Super User

Curabitur ultrices commodo magna, ac semper risus molestie vestibulum. Aenean commodo nibh non dui adipiscing rhoncus.

Preparadora

(Sabadell, 1986)

Diplomada en conservació i restauració a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en l’especialitat d’Arqueologia l’any 2010. Des de llavors ha treballat en diferents camps de la conservació-restauració arquitectònica i de béns arqueològics, especialment s’ha format i ha desenvolupat diversos projectes en el camp de les col·leccions de ciències Naturals. Ha col·laborat en iniciatives tant al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a l’ICP i participat a diverses excavacions de jaciments paleontològics.

Actualment està cursant una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo).

 

 

 

Evolutionary Paleobiology

During my undergraduate studies in Biology in the University of Salamanca (Spain) I decided to start my research trajectory focused on ecology and biodiversity conservation. During those days, I had the opportunity to communicate new records of Mediterranean tree frog (Hyla meridionalis) outside its known range; records that I directly found in the companion of colleagues and which we published in my first research paper (Balmori et al. 2015). My final research project was focused on Cambrian explosion and its evolutionary repercussions. After my graduation, I enrolled the master of biodiversity in the University of Barcelona (Spain) during which I performed a research project on metapopulation dynamics of invasive alien species (American mink as study system) for my master thesis. This work will be submitted for its publication in scientific indexed journals (Calderón et al. in prep.). Nowadays, I am working in a doctoral project in the Institut Català de Paleontologia (Autonomous University of Barcelona). The thesis is focused on the evolution of mammal life history in Miocene Iberian ecosystems.

https://www.researchgate.net/profile/Teresa_Calderon

 

 

 

Paleobiologia Evolutiva

Durant els meus estudis en biologia a la Universitat de Salamanca, vaig decidir enfocar la meva trajectòria científica cap al camp de l'ecologia i la conservació de la biodiversitat. En aquest temps, vaig tenir l'oportunitat de comunicar nous registres de reineta meridional (Hyla meridionalis) fora de la seva distribució coneguda, aquestes dades van ser publicats en el meu primer article (Balmori et al. 2015). Vaig realitzar el projecte de final de carrera sobre l'explosió cambriana i les seves repercussions evolutives. Posteriorment vaig realitzar el màster en Biodiversitat a la Universitat de Barcelona (Espanya), en el qual vaig dur a terme un treball d'investigació sobre dinàmica metapoblacional d'espècies invasores (usant el visó americà com a cas d'estudi). Aquest projecte està sent preparat per a la posterior publicació (Calderón et al. In prep.). Actualment estic treballant en el meu projecte de doctorat a l'Institut Català de Paleontologia (Universitat Autònoma de Barcelona). El tema principal de la tesi tracta sobre l'evolució del cicle vital dels mamífers en ecosistemes ibèrics continentals del Miocè.

https://www.researchgate.net/profile/Teresa_Calderon

Faunes del Neogen i Quaternari

Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 1992

És graduada en Biologia, menció de biodiversitat, per la Universitat de Barcelona(UB). Des del 2012 ha col·laborat com a voluntària a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont realitzant principalment tasques de triatge i anar a excavacions al camp. Alhora de fer el Treball de final de Grau, va seguir dins de l’ICP on va desenvolupar un estudi sobre Les Cases de la Valenciana, un dels jaciment del Miocè inferior del Vallès-Penedès de la mà del Dr. Isaac Casanovas Vilar. Posteriorment, va realitzar el màster de Biodiversitat també a la UB i va realitzar el treball de final de màster sobre els micromamífers rosegadors que es troben al jaciment de les Cases de la Valenciana. Actualment fa la tesi doctoral a l’ICP, al Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari amb una beca FI. La seva investigació se centra en els rosegadors fòssils de la conca del Vallès-Penedès durant el Miocè inferior.

 

Neogene and Quaternary Faunas

Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 1992

És graduada en Biologia, menció de biodiversitat, per la Universitat de Barcelona(UB). Des del 2012 ha col·laborat com a voluntària a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont realitzant principalment tasques de triatge i anar a excavacions al camp. Alhora de fer el Treball de final de Grau, va seguir dins de l’ICP on va desenvolupar un estudi sobre Les Cases de la Valenciana, un dels jaciment del Miocè inferior del Vallès-Penedès de la mà del Dr. Isaac Casanovas Vilar. Posteriorment, va realitzar el màster de Biodiversitat també a la UB i va realitzar el treball de final de màster sobre els micromamífers rosegadors que es troben al jaciment de les Cases de la Valenciana. Actualment fa la tesi doctoral a l’ICP, al Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari amb una beca FI. La seva investigació se centra en els rosegadors fòssils de la conca del Vallès-Penedès durant el Miocè inferior.

 

 

Preparadora

(Sabadell, 1986)

Diplomada en conservació i restauració a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en l’especialitat d’Arqueologia l’any 2010. Des de llavors ha treballat en diferents camps de la conservació-restauració arquitectònica i de béns arqueològics, especialment s’ha format i ha desenvolupat diversos projectes en el camp de les col·leccions de ciències Naturals. Ha col·laborat en iniciatives tant al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a l’ICP i participat a diverses excavacions de jaciments paleontològics.

Actualment està cursant una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo).

 

 

 

Neogene and Quaternary Faunas

I am PhD in Palaeontology with European mention by the University Autónoma of Madrid (UAM) and holds a degree in Biological Sciences from the Complutense University of Madrid (UCM). After my Thesis dissertation in 08/11/2013, I have improved my international scope working as postdoctoral researcher at the Institute of Functional Genomics of Lyon (France) within the Evo-Devo of Vertebrate Dentition research group led by Professor Laurent Viriot. 

My doctoral thesis entitled: "Bioclimatic and paleoecological analysis of rodent faunas of the Iberian Upper Middle Miocene" supervised by Dr M. Hernandez Fernandez and Dr M.A. Álvarez-Sierra, was focused on the study of morphological information of rodent teeth to infer ecological features that can be used in paleoenvironmental interpretations of the past. Particularly, my works focused on the rich inheritance of deposits of the Upper Miocene of the Iberian Peninsula and southern France but also in the study of their extant relatives. My academic training has been complemented by various specialised international courses focusing on the main theme of my dissertation: geometric morphometrics and ecomorphology. In this regard, my postdoc offered me the opportunity to continue working on the basis of skills acquired in the course of my doctoral thesis and apply them to new taxa, which allows me to expand my range of studio facing new problems and challenges. Also, my attachment to the Institute of Functional Genomics of Lyon team is allowing me to acquire new knowledge within the management of research and computerised tomography image management techniques and software for image analysis.

I have more than 8 years of experience in research work (more than 100 months in the European framework of Full-time postgraduate research experience), during which my career is developed in a multidisciplinary field that has been largely benefited from national collaborations (through projects, publications and conferences) and international collaborations. I obtained short-term stays at international Institutions granted in competitive calls (national and international calls): in 2009 at American Museum of Natural History (New York, USA), in 2010 and 2011 in Université Claude Bernard (Lyon, France) and 2016 in the Naturalis Biodiversity Center (Leiden, The Netherlands). Moreover, I have 18 months of international experience as a postdoc, since December 2013 I was hired as postdoc researcher linked to the Evo-Devo of Vertebrate dentition team at Institute of Functional Genomics of Lyon (France).

Moreover, during this time I have been actively involved in different tasks within the field of science that include, in addition to publications in SCI journals, organizing conferences, scientific reviews, but also involving fieldworks in paleontological excavations, including, among others, participation in sites of international importance as "Atapuerca" (UCM) and "Batallones" (Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC ).

Additionally, I have worked extensively in teaching assignments covering various disciplines in the field of palaeontology, geology and biology at the Complutense University of Madrid for degree subjects and master subjects. In 2015 I obtained my accreditation as University Teacher and Researcher at Museum of Natural History through the National Accreditation Agency of France (Conseil National des Universités). I was the supervisor of two master students at the UCM, and now I am supervising two PhD students. I have been selected as member of two Doctoral Thesis Tribunal presented by Ms. Adriana Oliver (Universidad Complutense de Madrid) and Ms. Blanca Moncunill Solé (Universitat Autonoma de Barcelona) and as external reporter of the Doctoral Thesis Tribunal presented by Ms. Blanca García Yelo (Universidad Complutense de Madrid).

Finally, over these years I have acquired through practice, knowledge in the development of outreach and dissemination of scientific content both for a general and specialised public. I am the web administrator and collaborator of several websites and blogs such as pmmv.com.es and the "investigacionensomosaguas" blog. As an early-stage postdoctoral researcher, I own desire to continue learning and continue to complete my professional profile to advance a scientific career. 

For further information about my research works please visit my profesional profiles at:

Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Gomez_Cano

 

Google Scholar:

https://scholar.google.es/citations?user=t7LZVe4AAAAJ&hl=es&oi=ao

 

I am also spreading Science and Paleontology at Twitter!

@argcPALEO

https://twitter.com/argcPALEO

 

 

Neogene and Quaternary Faunas

I am PhD in Palaeontology with European mention by the University Autónoma of Madrid (UAM) and holds a degree in Biological Sciences from the Complutense University of Madrid (UCM). After my Thesis dissertation in 08/11/2013, I have improved my international scope working as postdoctoral researcher at the Institute of Functional Genomics of Lyon (France) within the Evo-Devo of Vertebrate Dentition research group led by Professor Laurent Viriot. 

My doctoral thesis entitled: "Bioclimatic and paleoecological analysis of rodent faunas of the Iberian Upper Middle Miocene" supervised by Dr M. Hernandez Fernandez and Dr M.A. Álvarez-Sierra, was focused on the study of morphological information of rodent teeth to infer ecological features that can be used in paleoenvironmental interpretations of the past. Particularly, my works focused on the rich inheritance of deposits of the Upper Miocene of the Iberian Peninsula and southern France but also in the study of their extant relatives. My academic training has been complemented by various specialised international courses focusing on the main theme of my dissertation: geometric morphometrics and ecomorphology. In this regard, my postdoc offered me the opportunity to continue working on the basis of skills acquired in the course of my doctoral thesis and apply them to new taxa, which allows me to expand my range of studio facing new problems and challenges. Also, my attachment to the Institute of Functional Genomics of Lyon team is allowing me to acquire new knowledge within the management of research and computerised tomography image management techniques and software for image analysis.

I have more than 8 years of experience in research work (more than 100 months in the European framework of Full-time postgraduate research experience), during which my career is developed in a multidisciplinary field that has been largely benefited from national collaborations (through projects, publications and conferences) and international collaborations. I obtained short-term stays at international Institutions granted in competitive calls (national and international calls): in 2009 at American Museum of Natural History (New York, USA), in 2010 and 2011 in Université Claude Bernard (Lyon, France) and 2016 in the Naturalis Biodiversity Center (Leiden, The Netherlands). Moreover, I have 18 months of international experience as a postdoc, since December 2013 I was hired as postdoc researcher linked to the Evo-Devo of Vertebrate dentition team at Institute of Functional Genomics of Lyon (France).

Moreover, during this time I have been actively involved in different tasks within the field of science that include, in addition to publications in SCI journals, organizing conferences, scientific reviews, but also involving fieldworks in paleontological excavations, including, among others, participation in sites of international importance as "Atapuerca" (UCM) and "Batallones" (Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC ).

Additionally, I have worked extensively in teaching assignments covering various disciplines in the field of palaeontology, geology and biology at the Complutense University of Madrid for degree subjects and master subjects. In 2015 I obtained my accreditation as University Teacher and Researcher at Museum of Natural History through the National Accreditation Agency of France (Conseil National des Universités). I was the supervisor of two master students at the UCM, and now I am supervising two PhD students. I have been selected as member of two Doctoral Thesis Tribunal presented by Ms. Adriana Oliver (Universidad Complutense de Madrid) and Ms. Blanca Moncunill Solé (Universitat Autonoma de Barcelona) and as external reporter of the Doctoral Thesis Tribunal presented by Ms. Blanca García Yelo (Universidad Complutense de Madrid).

Finally, over these years I have acquired through practice, knowledge in the development of outreach and dissemination of scientific content both for a general and specialised public. I am the web administrator and collaborator of several websites and blogs such as pmmv.com.es and the "investigacionensomosaguas" blog. As an early-stage postdoctoral researcher, I own desire to continue learning and continue to complete my professional profile to advance a scientific career. 

For further information about my research works please visit my profesional profiles at:

Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Gomez_Cano

 

Google Scholar:

https://scholar.google.es/citations?user=t7LZVe4AAAAJ&hl=es&oi=ao

 

I am also spreading Science and Paleontology at Twitter!

@argcPALEO

https://twitter.com/argcPALEO

 

 

(Montblanc, 1958)

Correu-e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial per la Universitat Rovira i Virgili el 2011.

Màster Oficial de Paleontologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona el 2014, on va defensar el treball final de màster “New perleidiform (Actinopterygii: Osteichthyes) remains from the Middle Triassic of Móra d’Ebre (Catalonia, NE Iberian Peninsula)” sota la direcció del Dr. Josep Fortuny amb nota de matricula d’honor.

Ha participat i en alguns casos ha co-dirigit diverses campanyes de prospecció i d’excavació entre el 2010 i l’actualitat realitzades per l’ICP en jaciments del Triasic marí de Catalunya.

Actualment esta realitzant la seva tesi doctoral sobre els actinopterigis basals del Triàsic de Catalunya sota la co-direcció de Dr. Adriana López Arbarello i Dr.Josep Fortuny.

 

 

(Montblanc, 1958)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technical engineer in Industrial Electronics for the University Rovira and Virgili (2011).

Màster Official of Palaeontology for the Autonomous University of Barcelona and the University of Barcelona (2014), with a final Master thesis (MsC) entitled “New perleidiform (Actinopterygii: Osteichthyes) remains from the Middle Triassic of Mora d’Ebre (Catalonia, NE Iberian Peninsula)” under the supervision of Dr. Josep Fortuny, obtaining the maximum qualification.

He has been (and is) member of several paleontological prospection and excavation campaigns, and in some campaigns leading them, from 2010 to nowadays. All these campaigns are leaded by the ICP and located in marine Triassic outcrops of Catalonia.

Currently, he is a PhD student focusing on basal actinopterygians from the Triasic of Catalonia under the supervision of Dr. Adriana López Arbarello and Dr. Josep Fortuny.

 

 

 

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b