fbpx

David M. Alba


Director
Cap del Grup de Recerca en Paleobiodiversitat i Filogènia

 

Adreça

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

 

Currículum abreujat

David M. Alba (Barcelona, 1975) obtingué el títol de doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona el 2005, amb una tesi sobre l’origen i l’evolución dels grans antropomorfs i els humans, realitzada a l’Institut de Paleontologia M. Crusafont gràcies a una beca de la Generalitat de Catalunya. Després d’un postdoc ‘Beatriu de Pinós’ de dos anys a la Unitat d'Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, fou investigador visitant (2008-2009) al Dipartimento di Scienze della Terra de la Università degli Studi di Firenze (Itàlia), fins que s’incorporà com a investigador ‘Ramón y Cajal’ (2009-2014) al Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). Posteriorment, ha estat investigador visitant (2012-2013) al Dipartimento di Scienze della Terra de la Università degli Studi di Torino (Itàlia), i ha fet estades més curtes en d’altres institucions estrangeres (American Museum of Natural History i Stony Brook University, Nova York, EUA). Des de 2012, lidera el Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari de l’ICP, on actualment hi desenvolupa dues línies de recerca principals: (1) paleobiologia evolutiva i filogènia dels vertebrats del Miocè i Plio-Pleistocè de l’Europa Occidental (sobretot mamífers i rèptils); i (2) dinàmica de la paleobiodiversitat a la conca del Vallès-Penedès, amb l’objectiu d’analitzar la relació entre els recanvis faunístics i els canvis paleoambientals durant el Neogen i Quaternari.

Obtingué el certificat del Programa I3 pel Ministerio de Economía y Competitividad (en reconeixement a una trajectòria investigadora excel·lent) i fou acreditat com a catedràtic en els camps de ‘Zoologia i Antropologia’ i ‘Geologia estructural, geologia estratigràfica i paleontologia’ pel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’Itàlia. És membe del Comitè Editorial (Editor Associat) de Journal of Human Evolution (la revista més prestigiosa en l’àmbit de l’antropologia física i la paleoprimatologia evolutiva) i regularment actua de revisor per a les més reconegudes revistes paleontològiques, antropològiques i multidisciplinars. Fou soci fundador de dues empreses privades dedicades a la paleontologia aplicada (Palaeotheria, S.C.P. i Fossilia Serveis Paleontològics i Geològics, S.L.), i ha dirigit múltiples campanyes paleontològiques de camp, com les de l’Abocador de Can Mata (Miocè mitjà), Can Llobateres (Miocè superior) i Vallparadís (Pleistocè), que conduïren al descobriment de moltes importants restes fòssils de primats (incloent-hi l’esquelet de l’homínid basal Pierolapithecus catalaunicus). També dirigí la publicació a Science d’un altre nou gènere d’hominoïdeu, Pliobates cataloniae, que tingué una gran repercussió entre els mitjans. En total, ha descrit 35 nous tàxons, incloent-hi 6 gèneres i 11 (sub)espècies de vertebrats fòssils. Imparteix docència en els màsters oficials en Paleontologia i en Antropologia Biològica a Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Barcelona, i també té responsabilitats addicionals en la coordinació d’activitats docents o en la participació en diversos comitès i comissions. Al llarg dels anys, ha participat en molts projectes de recerca, essent l’investigador principal d’un projecte sobre l’evolució dels ecosistemes terrestres a l’Europa Occidental finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2012-2014), així com de diversos projectes de camp finançats per la National Geographic Society i la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a outputs científics, té més de 150 contribucions en 62 congressos i workshops (que resultaren en 122 resums publicats, 45 dels quals en revistes indexades pel Journal Citation Reports, JCR), té un excel·lent currículum de publicacions, amb un llibre, 13 capítols, 12 escrits divulgatius, i 151 articles científics, dels quals 97 en revistes JCR (68 pertanyents al Q1), incloent-hi revistes multidisciplinars de gran renom (Science, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Nature Communications, PLOS ONE), així com les revistes més prestigioses en els camps de la biologia (Proceedings of the Royal Society B), l’antropologia (Journal of Human Evolution, Evolutionary Anthropology, American Journal of Physical Anthropology), la zoologia (Zoological Journal of the Linnean Society, Journal of Mammalian Evolution) i la paleontologia (Journal of Vertebrate Paleontology, Journal of Systematic Palaeontology). Actualment té un índex h de 18 (segons Web of Science) i de 19 (segons Scopus), i ha dirigit tres tesis doctorals finalitzades, a més de múltiples treballs de màster.

 

Articles en revistes del Science Citation Index

[Actualitzat 4 de febrer 2020]

 • Urciuoli, A.*, Zanolli, C., Beaudet, A., Dumoncel, J., Santos, F., Moyà-Solà, S., Alba, D.M.* (in press). The evolution of the vestibular apparatus in apes and humans. eLife. Q1 (Biology). IF=7.551.
 • Valenciano, A.*, Abella, J., Alba, D.M., Robles, J.M., Álvarez-Sierra, M.Á., Morales, J. (2020). New early Miocene 1 material of Iberictis, the oldest member of the wolverine lineage (Carnivora, Mustelidae, Guloninae). Mammal. Evol. 27: 73-93. Q1 (Zoology). IF=2.082. https://doi.org/10.1007/s10914-018-9445-x
 • Villa, A.*, Delfino, M., Luján, À.H., Almécija, S., Alba, D.M. (2019). First record of Latonia gigantea (Anura, Alytidae) from the Iberian Peninsula. Biol. 31: 371-382. Q2 (Paleontology). IF=1.489. https://doi.org/10.1080/08912963.2017.1371712
 • Strani, F.*, DeMiguel, D., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Bellucci, L., Sardella, R., Madurell-Malapeira, J. (2019). The effects of the “0.9 Ma event” on the Mediterranean ecosystems during the Early-Middle Pleistocene Transition as revealed by dental wear patterns of fossil ungulates. Sci. Rev. 210: 80-89. Q1 (Geosciences, multidisciplinary). IF=4.641. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.02.027
 • Sánchez, I.M.*, DeMiguel, D., Almécija, S., Moyà-Solà, S., Morales, J., Alba, D.M. (2019). New Hispano-meryx (Mammalia, Ruminantia, Moschidae) from Spain and a reassessment of the ingroup phylogeny and paleobiology of the genus Hispanomeryx Morales, Moyà-Solà and Soria, 1981. Vert. Paleontol. 39: e1602536. Q1 (Paleontology). IF=1.739. https://doi.org/10.1080/02724634.2019.1602536
 • Roos, C.*, Kothe, M., Alba, D.M., Delson, E., Zinner, D.* (2019). The radiation of macaques out of Africa: evidence from mitochondrial divergence times and the fossil record. Hum. Evol. 133: 114-132. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.05.017
 • Pina, M.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Almécija, S. (2019). Femoral neck cortical bone distribution of dryopithecin apes and the evolution of hominid locomotion. Hum. Evol. 136: 102651. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.102651
 • Alba, D.M.*, Garcés, M., Casanovas-Vilar, I., Robles, J. M., Pina, M., Moyà-Solà, S., Almécija, S.* (2019). Bio- and magnetostratigraphic correlation of the Miocene primate-bearing site of Castell de Barberà to the earliest Vallesian. Hum. Evol., 132: 32-46. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.04.006
 • Alba, D.M.*, Daura, J., Sanz, M., Santos, E., Yagüe, A. S., Delson, E., Zilhão, J. (2019). New macaque remains from the Middle Pleistocene of Gruta da Aroeira (Almonda karst system, Portugal). Hum. Evol. 131: 40-47. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.02.003
 • Villa, A.*, Kirchner, M., Alba, D.M., Bernardini, F., Bolet, A., Luján, À. H., Fortuny, J., Hipsley, C. A., Müller, J., Sindaco, R., Tuniz, C., Delfino, M. (2019). Comparative cranial osteology of Blanus species (Squamata, Amphisbaenia). J. Linn. Soc. 185: 693-716. Q1 (Zoology). IF=2.909. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zly082
 • Villa, A.*, Abella, J., Alba, D.M., Almécija, S., Bolet, A., Koufos, G.D., Knoll, F., Luján, À.H., Morales, J., Robles, J.M., Sánchez, I.M., Delfino, M. (2018). Revision of Varanus marathonensis (Squamata, Varanidae) based on historical and new material: morphology, systematics, and paleobiogeography of the European monitor lizards. PLoS One 13: Q2 (Multidisciplinary sciences). IF=2.776. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207719
 • Alba, D.M.*, Delson, E., Morales, J., Montoya, P., Romero, G. (2018). Macaque remains from the early Pliocene of the Iberian Peninsula. Hum. Evol. 123: 141-147. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2018.07.005
 • Urciuoli, A., Zanolli, C., Fortuny, J., Almécija, S., Schillinger, B., Moyà-Solà, S., Alba, D.M.* (2018). Neutron-based computed microtomography: Pliobates cataloniae and Barberapithecus huerzeleri as a test-case study. J. Phys. Anthropol. 166: 987-993. Q1 (Anthropology). IF=2.662. https://doi.org/10.1002/ajpa.23467
 • Casanovas-Vilar, I.*, Garcia-Porta, J., Fortuny, J., Sanisidro, Ó., Prieto, J., Querejeta, M., Llácer, S., Robles, J. M., Bernardini, F., Alba, D.M. (2018). Oldest skeleton of a fossil flying squirrel casts new light on the phylogeny of the group. eLife 7: e39270. Q1 (Biology). IF=7.551. https://doi.org/10.7554/eLife.39270
 • Alba, D.M.*, Casanovas-Vilar, I., Furió, M., García-Paredes, I., Angelone, C., Jovells-Vaqué, S., Luján, À. H., Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2018). Can Pallars i Llobateres: A new hominoid-bearing locality from the late Miocene of the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 121: 193-203. Q1 (Anthropology). IF=3.155. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2018.04.008
 • Alba, D.M.*, Hammond, A., Vinuesa, V., Casanovas-Vilar, I. (2018). First record of a Miocene pangolin (Pholidota, Manoidea) from the Iberian Peninsula. Vert. Paleontol. 38: e1424716. Q1 (Paleontology). IF=1.738. https://doi.org/10.1080/02724634.2017.1424716
 • Meijer, H.J.M.*, Pavia, M., Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M. (2017). A revision of fossil eagle owls (Aves: Strigiformes: Bubo) from Europe and the description of a new species, Bubo ibericus, from Cal Guardiola (NE Iberian Peninsula). Biol. 29: 822-832. Q3 (Paleontology). IF=1.249. https://doi.org/10.1080/08912963.2016.1247836
 • Piñero, P.*, Agustí, J., Oms, O., Fierro, I., Montoya, P., Mansino, S., Ruiz-Sánchez, F., Alba, D.M., Alberdi, M.T., Blain, H.-A., Laplana, C., Van der Made, J., Mazo, A.V., Morales, J., Murelaga, X., Pérez García, A., Pérez-Valera, F., Pérez-Valera, J.A., Sevilla, P., Soria, J.M., Romero, G. (2017). Early Pliocene continental vertebrate fauna at Puerto de la Cadena (SE Spain) and its bearing on the marine-continental correlation of the late Neogene of eastern Betics. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 479: 102-114. Q1 (Paleontology). IF=2.75. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.04.020
 • Bartolini Lucenti, S.*, Alba, D.M., Rook, L., Moyà-Solà, S., Madurell-Malapeira, J. (2017). Latest Early Pleistocene wolf-like canids from the Iberian Peninsula. Sci. Rev. 162: 12-25. Q1 (Geosciences, multidisciplinary). IF=4.334. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.02.023
 • Colombero, S.*, Alba, D.M., D’amico, C., Delfino, M., Esu, D., Giuntelli, P., Harzhauser, M., Mazza, P., Mosca, M., Neubauer, T.A., Pavia, G., Pavia, M., Villa, A., Carnevale, G. (2017). Late Messinian mollusks and vertebrates from Moncucco Torinese, north-western Italy. Paleoecological and paleoclimatological implications. Electron. 20: 10A. Q2 (Paleontology). IF=1.410. https://doi.org/10.26879/658
 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J., Werdelin, L., Robles, J.M., Obradó, P., Alba, D.M.* (2017). A new skull of Hyaenictis Gaudry, 1861 (Carnivora, Hyaenidae) shows incipient adaptations to durophagy. Mamm. Evol. 24: 207-219. Q1 (Zoology). IF=2.775. https://doi.org/10.1007/s10914-016-9334-0
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Espigares, M.P., Vinuesa, V., Palmqvist, P., Martínez-Navarro, B., Moyà-Solà, S. (2017). Were large carnivorans and great climatic shifts limiting factors for hominin dispersals? Evidence of the activity of Pachycrocuta brevirostris during the Mid-Pleistocene Revolution in the Vallparadís section (Vallès-Penedès Basin, Iberian Peninsula). Int. 431B: 42-52. Q2 (Geosciences, multidisciplinary). IF=2.263. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.07.040
 • Alba, D.M.*, Casanovas-Vilar, I., Garcés, M., Robles, J.M. (2017). Ten years in the dump: An updated review of the Miocene primate-bearing localities from Abocador de Can Mata (NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 102: 12-20. Q1 (Anthropology). IF=3.992. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2016.09.012
 • Díaz Aráez, J.L., Delfino, M., Luján, À.H., Fortuny, J., Bernardini, F., Alba, D.M.* (2017). New remains of Diplocynodon (Crocodylia: Diplocynodontidae) from the early Miocene of the Iberian Peninsula. R. Palevol 16: 12-26. Q2 (Paleontology). IF=1.433. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2015.11.003
 • Casanovas-Vilar, I.*, Garcés, M., Van Dam, J., García-Paredes, I., Robles, J.M., Alba, D.M. (2016). An updated biostratigraphy for the late Aragonian and Vallesian of the Vallès-Penedes Basin (Catalonia). Acta 14: 195-217. Q3 (Geology). IF=0.860. http://dx.doi.org/10.1344/GeologicaActa2016.14.3.1
 • Luján, À.H., Delfino, M., Robles, J.M., Alba, D.M.* (2016). The Miocene tortoise Testudo catalaunica Bataller, 1926 and a revised phylogeny of extinct species of genus Testudo (Testudines: Testudinidae). J. Linn. Soc. 178: 312-342. Q1 (Zoology). IF=2.711. https://doi.org/10.1111/zoj.12414
 • Alba, D.M.*, Madurell-Malapeira, J., Delson, E., Vinuesa, V., Susanna, I., Espigares, M.P., Ros-Montoya, S., Martínez-Navarro, B. (2016). First record of macaques from the early Pleistocene of Incarcal (NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 96: 139-144. Q1 (Anthropology). IF=3.932. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2016.05.005
 • Boscaini, A., Alba, D.M., Beltrán, J.F., Moyà-Solà, S., Madurell-Malapeira, J.* (2016). Latest Early Pleistocene remains of Lynx pardinus (Carnivora, Felidae) from the Iberian Peninsula: Taxonomy and evolutionary implications. Sci. Rev. 143: 96-106. Q1 (Geosciences). IF=4.797. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.05.015
 • Vinuesa, V., Iurino, D.A., Madurell-Malapeira, J.*, Liu, J., Fortuny, J., Sardella, R., Alba, D.M. (2016). Inferences of social behavior in bone-cracking hyaenids (Carnivora, Hyaenidae) based on digital paleoneurological techniques: Implications for human-carnivoran interactions in the Pleistocene. Int. 413: 7-14. Q2 (Geosciences). IF=2.067. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.037
 • Casanovas-Vilar, I.*, Madern, A., Alba, D.M., Cabrera, L., García-Paredes, I., Van den Hoek Ostende, L.W., DeMiguel, D., Robles, J.M., Furió, M., Van Dam, J., Garcés, M., Angelone, C., Moyà-Solà, S. (2016). The Miocene mammal record of the Vallès-Penedès Basin (Catalonia). R. Palevol, 15: 791-812. Q2 (Paleontology). IF=1.376. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2015.07.004
 • Balaguer, J., Alba, D.M.* (2016). A new dugong species (Sirenia, Dugongidae) from the Eocene of Catalonia (NE Iberian Peninsula). R. Palevol. 15: 489-500. Q2 (Paleontology). IF=1.376. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2015.10.002
 • Alba, D.M.* (2016). The real planet of the apes: A new story of human origins by David R. Begun. The Quart. Rev. Biol. 91: 497. Q1 (Zoology). IF=4.250. https://doi.org/10.1086/689489
 • Alba, D.M.*, Almécija, S., DeMiguel, D., Fortuny, J., Pérez de los Ríos, M., Pina, M., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2015). Miocene small-bodied ape from Eurasia sheds light on hominoid evolution. Science 350: 528, aab2625. Q1 (Multidisciplinary Sciences). IF=34.661. https://doi.org/10.1126/science.aab2625
 • Casanovas-Vilar, I.*, Almécija, S., Alba, D.M. (2015). Late Miocene flying squirrels from Can Llobateres 1 (Vallès-Penedès Basin, Catalonia): systematics and paleobiogeography. Palaeoenvir. 95: 353-372. Q2 (Biodiversity Conservation). IF=1.322. https://doi.org/10.1007/s12549-015-0192-1
 • Lozano-Fernández, I.*, López-García, J.M., Aurell-Garrido, J., Alba, D.M., Madurell-Malapeira, J. (2015). Data review on the small mammals from the late Early Pleistocene of Vallparadís Estació layer EVT7 (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula): Biochronological and palaeoenvironmental implications. Int. 389: 159-166. Q2 (Geosciences). IF=2.067. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.01.011
 • Alba, D.M.*, Montoya, P., Pina, M., Rook, L., Abella, J., Morales, J., Delson, E. (2015). First record of Mesopithecus (Cercopithecidae, Colobinae) from the Miocene of the Iberian Peninsula. Hum. Evol. 88: 1-14. Q1 (Anthropology). IF=3.767. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2015.08.003
 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J.*, Fortuny, J. & Alba, D.M. (2015). The endocranial morphology of the Plio-Pleistocene bone-cracking hyena Pliocrocuta perrieri: behavioral implications. Mamm. Evol. 22: 421-434. Q1 (Zoology). IF=2.244. https://doi.org/10.1007/s10914-015-9287-8
 • Alba, D.M.*, Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J. (2015). On the original author and year of description of Pachycrocuta brevirostris (Carnivora, Hyaenidae). Acta Palaeontol. Pol. 60: 573-576. Q2 (Paleontology). IF=1.503. https://doi.org/10.4202/app.00017.2013
 • Abella, J.*, Pérez-Ramos, A., Valenciano, A., Alba, D.M., Ercoli, M.D., Hontecillas, D., Montoya, P., Morales, J. (2015). Tracing the origin of the panda's thumb. Nat. 102: Art. 35. Q2 (Multidisciplinary sciences). IF=1.773. https://doi.org/10.1007/s00114-015-1286-3
 • Almécija, S.*, Wallace, I.J., Judex, S., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2015). Comment on “Human-like hand use in Australopithecus africanus”. Science 348: 1101-a. Q1 (Multidisciplinary Sciences). IF=34.661. https://doi.org/10.1126/science.aaa8414
 • Arias-Martorell, J., Alba, D.M., Potau, J.M., Bello-Hellegouarch, G., Pérez-Pérez, A.* (2015). Morphological affinities of the proximal humerus of Epipliopithecus vindobonensis and Pliopithecus antiquus: suspensory inferences based on a 3D geometric morphometrics approach. Hum. Evol. 80: 83-95. Q1 (Anthropology). IF=3.767. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.08.012
 • Alba, D.M.*, Colombero, S., Delfino, M., Martínez-Navarro, B., Pavia, M., Rook, L. (2014). A thorny question: the taxonomic identity of the Pirro Nord vertebrae. Hum. Evol. 76: 92-106. Q1 (Anthropology). IF=3.733. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.06.005
 • Madurell-Malapeira, J.*, Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Abella, J., Obradó, P., Alba, D.M. (2014). The scimitar-toothed cat Machairodus aphanistus (Carnivora: Felidae) in the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). R. Palevol 13: 569-585. Q2 (Paleontology). IF=1.192. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2014.05.001
 • Almécija, S.*, Alba, D.M. (2014). On manual proportions and pad-to-pad precision grasping in Australopithecus afarensis. Hum. Evol. 73: 88-92. Q1 (Anthropology). IF=3.733. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.02.006
 • Luján, À.H., Alba, D.M.*, Delfino, M., Fortuny, J., Carmona, R. (2014). First cranial remains of Cheirogaster richardi (Testudines: Testudinidae) from the late Miocene of Ecoparc de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula): taxonomic and phylogenetic implications. Syst. Palaeontol. 12: 833-864. Q1 (Paleontology). IF=3.727. https://doi.org/10.1080/14772019.2013.863231
 • Susanna, I., Alba, D.M.*, Almécija, S., Moyà-Solà, S. (2014). The vertebral remains of the late Miocene great ape Hispanopithecus laietanus from Can Llobateres 2 (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 73: 15-34. Q1 (Anthropology). IF=3.733. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.05.009
 • Bolet, A.*, Delfino, M., Fortuny, J., Almécija, S., Robles, J.M., Alba, D.M. (2014). An amphisbaenian skull from the European Miocene and the evolution of Mediterranean worm lizards. PLoS ONE 9: e98082. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098082
 • DeMiguel, D.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2014). Dietary specialization during the evolution of Western Eurasian hominoids and its relationship to the extinction of European great apes. PLoS ONE 9: e97442. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097442
 • Pina, M.*, Almécija, S., Alba, D.M., O'Neil, M.C., Moyà-Solà, S. (2014). The Middle Miocene ape Pierolapithecus catalaunicus exhibits extant great ape-like morphometric affinities on its patella: Inferences on knee function and evolution. PLoS ONE 9: e91944. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091944
 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J.*, Ansón, M., Alba, D.M. (2014). New cranial remains of Pliocrocuta perrieri (Carnivora, Hyaenidae) from the Villafranchian of the Iberian Peninsula. Soc. Paleontol. Ital. 53: 39-47. Q3 (Paleontology). IF=0.953. https://doi.org/10.4435/BSPI.2014.04
 • Luján, À.H., Delfino, M., Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M.* (2014) Taxonomy of subgenus Temnoclemmys Bergounioux, 1958 (Testudines: Geoemydidae: Ptychogasterinae) based on new material from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). R. Palevol 13: 277-295. Q2 (Paleontology). IF=1.192. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2013.11.004
 • Madurell-Malapeira, J.*, Ros-Montoya, S., Espigares, M.P., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J. (2014). Villafranchian large mammals from the Iberian Peninsula: paleobiogeography, paleoecology and dispersal events. Iber. Geol. 40: 167-178. Q2 (Geology). IF=1.667. http://dx.doi.org/10.5209/rev_JIGE.2014.v40.n1.44093
 • Marigó, J., Susanna, I., Minwer-Barakat, R., Madurell-Malapeira, J., Moyà-Solà, S., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Alba, D.M.* (2014). The primate fossil record in the Iberian Peninsula: paleodiversity dynamics in the light of changing paleoclimatic and paleobiogeographic factors. Iber. Geol. 40: 179-211. Q2 (Geology). IF=1.667. http://dx.doi.org/10.5209/rev_JIGE.2014.v40.n1.44094
 • Alba, D.M.*, Delson, E., Carnevale, G., Colombero, S., Delfino, M., Giuntelli, P., Pavia, M., Pavia, G. (2014). First joint record of Mesopithecus and cf. Macaca in the Miocene of Europe. Hum. Evol. 67: 1-18. Q1 (Anthropology). IF=3.733. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.11.001
 • Alba, D.M.*, DeMiguel, D., Morales, J., Sánchez, I.M., Moyà-Solà, S. (2014). New remains of Dorcatherium crassum (Artiodactyla: Tragulidae) from the Early Miocene (MN4) of Els Casots (Subirats, Vallès-Penedès Basin). R. Palevol 13: 73-86. Q2 (Paleontology). IF=1.192. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2013.09.003
 • Robles, J.M., Alba, D.M.*, Fortuny, J., Rotgers, C., Balaguer, J., Carmona, R., Galindo, J., Almécija, S., Bertó, J.V., Moyà-Solà, S. (2013). New craniodental remains of the barbourofelid Albanosmilus jourdani (Filhol, 1883) from the Miocene of the Vallès-Penedès (NE Iberian Peninsula) and the phylogeny of the Barbourofelini. Syst. Palaeontol. 11, 933-1022. Q1 (Paleontology). IF=2.852. https://doi.org/10.1080/14772019.2012.724090
 • Alba, D.M.*, Fortuny, J., Pérez de los Ríos, M., Zanolli, C., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2013). New dental remains of Anoiapithecus and the first appearance datum of hominoids in the Iberian Peninsula. Hum. Evol. 65: 573-584. Q1 (Anthropology). IF=3.867. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.07.003
 • Delfino, M.*, Rage, J.-C., Bolet, A., Alba, D.M. (2013). Early Miocene dispersal of the lizard Varanus into Europe: reassessment of vertebral material from Spain. Acta Palaeontol. Pol. 58: 731-735. Q2 (Paleontology). IF=1.722. https://doi.org/10.4202/app.2012.0025
 • Almécija, S.*, Tallman, M., Alba, D.M., Pina, M., Moyà-Solà, S., Jungers, W.L. (2013). The femur of Orrorin tugenensis exhibits morphometric affinities with both Miocene apes and later hominins. Commun. 4: 2888. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=10.742. https://doi.org/10.1038/ncomms3888
 • Pérez de los Ríos, M.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2013). Taxonomic attribution of the La Grive hominoid teeth. J. Phys. Anthropol. 151: 558-565. Q1 (Anthropology). IF=2.514. https://doi.org/10.1002/ajpa.22297
 • DeMiguel, D., Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. (2013). European pliopithecid diets revised in the light of dental microwear in Barberapithecus huerzeleri and Pliopithecus canmatensis. J. Phys. Anthropol. 151: 573-582. Q1 (Anthropology). IF=2.514. https://doi.org/10.1002/ajpa.22299
 • Madurell-Malapeira, J.*, Rook, L., Martínez-Navarro, B., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J., Moyà-Solà, S. (2013). The latest European painted dog. Vert. Paleontol. 33: 1244-1249. Q1 (Paleontology). IF=2.079. https://doi.org/10.1080/02724634.2013.770402
 • Alba, D.M.*, Berning, B. (2013). On the holotype and original description of the pliopithecid Plesiopliopithecus lockeri (Zapfe, 1960). Hum. Evol. 65: 338-340. Q1 (Anthropology). IF=3.867. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.04.001
 • Hammond, A.S.*, Alba, D.M., Almécija, S., Moyà-Solà, S. (2013). Middle Miocene Pierolapithecus provides a first glimpse into early hominid pelvic morphology. Hum. Evol. 64: 685-666. Q1 (Anthropology). IF=3.867. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.03.002
 • Tallman, M.*, Almécija, S., Reber, S.L., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2013). The distal tibia of Hispanopithecus laietanus: more evidence for mosaic evolution in Miocene apes. Hum. Evol. 64: 319-327. Q1 (Anthropology). IF=3.867. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2012.07.009
 • Robles, J.M., Madurell-Malapeira, J., Abella, J., Rotgers, C., Carmona, R., Almécija, S., Balaguer, J., Alba, D.M.* (2013). New Pseudaelurus and Styriofelis remains (Carnivora: Felidae) from the middle Miocene of Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin). R. Palevol 12: 101-113. Q3 (Paleontology). IF=1.167. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2013.02.001
 • Abella, J.*, Alba, D.M., Robles, J.M., Valenciano, A., Rotgers, C., Carmona, R., Montoya, P., Morales, J. (2012). Kretzoiarctos nov., the oldest member of the giant panda clade. PLoS ONE 7: e48985. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.730. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048985
 • DeMiguel, D.*, Sánchez, I.M., Alba, D.M., Galindo, J., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2012). First evidence of Tethytragus Azanza and Morales, 1994 (Ruminantia, Bovidae) in the Miocene of the Vallès-Penedès Basin (Spain). Vert. Paleontol. 32: 1457-1462. Q2 (Paleontology). IF=1.674. https://doi.org/10.1080/02724634.2012.696082
 • Alba, D.M.* (2012). Fossil apes from the Vallès-Penedès Basin. Anthropol. 21: 254-269. Q1 (Anthropology). IF=3.528. https://doi.org/10.1002/evan.21312
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. (2012). On the identity of a hominoid male upper canine from the Vallès-Penedès Basin figured by Pickford (2012). Geol. 68: 149-153. Q4 (Geology). IF=0.292. https://doi.org/10.3989/egeol.40900.180
 • Pérez de los Ríos, M.*, Moyà-Solà, S., Alba, D.M. (2012). The nasal and paranasal architecture of the Middle Miocene ape Pierolapithecus catalaunicus (Primates: Hominidae): Phylogenetic implications. Hum. Evol. 63: 497-506. Q1 (Anthropology). IF=4.094. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2012.05.012
 • Almécija, S.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2012). The thumb of Miocene apes: new insights from Castell de Barberà (Catalonia, Spain). J. Phys. Anthropol. 148: 436-450. Q1 (Anthropology). IF=2.481. https://doi.org/10.1002/ajpa.22071
 • Pina, M.*, Alba, D.M., Almécija, S., Fortuny, J., Moyà-Solà, S. (2012). Brief Communication: Paleobiological inferences on the locomotor repertoire of extinct hominoids based on femoral neck cortical thickness: the fossil great ape Hispanopithecus laietanus as a test-case study. J. Phys. Anthropol. 149: 142-148. Q1 (Anthropology). IF=2.481. https://doi.org/10.1002/ajpa.22109
 • Alba, D.M.*, Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Méndez, J.M., Moyà-Solà, S. (2012). A partial skeleton of Hispanopithecus laietanus from Can Feu and the mosaic evolution of crown-hominoid positional behaviors. PLoS ONE 7: Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=3.730. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0039617
 • Alba, D.M.*, Casanovas-Vilar, I., Almécija, S., Robles, J.M., Arias-Martorell, J., Moyà-Solà, S. (2012). New dental remains of Hispanopithecus laietanus (Primates: Hominidae) from Can Llobateres 1 and the taxonomy of Late Miocene hominoids from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). Hum. Evol. 63: 231-246. Q1 (Anthropology). IF=4.094. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2012.05.009
 • Rook, L.*, Alba, D.M. (2012). The pioneering primatologist Charles Immanuel Forsyth Major (1843-1923), and a Mesopithecus tooth from an unrecorded locality of Italy (?Casino Basin) in the Basel Naturhistorisches Museum. Soc. Paleontol. Ital. 51: 1-6. Q4 (Paleontology). IF=0.703. https://doi.org/10.4435/BSPI.2012.01
 • Delfino, M.*, Luján, À.H., Carmona, R., Alba, D.M. (2012). Revision of the extinct Pleistocene tortoise Testudo lunellensis Almera and Bofill, 1903 from Cova de Gràcia (Barcelona, Spain). Amphibia-Reptilia, 33: 215-225. Q3 (Zoology). IF=0.680. https://doi.org/10.1163/156853812X636466
 • Marmi, J., Casanovas-Vilar I., Robles, J.M., Moyà-Solà, S., Alba, D.M.* (2012). The paleoenvironment of Hispanopithecus laietanus as revealed by paleobotanical evidence from the Late Miocene of Can Llobateres 1 (Catalonia, Spain). Hum. Evol. 62: 412-423. Q1 (Anthropology). IF=4.094. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2011.12.003
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Minwer-Barakat, R., Aurell-Garrido, J., Moyà-Solà, S. (2012). Early human dispersals into the Iberian Peninsula: A comment on Martínez et al. (2010) and Garcia et al. (2011). Hum. Evol. 62: 169-173. Q1 (Anthropology). IF=4.094. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2011.10.005
 • Casanovas-Vilar, I.*, Furió, M., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Méndez, J.M. (2012). Rodents and insectivores from the hominoid-bearing site of Can Feu (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Vert. Paleontolol. 32: 225-230. Q2 (Paleontology). IF=1.674. https://doi.org/10.1080/02724634.2012.633948
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. (2012). A new pliopithecid genus (Primates: Pliopithecoidea) from Castell de Barberà (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). J. Phys. Anthropol. 147: 88-112. Q1 (Anthropology). IF=2.481. https://doi.org/10.1002/ajpa.21630
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Robles, J.M., Galindo, J. (2012). Brief communication: The oldest pliopithecid record in the Iberian Peninsula based on new material from the Vallès-Penedès Basin. J. Phys. Anthropol. 147: 135-140. Q1 (Anthropology). IF=2.481. https://doi.org/10.1002/ajpa.21631
 • Alba, D.M.*, Carlos Calero, J.A., Mancheño, M.Á., Montoya, P., Morales, J., Rook, L. (2011). Fossil remains of Macaca sylvanus florentina (Cocchi, 1872) (Primates, Cercopithecidae) from the Early Pleistocene of Quibas (Murcia, Spain). Hum. Evol. 61: 703-718. Q1 (Anthropology). IF=3.638. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2011.09.003
 • Rotgers, C., Alba, D.M.*, Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Bertó, J.V., Moyà-Solà, S. (2011). A new species of Anchitherium (Equidae: Anchitheriinae) from the Middle Miocene of Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula). R. Palevol, 10: 567-576. Q3 (Paleontology). IF=1.043. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2011.06.003
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Marmi, J., Aurell, J., Moyà-Solà, S. (2011). The taxonomic status of European Plio-Pleistocene badgers. Vert. Paleontol. 31: 885-894. Q1 (Paleontology). IF=2.214. https://doi.org/10.1080/02724634.2011.589484
 • Minwer-Barakat, R.*, Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J., De Esteban-Trivigno, S., Moyà-Solà, S. (2011). Pleistocene rodents from the Torrent de Vallparadís section (Terrassa, northeastern Spain) and biochronological implications. Vert. Paleontol. 31: 849-865. Q1 (Paleontology). IF=2.214. https://doi.org/10.1080/02724634.2011.576730
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Garcés, M., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2011). Updated chronology for the Miocene hominoid radiation in Western Eurasia. Natl. Acad. Sci. USA 108: 5554-5559. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=9.681. https://doi.org/10.1073/pnas.1018562108
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Rotgers, C., Carmona, R., Galindo, J. (2011). Middle Miocene tragulid remains from Abocador de Can Mata: the earliest record of Dorcatherium naui from Western Europe. Geobios, 44: 135-150. Q3 (Paleontology). IF=1.010. https://doi.org/10.1016/j.geobios.2010.10.003
 • Furió, M.*, Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà, S., Köhler, M., Galindo, J., Alba, D.M. (2011). Insectivores (Eulipotyphla; Mammalia) from the Middle Miocene of Barranc de Can Vila 1 (Vallès-Penedès Basin). Geobios, 44: 199-213. Q3 (Paleontology). IF=1.010. https://doi.org/10.1016/j.geobios.2010.10.002
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M. (2011). The never-ending problem of Miocene beaver taxonomy. Acta Palaeontol. Pol. 56: 217-220. Q2 (Paleontology). IF=1.488. https://doi.org/10.4202/app.2010.0051
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Almécija, S. (2011). A partial hominoid humerus from the middle Miocene of Castell de Barberà (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). J. Phys. Anthropol. 144: 365-381. Q1 (Anthropology). IF=2.824. https://doi.org/10.1002/ajpa.21417
 • Madurell-Malapeira, J.*, Minwer-Barakat, R., Alba, D.M., Garcés, M., Gómez, M., Aurell-Garrido, J., Ros-Montoya, S., Moyà-Solà, S., Berástegui, X. (2010). The Vallparadís section (Terrassa, Iberian Peninsula) and the latest Villafranchian faunas of Europe. Sci. Rev. 29: 3972-3982. Q1 (Geosciences). IF=4.657. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.09.020
 • Almécija, S.*, Moyà-Solà, S., Alba, D.M. (2010). Early origin for human-like precision grasping: A comparative study of pollical distal phalanges in fossil hominins. PLoS ONE 5: e11727. Q1 (Biology). IF=4.411. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011727
 • Casanovas-Vilar, I.*, Angelone, C., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Köhler, M., Galindo, J. (2010). Rodents and lagomorphs from the Middle Miocene hominoid-bearing site of Barranc de Can Vila 1 (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). Jahr. Geol. Paläontol. Abh. 257: 297-315. Q4 (Paleontology). IF=0.663. https://doi.org/10.1127/0077-7749/2010/0077
 • Alba, D.M.* (2010). Cognitive inferences in fossil apes (Primates: Hominoidea): does encephalization reflect intelligence? Anthropol. Sci. 88: 11-48. Q1 (Anthropology). IF=2.000. http://www.isita-org.com/jass/Contents/2010vol88/PDFonline/20834049.pdf
 • Alba, D.M.*, Almécija, S., Moyà-Solà, S. (2010). Locomotor inferences in Pierolapithecus and Hispanopithecus: Reply to Deane and Begun (2008). Hum. Evol. 59: 143-149. Q1 (Anthropology). IF=3.843. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2010.02.002
 • Casanovas-Vilar, I.*, García-Paredes, I., Alba, D.M., Van den Hoek Ostende, L., Moyà-Solà, S. (2010). The European Far West: Miocene mammal isolation, diversity and turnover in the Iberian Peninsula. Biogeogr. 37: 1079-1093. Q1 (Ecology). IF=4.273. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02286.x
 • Alba, D.M.*, Fortuny, J., Moyà-Solà, S. (2010). Enamel thickness in the Middle Miocene great apes Anoiapithecus, Pierolapithecus and Dryopithecus. R. Soc. B 277: 2237-2245. Q1 (Evolutionary Biology). IF=5.064. https://doi.org/10.1098/rspb.2010.0218
 • Robles, J.M., Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Rotgers, C., Almécija, S., Carmona, R. (2010). New craniodental remains of Trocharion albanense Major, 1903 (Carnivora, Mustelidae), from the Vallès-Penedès Basin (Middle to Late Miocene, Barcelona, Spain). Vert. Paleontol., 30: 547-562. Q1 (Paleontology). IF=2.241. https://doi.org/10.1080/02724631003617712
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Aurell-Garrido, J. (2010). The Iberian record of the puma-like cat Puma pardoides (Owen, 1846) (Carnivora, Felidae). R. Palevol 9: 55-62. Q3 (Paleontology). IF=1.000. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2009.12.002
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Malgosa, A., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Almécija, S., Galindo, J., Rotgers, C., Bertó Mengual, J.V. (2010). A new species of Pliopithecus Gervais, 1849 (Primates: Pliopithecidae) from the Middle Miocene (MN8) of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). J. Phys. Anthropol. 141: 52-75. Q1 (Anthropology). IF=2.693. https://doi.org/10.1002/ajpa.21114
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2009). Carnivora from the late Early Pleistocene of Cal Guardiola (Terrassa, Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Paleontol. 83: 969-974. Q3 (Paleontology). IF=1.096. https://doi.org/10.1666/09-054.1
 • Almécija, S.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. (2009). Pierolapithecus and the functional morphology of Miocene ape hand phalanges: paleobiological and evolutionary implications. Hum. Evol. 57: 284-297. Q1 (Anthropology). IF=2.987. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2009.02.008
 • Moyà-Solà, S.*, Alba, D.M., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Köhler, M., De Esteban-Trivigno, S., Robles, J.M., Galindo, J., Fortuny, J. (2009). A unique Middle Miocene European hominoid and the origins of the great ape and human clade. Natl. Acad. Sci. USA 106: 9601-9606. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=9.432. https://doi.org/10.1073/pnas.0811730106
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Robles, J.M., Cabrera, L., Garcés, M., Almécija, S., Beamud, E. (2009). First partial face and upper dentition of the Middle Miocene hominoid Dryopithecus fontani from Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain): taxonomic and phylogenetic implications. J. Phys. Anthropol. 139: 126-145. Q1 (Anthropology). IF=2.756. https://doi.org/10.1002/ajpa.20891
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Köhler, M., Moyà-Solà, S. (2008). When sleep or hide makes the difference in macroevolution. Natl. Acad. Sci. USA 105: E56. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=9.380. https://doi.org/10.1073/pnas.0804993105
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Madurell, J., Aurell, J. (2008). Dentognathic remains of Macaca (Primates, Cercopithecidae) from the late Early Pleistocene of Terrassa (Catalonia, Spain). Hum. Evol. 55: 1160-1163. Q1 (Anthropology). IF=3.550. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2008.05.006
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Galindo, J., Cabrera, L., Garcés, M., Furió, M., Robles, J.M., Köhler, M., Angelone, C. (2008). Biochronological, taphonomical and paleoenvironmental background of the fossil great ape Pierolapithecus catalaunicus (Primates, Hominidae). Hum. Evol. 55: 589-603. Q1 (Anthropology). IF=3.550. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2008.05.004
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Almécija, S., Robles, J.M., Galindo, J., Moyà-Solà, S. (2008). Taxonomy and paleobiology of the genus Chalicomys Kaup, 1832 (Rodentia, Castoridae), with the description of a new species from Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Vert. Paleontol. 28: 851-862. Q1 (Paleontology). IF=1.548. https://doi.org/10.1671/0272-4634(2008)28[851:TAPOTG]2.0.CO;2
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Almécija, S. (2008). Taxonomic attribution of the Olduvai Hominid 7 manual remains and the functional interpretation of hand morphology in robust australopithecines. Folia Primatol. 79: 215-250. Q2 (Zoology). IF=1.548. https://doi.org/10.1159/000113458
 • Alba, D.M.* (2008). Book Review: A.G. Filler. The Upright Ape: A New Origin of the Species. Folia Primatol. 79: 281-282. Q2 (Zoology). IF=1.548. https://doi.org/10.1159/000129250
 • Almécija, S., Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Köhler, M. (2007). Orang-like manual adaptations in the fossil hominoid Hispanopithecus laietanus: first steps towards great ape suspensory behaviours. R. Soc. B 274: 2375-2384. Q1 (Biology). IF=4.112. https://doi.org/10.1098/rspb.2007.0750
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J. (2005). Response to comment on “Pierolapithecus catalaunicus, a new Middle Miocene great ape from Spain”. Science 308: 203d. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=30.927. https://doi.org/10.1126/science.1108433
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, (2004). Pierolapithecus catalaunicus, a new Middle Miocene great ape from Spain. Science 306: 1339-1344. Q1 (Multidisciplinary sciences). IF=31.853. https://doi.org/10.1126/science.1103094
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Köhler, M. (2003). Morphological affinities of the Australopithecus afarensis Manual proportions and relative thumb length. J. Hum. Evol. 44: 225-254. Q1 (Anthropology). IF=1.753. https://doi.org/10.1016/S0047-2484(02)00207-5
 • Köhler, M.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., MacLatchy, L. (2002). Taxonomic affinities of the Eppelsheim femur. J. Phys. Anthropol. 119: 297-304. Q1 (Anthropology). IF=2.117. https://doi.org/10.1002/ajpa.10140
 • Alba, D.M.*, Agustí, J., Moyà-Solà, S. (2001). Completeness of the mammalian fossil record in the Iberian Neogene. 27: 79-83. Q1 (Paleontology). IF=2.348. https://doi.org/10.1666/0094-8373(2001)027<0079:COTMFR>2.0.CO;2
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Köhler, M. (2001). Canine reduction in the Miocene hominoid Oreopithecus bambolii: behavioural and evolutionary implications. Hum. Evol. 40: 1-16. Q1 (Anthropology). IF=3.031. https://doi.org/10.1006/jhev.2000.0439
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M. (2001). Egarapithecus narcisoi, a new genus of Pliopithecidae (Primates, Catarrhini) from the Late Miocene of Spain. J. Phys. Anthropol. 114: 312-324. Q1 (Anthropology). IF=2.043. https://doi.org/10.1002/ajpa.1043
 • Köhler, M.*, Moyà-Solà, S., Alba, D.M. (2001). Brief Communication: Cranial reconstruction of Dryopithecus. J. Phys. Anthropol. 115: 284-288. Q1 (Anthropology). IF=2.043. https://doi.org/10.1002/ajpa.1082
 • Köhler, M.*, Moyà-Solà, S., Alba, D.M. (2000). Macaca (Primates, Cercopithecidae) from the Late Miocene of Spain. Hum. Evol. 38: 447-452. Q1: (Anthropology). IF=2.675. https://doi.org/10.1006/jhev.1999.0388
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M. (1999). Primate evolution—in and out of Africa. Biol. 9: R547-R548. Q1 (Biology). IF=8.733. https://doi.org/10.1016/S0960-9822(99)80350-9
Last modified on Dimarts, 04 Febrer 2020 11:43
Rate this item
(0 votes)

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca b

xnxxarabsex

sexe libre

sexsaoy

sexjk

russian sex

afdalsex