Pere Figuerola

Víctor Vinuesa, investigador del Grup de Faunes del Neogen i Quaternari de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), ha defensat el seu treball de tesi per obtenir el títol de Doctor en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. El tribunal li ha atorgat la màxima qualificació al seu treball.


L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont se suma, una any més, a la Setmana de la Ciència. Del 9 al 18 de novembre se celebraran un munt d'activitats de divulgació científica arreu de Catalunya: jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers científics... Entre les activitats organitzades per l'ICP destaca una visita a la seva seu del campus de la Universitat Autònoma, portes obertes al museu i un taller familiar per fer rèpliques de petjades de dinosaures.    

The Basturs Poble site (Pallars Jussà, Lleida) is the most important site in Europe when it comes to hadrosaur remains. The site has yielded over 1000 fossils, all probably pertaining to the same species. Now, the journal PLOS ONE publishes the most complete study of fossils recovered from the site of Basturs Poble and reveals the presence of many young individuals. Palaeontologists from the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and the Museum of Conca Dellà (MCD) participated in the study.

El jaciment de Basturs Poble (Pallars Jussà, Lleida) s’ha revelat com el més important d’Europa de dinosaures hadrosaures. Ha proporcionat més d’un miler de fòssils que probablement pertanyen a una única espècie. Ara, la revista PLOS ONE publica l’estudi més complet dels fòssils recuperats en aquest jaciment i revela la presència de molts individus juvenils. Paleontòlegs de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Museu de la Conca Dellà (MCD) han dut a terme la investigació.

Investigador associat
Paleoprimatologia i Paleontologia Humana

El Dr. Marquès-Bonet és l’Investigador Principal del grup de Genòmica Comparativa que forma part de l'Institut de Biologia Evolutiva (Universitat Pompeu Fabra i CSIC) amb una doble afiliació al CRG/CNAG i a l’ICP. Després d'una beca Marie Curie (2008) va posar en marxa el seu propi laboratori l’any 2010. Al 2011 va obtenir una ERC Starting Grant i va ser seleccionat com a investigador ICREA a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Al 2013 també va ser seleccionat per al premi de jove investigador EMBO i editor associat de BMC Genomics. Forma part del Consell Científic de LABEX CeMEB (Montpeller, França) i des de 2016 és el director de l'Institut de Biologia Evolutiva. L’any 2017 va rebre el Early International Carreer Award de la Howard Hughes Medical Institute (HHMI).

El seu grup està format per 8 estudiants de doctorat i 4 postdocs, el treball dels quals se centra en l'estudi dels parents més propers dels humans des d'una perspectiva molecular. Amb un total de més de 100 publicacions peer-reviewed, ha publicat 16 articles a Nature i Science (un com a primer autor, dos com a autor sènior i un altre amb un membre del laboratori com co-primer) i ha publicat 17 articles com a autor sènior en revistes com ara Nature, Science, Genome Research, Plos Genetics, NAR o Genome Biology. En els darrers 5 anys, ha captat recursos de diverses fonts competitives (ERC; HHMI; NIH; LaCaixa, EMBO; MINECO; Generalitat; Zoo de Barcelona, entre d'altres).

 

 

Research associate
Paleoprimatology and Human Paleontology

Dr. Marquès-Bonet is the Principal Investigator of the group "Comparative Genomics" as a part of the Institute of Evolutionary Biology (univ. Pompeu Fabra and CSIC) with a dual appointment at CRG/CNAG and ICP. He started his own laboratory in 2010 after a Marie Curie fellowship (2008). In 2011 he obtained the competitive ERC Starting Grant 2010 and was selected as an ICREA research investigator at the Universitat Pompeu Fabra (UPF). In 2013, he was also selected for the EMBO young Investigator award and associate editor for BMC Genomics. He has been appointed part of LABEX CeMEB Scientific Council - Montpellier, France and since 2016 is the director of the Institute of Evolutionary Biology. From 2017 he is a Howard Hugues Medical Institution (HHMI) Early International Carreer Award.

His group is now formed by 8 PhD students and 4 postdocs whose work is focused on studying human´s closest relatives from a molecular perspective. With a total of more than 100 peer-reviewed publications, he has published 16 papers in Nature and Science (1 as a first author, two as a senior author and another with a lab member as co-first) and has published 17 manuscripts with senior authorship in journals such as Nature, Science, Genome Research, Plos Genetics, NAR or Genome Biology. In the last 5 years, he has been able to procure resources from competitive sources (ERC; HHMI; NIH; LaCaixa, EMBO; MINECO; Generalitat; Zoo de Barcelona among others).

 

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), el Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP) i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya han signat avui un conveni de col·laboració per  promoure les intervencions paleontològiques, la recerca i la difusió del patrimoni paleontològic dels Hostalets de Pierola, un municipi que té alguns dels jaciments del Miocè més importants del món.  

An international team of researchers led by Isaac Casanovas, from the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), describes in eLife journal the first fossil skeleton of a flying squirrel. It belongs to the species Miopetaurista neogrivensis, it is 11.6 million years old and is the oldest-known flying squirrel. The fossil remains were found at Can Mata Landfill (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain), one of the most important Miocene sites in the world that in recent years has provided several exceptional fossils of primates, elephants and giant tortoises, among other faunal groups.

Predoctoral researcher. Mesozoic faunas.

(Manacor, 1993)

I graduated in Biology at the Universitat de Barcelona (2015) with a minor in Biodiversity, and a Bachelor's dissertation entitled: Review of the genus Caseyella Cantú-Chapa, 1976 (Ammonoidea: Desmoceratidae) and its species from the upper Aptian (Lower Cretaceous) of Mexico. Later, I took some courses of the degree in Geology, also at the University of Barcelona (2016). I studied a Master's on Applied Palaeontology at the Universitat de València-Universitat d'Alacant (2017), with a Master's dissertation entitled: Evolutionary trends in the Balearites-Pseudothurmannia genera boundary. Morphological variability, taxonomic and biostratigraphic implications for the late Hauterivian (Early Cretaceous) from the Betic Cordillera (Southern Iberian Peninsula, Western Mediterranean). I obtained the FI grant (Grants for the recruitment of early stage research staff) of the Generalitat de Catalunya, and I benefitted from it for 5 months in order to carry out my Ph.D. thesis at the ICP (Institut Català de Palontologia Miquel Crusafont). I am currently working on my thesis at the ICP with a FPU grant (Grants for the training of university professors) of the Spanish Ministry of Culture and Sports. My thesis project is entitled: Characterisation of the tetrapods from the Permian and Triassic of the Gymnesics (Balearic Islands, Western Mediterranean): palaeoecological and palaeobiogeographical implications, and it is focused on the study of bone remains and footprints from the Permian and Triassic series of Mallorca and Menorca.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rafel_Matamales_Andreu2

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9914-0510

 

Investigador predoctoral. Faunes del Mesozoic

(Manacor, 1993)

Em vaig graduar en Biologia per la Universitat de Barcelona (2015) amb una menció en Biodiversitat, i Treball de Fi de Grau titulat: Review of the genus Caseyella Cantú-Chapa, 1976 (Ammonoidea: Desmoceratidae) and its species from the upper Aptian (Lower Cretaceous) of Mexico. Després vaig cursar part del Grau en Geologia, també a la Universitat de Barcelona (2016), tot i que no l'he finalitzat. Tinc el títol de Màster en Paleontologia Aplicada per la Universitat de València-Universitat d'Alacant (2017), amb el Treball de Fi de Màster titulat: Evolutionary trends in the Balearites-Pseudothurmannia genera boundary. Morphological variability, taxonomic and biostratigraphic implications for the late Hauterivian (Early Cretaceous) from the Betic Cordillera (Southern Iberian Peninsula, Western Mediterranean). Vaig obtenir la beca FI (Ajuts per a la contractació de personal investigador novell) de la Generalitat de Catalunya que vaig gaudir durant 5 mesos per a realitzar els estudis de doctorat a l'ICP (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont). Actualment continuo com a doctorand a l'ICP amb una beca FPU (Ajudes per a la Formació de Professorat Universitari) del Ministeri de Cultura i Esports. El meu projecte de tesi es titula: Caracterització dels tetràpodes del Permià i Triàsic de les Gimnèsies (Illes Balears, Mediterrani Occidental): implicacions paleoecològiques i paleobiogeogràfiques, i se centra en l'estudi de restes òssies i petjades de les sèries permianes i triàsiques de les illes de Mallorca i Menorca.

Correu electrònic: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rafel_Matamales_Andreu2

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9914-0510

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Guardons:

Excellence in research

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b