Revistas nacionales no SCI 2014

Blanco, A., Prieto Márquez, A. & Galobart, À. (2014). Assessing the diversity of hadrosauroid dinosaurs from the late Maastrichtian (Cretaceous) Ibero-Armorican island based of dentary morphology. In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 62.

Blanco, A. & Sellés, G.A. (2014). The role of the genus Allodaposuchus (Eusuchia) in the early paleobiogeographical history of Crocodylia. In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 61. 

Blanco, A & Bolet, A. (2014). Updating the knowledge on faunal assemblages from the Tremp Formation (late Cretaceous, upper Maastrichtian): microvertebrate remains from four new sites. In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 60. 

Corbella, J., Guillén, G., Prats, L., Tarruella, A., & Alba, D.M. (2014). Spiralix calida sp. nov. (Gastropoda: Moitessieriidae), una nova espècie de gastròpode estigobi de Toga (l'Alt Millars, País Valèncià, Espanya). Spira 5: 111-120.

Dalla Vecchia, F., Marmi, J., Blanco, A., Sellés, A.G., Fondevilla, V., Oms, O. & Galobart, À. (2014). The late Maastrichtian land vertebrate site of Molí del Baró 1 (South-central Pyrenees, Spain)". In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 66.

Galindo, J. & Delclòs, X. (2014). El Patrimonio paleontológico en los museos y colecciones visitables de Cataluña: evaluación de su gestión. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Aula, Museos y Colecciones). 1-17.

Mas Gornals, G., Astudillo Pombo, H., Quintana-Cardona, J. & Obrador Tudurí, A. (2014). Etnopaleontonímia balear. Recull de noms populars de fòssils de les Illes Balears. Estudis Romànics [Institut d'Estudis Catalans]: 131-164.

Quintana, J. (2014). Descripció de la mandíbula, els segons molars i les incisives de Muscardinus cyclopeus Agustí, Moyà-Solà & Pons-Moyà, 1982 (Mammalia, Rodentia, Myoxidae). Endins 36: 125-130.

Vila, B., Sellés, A.G., & Blanco, A. (2014). Paleoenvironmental distribution of the latest Cretaceous dinosaurs in the Ibero-Armorican island (south-western Europe). In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 89.

 
 
Last modified on Jueves, 08 Octubre 2015 11:11
Rate this item
(0 votes)

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b