de vertebrados fósiles del Vallès-Penedès y comparación con otras cuencas miocenas
IP: David M. Alba  
Funder: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad  
Period: 2016-2020  
Reference code: CGL2016-76431-P
     
Name: Modelo de redes ecológicas para los últimos dinosaurios de Europa
IP: Àngel Galobart  
Funder: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad  
Period: 2016-2019  
Reference code: CGL2016-77230-P
     
Name: Canvis climàtics i faunístics al Miocè inferior de Catalunya 
IP: Isaac Casanovas Vilar   
Funder: Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya   
Period: 2014-2017   
Reference code: 2014/100584  
     
Name: Dinàmica de poblacions i impacte dels canvis climàtics en les associacions de grans mamífers del Pleistocè inferior i mitjà de Catalunya 
IP: Joan Madurell-Malapeira  
Funder: Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya  
Period: 2014-2017  
Reference code: 2014/100589  
     
Name: Els primats fòssils del Miocè de la conca del Vallès-Penedès 
IP: David M. Alba  
Funder: Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya  
Period: 2014-2017  
Reference code: 2014/100609  
     
Name: Climate change and faunal dispersals in the Early Miocene of Catalonia (Spain) 
IP: Isaac Casanovas Vilar  
Funder: National Geographic Society  
Period: 2014-2017  
Reference code: #9640-15  
     
Name: Estudi dels primats i faunes associades del Paleogen de Catalunya 
IP: Raef Minwer-Barakat  
Funder: Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya  
Period: 2014-2017  
Reference code: 2014/100604  
     
Name: Ecosystem evolution of the vertebrate faunas from the Permian and Triassic of Catalonia 
IP: Josep Fortuny  
Funder: Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya  
Period: 2014-2017  
Reference code: 2014/100606  
     
Name: Dinamica Ecològica de la Darrera Extinció en Massa: el Pirineu com a laboratori fòssil, subvenció per a projectes de recerca d'investigació en matèria d'arqueologia i paleontologia.
IP: Àngel Galobart  
Funder: Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya  
Period: 2014-2017  
Reference code: 2014/100927
     
Name: Group of Paleoprimatology and Human Paleontology PIPH 
IP: Salvador Moyà-Solà  
Funder: AGAUR. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa of the Generalitat de Catalunya 
Period: 2014-2016  
Reference code: 2014 SGR 416, GRC  
     
Name: Group of Mesozoic Faunas  
IP: Àngel Galobart  
Funder: AGAUR. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa of the Generalitat de Catalunya 
Period: 2014-2018  
Reference code: SGR 1235  
     
Name: Miocene apes from Castell de Barberà (Catalonia, Spain) 
IP: Sergio Almécija  
Funder: The Leakey Foundation  
Period: 2014-2015  
Reference code: 9316-13  
     
Name: Huellas isotópicas en micromamíferos fósiles como indicadores del cambio climático 
ICP Researcher:
Raef Minwer-Barakat (IP: Antonio Delgado Huertas)  
Funder: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
Period: 2013-2017  
Reference code: P11-RNM-8011  
     
Name: Reconstructing hand posture and locomotor behavior in Ardipithecus ramidus
ICP Researcher: Sergio Almécija  
Funder: National Science Foundation  
Period: 2013-2016  
Reference code:    
     
Name: Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH) 
ICP Researcher: Salvador Moyà-Solà (IP: Frank Boochs)  
Funder: COST (European Cooperation in Science and Technology)  
Period: 2012-2016  
Reference code:    
     
Name: Vertebrats del Permià i el Triàsic de Catalunya i el seu context geològic 
IP: Josep Fortuny  
Funder: Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya  
Period: 2012-2016  
Reference code:    
     
Name: Torrent de Vallparadís: Impacte de la ciclicitat glacial en les comunitats animals de la transició Vil·lafranquià-Galerià 
IP: Joan Madurell-Malapeira  
Funder:  ICP  
Period: 2011-2015  
Reference code:    
     
Name:  Digital Evolutionary Morphology of the Primate Astragalo-Calcaneal Complex 
ICP Researcher:  Judit Marigó (IP: Doug M. Boyer, Erik R. Seiffert)  
Funder:  National Science Foundation  
Period:  2011-2014  
Reference code:  NSF BCS 1317525  
     
Name: Devolviendo los fósiles a la vida: una aproximación multidisciplinar a la paleobiología de los pequeños mamíferos miocenos de la Península Ibérica 
IP: Isaac Casanovas Vilar  
Funder: MINECO  
Period: 2011-2013  
Reference code: CGL2010-21672/BTE  
     
Name: El Miocè Inferior de la Conca del Vallès-Penedès i àrees properes. Paleontologia de vertebrats, biostratigrafia i biocronologia 
IP: Isaac Casanovas Vilar  
Funder: Servei d’Arqueologia i Paleontologia, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya  
Period: 2011-2013  
Reference code: 2011 PINTER 7013  
     
Name: New Paleontological excavations at the Late Miocene hominoid-bearing site of Can Llobateres 1 (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). 2010-2013 
IP: David M. Alba  
Funder: Servei d’Arqueologia i Paleontologia, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya  
Period: 2010-2013  
Reference code:    
     
Name: Proyecto de divulgación social de la investigación en paleontología  
IP: Laura Celià  
Funder: FECYT  
Period: 2010-2011  
Reference code: FCT-10-1632  
     
Name: Intervencions paleontològiques a diferents afloraments del Triàsic de Catalunya 
IP:
Josep Fortuny  
Funder: Generalitat de Catalunya  
Period: 2010-2011  
Reference code: 2010/70085  
     
Name: Group of Paleoprimatology and Human Paleontology PIPH 
IP: Salvador Moyà-Solà  
Funder: AGAUR. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya  
Period: 2009-2013  
Reference code: 2009 SGR 754, GRC  
     
Name: Grup de recerca del Mesozoic reconegut com a Grup de Recerca Singular  
IP: Àngel Galobart  
Funder: AGAUR. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya  
Period: 2009-2013  
Reference code: NSF BCS 1317525  
     
Name: Grandes simios (Hominoidea) del Mioceno del área Mediterránea: origen,evolución y paleobiología 
IP: Salvador Moyà-Solà  
Funder: MINECO  
Period: 2009-2011  
Reference code: CGL2008‐00325/BTE  
     
Name: La evolución de patrones de life‐history en mamíferos insulares y continentales fósiles y recientes: un enfoque comparativo 
IP: Meike Köhler  
Funder: MINECO  
Period: 2008-2011  
Reference code: CGL2006‐ 04548/BTE  
     
Name: Projecte de investigació dels afloraments Triàsics amb fauna de vertebrats de Catalunya 
IP: Àngel Galobart  
Funder: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.  
Period: 2008-2011  
Reference code:    
     
Name: Evolución de los dinosaurios en el Este Ibérico y su entorno durante el Cretácico 
IP: Àngel Galobart  
Funder: MINECO  
Period: 2008-2011  
Reference code: CGL2008-06533-C03-01/BTE 2008-2011  
     
Name: Projecte de recerca dels jaciments paleontològics del trànsit Cretaci/Paleògen del Prepirineu Català: sistemàtica, paleoecologia i implicacions paleobiogeogràfiques 
IP: Àngel Galobart  
Funder: Area de coneixament i recerca. Direcció general de patrimoni del Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 
Period: 2007-2011  
Reference code:    
     
Name: Dinámica de Ecosistemas Terrestres en el Plio-Pleistoceno de las cuencas del Levante español  
ICP Researcher: Isaac Casanovas Vilar (IP: Jordi Agustí)  
Funder: MINECO  
Period: 2006-2009  
Reference code: CGL2006‐ 04548/BTE  
     
Name: Energy factors and patterns of evolution in insular mammals and domesticated mammals  
IP: Meike Köhler  
Funder: CAICYT (Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica)  
Period: 2006-2009  
Reference code: CGL2005-03159  
     
Name: Vallès-Penedès research project in the context of RHOI (Revealing Hominid Origins Initiative). 
ICP Researcher: Salvador Moyà-Solà (IP: T. White)  
Funder: National Science Foundation (NSF)  
Period: 2005-2009  
Reference code: RHOI-Hominid-NSF-BCS-0321893  

 

Excavacions

02 febrer 2015 Written by

Aquest grup contribueix a resoldre una de les qüestions més debatudes durant el darrer segle: l’origen i evolució dels hominoïdeus actuals (el grup format pels gibons, orangutans, ximpanzés, goril·les i humans). Treballa amb l’extraordinari registre fòssil català d’entre 14 i 8 milions d’anys que ha proporcionat fòssils únics com Pierolapithecus catalaunicus (l’homínid popularment conegut com en Pau) o Hispanopithecus laietanus (Jordi).

Utilitzant noves tècniques com la reconstrucció 3D a partir d’imatges tomogràfiques, la geometria morfomètrica i l’anàlisi filogenètic, aquest grup mira d’aportar llum a l’actual paradigma que sosté que els actuals hominoïdeus són un grup monofilètic amb un avantpassat comú, així com posar en relleu la importància de l’homoplàsia en la seva evolució. Un altre dels objectius és la reconstrucció de la història evolutiva en els primats del paleogen que va donar lloc a la mà humana.

A més, l’estudi de l’evolució dels primats de l’Eocè i l’origen de les adaptacions de la mà humana, son objectius d’aquest grup.

Cap del Grup: Dr. Salvador Moyà-Solà (professor d’investigació ICREA i Director de l’ICP).

Àrea Paleontologia Virtual

02 febrer 2015 Written by

Es tracta d’una àrea semitècnica que utilitza tecnologies no invasives en l’estudi dels fòssils per tal d’explorar i quantificar estructures habitualment no visibles.

Les tècniques inclouen modelització 3D, tomografia computada industrial i mèdica, escaneig làser i fotogrametria així com tècniques d’enginyeria com l’Anàlisi d’Elements Finits. Des del 2013, gràcies a un programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, l’equipament de l’ICP inclou un aparell de tomografia computada industrial amb un tub de raig-X de 450 kV, el que el converteix en l’aparell de recerca més potent d’Espanya d’aquest tipus per analitzar grans mostres a alta resolució. Altres equipaments inclouen un escàner làser Next Engine així com potents estacions de treball per tal d’analitzar i interpretar els resultats.

El departament manté una col·laboració estable amb enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb els quals desenvolupa noves aproximacions a la biomecànica d’animals extints.

Coordinador: Dr. Josep Fortuny (ICP)

This area is devoted to the study of the patterns and causes of evolutionary change and extinction by combining fossil evidence with the biology of extant organisms. Emphasis is put on the evolution of life-histories under changing ecological conditions from the viewpoint of adaptation, based on the paleohistological study of hard tissues within the analytical framework provided by life history theory of biological evolution (ecology, demography, physiology and adaptation).

The area also encompasses  computational approaches that aim to digitally obtain paleobiological and evolutionary data of extinct organisms based on a wide range of techniques from imaging to functional approaches.

Evolutionary Paleobiology Research Area:

Prof. Meike Köhler (Research Area Head & ICREA Research Professor)

Life History Evolution Research Group:

 • Prof. Meike Köhler (Senior Research Group Leader & ICREA Research Professor)
 • Dr. Josep Quintana Cardona (Researcher)
 • Teresa Calderón (FPI Predoctoral Researcher)
 • Manuel Fernández (Lab Technician)


Computational Paleobiology Research Group:

 • Dr. Josep Fortuny (Junior Research Group Leader)
 • Dr. Alejandro Serrano (Interim Lab Technician)
 • Dr. Jordi Marcé-Nogué (Research Associate)
 • Dr. Soledad De Esteban-Trivigno (Research Associate)
 • Dr. Eudald Mujal (Research Associate)
 • Dr. Borja Holgado (Research Associate)
 • Chabier de Jaime-Soguero (FI Predoctoral Researcher)
 • Joan Cartanyà (Collaborator)
 • Dr. David P. Groenwald (Collaborator)

 

This group focuses on the paleobiodiversity and paleoecology of terrestrial ecosystems during the Mesozoic era (252-66 Ma), with emphasis on those time intervals best represented in the fossil record of Catalonia (bony remains, eggs and ichnites)—in particular, the last dinosaurs of Europe and associated faunas, in order to model the ecosystems of the Late Cretaceous before the K-T extinction that wiped out non-avian dinosaurs and other terrestrial vertebrates.

The composition of the Mesozoic Research Area is currently the following:

Dr. Àngel Galobart (Research Area Head)

Dinosaur Ecosystems Research Group:

 • Dr. Àngel Galobart (Research Group Leader)
 • Dr. Albert Prieto-Márquez (‘Ramón y Cajal’ Researcher)
 • Dr. Bernat Vila (Tenure-track Researcher)
 • Dr. Albert G. Sellés (Postdoctoral Researcher)
 • Dr. Diego Castanera (‘Beatriu de Pinós’ Postdoctoral Researcher)
 • Rafel Matamales (FPU Predoctoral Researcher)
 • Dr. Fabio M. Dalla Vecchia (Research Associate)
 • Dr. Nicolas Malchus (Research Associate)
 • Dr. Víctor Fondevilla: (Research Associate)

 

This group focuses on the paleobiodiversity, evolution and paleobiology of continental vertebrates from the Cenozoic era (66 Ma to present, incuding the Paleogene, Neogene and Quaternary periods), with emphasis on the rich fossil record of mammals from Catalonia and nearby areas. Particular efforts are devoted to research paleoenvironmental change through time by means of paleoecological and paleobiodiversity dynamics analyses (which is especially relevant in the light of current global climate change), as well as in the evolution of primates based on their fossil record (with emphasis on the origins of the great ape and human clade).

The composition of the Cenozoic Research Area and Research Groups is currently the following:

Dr. David M. Alba (Research Area Head)

Paleobiodiversity & Phylogeny Research Group:

 • Dr. David M. Alba (Senior Research Group Leader)
 • Dr. Joan Madurell-Malapeira (Researcher)
 • Dr. Antonio Sánchez-Marco (Researcher)
 • Dr. Juan Abella ('Beatiu de Pinós' Postdoctoral Researcher)
 • Dr. Josep M. Robles (Postdoctoral Researcher)
 • Sharrah McKenzie (Predoctoral Researcher)
 • Leonardo Sorbelli (FI Predoctoral Researcher)
 • Maria Prat-Vericat (PhD student)
 • Guillem Pons-Monjo (PhD student)
 • Dr. Massimo Delfino (Research Associate)
 • Dr. Israel M. Sánchez (Research Associate)
 • Dr. Daniel DeMiguel (Research Associate)
 • Dr. Àngel H. Luján (Research Associate)
 • Josep Aurell (Collaborator)
 • Jordi Balaguer (Collaborator)

Paleoecology & Biochronology Research Group:

 • Dr. Isaac Casanovas-Vilar (Junior Research Group Leader)
 • Dr. Marc Furió (Researcher)
 • Montse Grau (PhD Student)
 • Dr. Chiara Angelone (Research Associate)
 • Dr. Jan van Dam (Research Associate)
 • Dr. Yuri Kimura (Research Associate)
 • Dr. Israel García-Paredes (Research Associate)

Paleoprimatology & Paleoanthropology Research Group:

 • Prof. Salvador Moyà-Solà (Senior Research Group Leader & ICREA Research Professor)
 • Dr. Judit Marigó (‘Beatriu de Pinós’ Postdoctoral Researcher)
 • Dr. Arnau Bolet ('Juan de la Cierva' Postdoctoral Researcher)
 • Dr. Júlia Arias-Martorell (‘Beatriu de Pinós’ Postdoctoral Researcher)
 • Alessandro Urciuoli (PhD Student)
 • Florian Bouchet (Predoctoral Researcher)
 • Prof. Eric Delson (Research Associate)
 • Dr. Sergio Almécija (Research Associate)
 • Dr. Tomàs Marquès-Bonet (Research Associate)
 • Dr. Raef Minwer-Barakat (Research Associate)
 • Dr. Amélie Beaudet (Research Associate)
 • Dr. Marta Pina (Research Associate)
 • Joan Femenias-Gual (Collaborator)

 

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca b

xnxxarabsex

sexe libre

sexsaoy

sexjk

russian sex

afdalsex