Payday loanspayday loans
EspañolCatalanEnglish

mitjans.png

Newsletter of the ICP

Rep a l'e-mail les notícies ICP. 

 


 
La fràgil empremta de la locomoció quadrúpeda en el trànsit Juràssic-Cretaci
Friday, 15 February 2013 11:19

Ignites de Las Cerradicas (Terol)

Un nou estudi sobre unes icnites de dinosaures al jaciment de Las Cerradicas (Terol) ha revelat un biaix en la conservació de les impressions de les mans d’aquests animals. En aquesta recerca publicada a la revista PlosOne hi han col·laborat els investigadors de l’ICP Novella Razzolini, Àngel Galobart i Bernat Vila (investigador associat), i té implicacions des del punt de vista biomecànic i paleoecològic.

Les semblances morfològiques entre petjades de dinosaures ornitòpodes i teròpodes sovint han provocat canvis en l’assignació taxonòmica d’individus en aquests grups. Els teròpodes eren un grup de dinosaures carnívors bípedes mentre que als ornitòpodes se’ls atribueix una locomoció també bípeda o ocasionalment quadrúpeda i una alimentació herbívora.

Aquests dos grups de dinosaures produeixen unes petjades del peu molt similars, i aquesta és una de les principals dificultats amb la que es troben els investigadors a l’hora d’atribuir les impressions tridàctiles petites i mitjanes. Sovint els criteris utilitzats per determinar a quin grup pertanyen depenen molt de l’estat de conservació de les icnites. Les empremtes del peu solen conservar-se sempre mentre les impressions deixades per les mans són més superficials i, per tant, més vulnerables a patir la l’atac dels agents externs. Una erosió d’un sol centímetre de fondària pot suposar la desaparició de la marca de la mà.

Arran de la neteja d’una zona del jaciment de Las Cerradicas (Terol) l’any 2007, van quedar exposades noves icnites tridàctiles que corresponen al trànsit Juràssic-Cretaci, fa uns 145 milions d’anys, i que han estat analitzades en aquest estudi. El treball ha estat liderat per Diego Castanera, del Grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza i ha comptat amb la col·laboració de tres investigadors de l’ICP a més d’investigadors de la Universitat de Manchester i del Royal Veterinary College de Londres.

Els investigadors han realitzat un estudi estratigràfic del jaciment mitjançant noves tècniques d’escàner (LiDAR) i fotogrametria tridimensional. Han observat que a la superfície del jaciment hi ha, a més de petjades de peu, impressions de mans menys profundes. L’efecte de l’erosió i un biaix en la manera com es preserven les impressions de les mans explicaria perquè de vegades els rastres de petits ornitòpodes només estarien formats per petjades de peus. Tal com s’observa a Las Cerradicas, la presència d’icnites de les mans s’interpreta com a un signe inequívoc de marxa quadrúpeda en el grup de petits dinosaures ornitòpodes.

Les implicacions d’aquest estudi són importants no només des del punt de vista icnològic i biomecànic sinó també des del paleoecològic. L’orientació dels rastres i la freqüència i velocitat de les gambades suggereix que aquests dinosaures ornitòpodes es movien en ramats.

+ info Castanera D, Vila B, Razzolini NL, Falkingham PL, Canudo JI, et al. (2013) Manus Track Preservation Bias as a Key Factor for Assessing Trackmaker Identity and Quadrupedalism in Basal Ornithopods. PLoS ONE 8(1): e54177. doi:10.1371/journal.pone.0054177

 
 • celexa and tramadol
 • how to ease tramadol withdrawal symptoms
 • liquid tramadol for dogs
 • tramadol and tizanidine
 • tramadol poisoning
 • tramadol withdrawal how long
 • does tramadol show up in urine test
 • what schedule is tramadol
 • wellbutrin tramadol
 • can tramadol help with opiate withdrawal
 • tramadol non prescription
 • tramadol 58 93
 • ultram tramadol
 • tramadol online no rx
 • order tramadol online with mastercard
 • tramadol opiate agonists
 • tramadol compared to lortab
 • over the counter equivalent to tramadol
 • tramadol cymbalta
 • is tramadol a fever reducer
 • how much is tramadol
 • can you get high from tramadol 50mg
 • pain pill tramadol
 • tramadol expiration
 • tramadol and fluoxetine
 • can you take lyrica and tramadol together
 • is tramadol considered a narcotic
 • tramadol 100mg er
 • can i take meloxicam and tramadol together
 • intravenous tramadol
 • is tramadol non narcotic
 • tramadol dose dogs
 • ninth street pharmacy tramadol
 • tramadol trouble urinating
 • buy tramadol online from mexico
 • buy tramadol for dogs uk
 • buy tramadol online uk
 • tramadol testing
 • tramadol 300 er
 • how to get tramadol out of your system
 • tramadol rx
 • cheapest tramadol online no prescription needed
 • tramadol for depression anxiety
 • cost of tramadol at walmart
 • benadryl and tramadol
 • tramadol non narcotic
 • can you get high off tramadol hcl
 • will tramadol show up on a drug test
 • tramadol acetamino
 • can tramadol show up in a urine test
 • tramadol ssri
 • tramadol cost without insurance
 • is there morphine in tramadol
 • tramadol conversion
 • can you buy tramadol online
 • will tramadol help with withdrawal from opiates
 • tramadol adverse reactions
 • half life of tramadol
 • tramadol pdr
 • tramadol pain meds
 • mixing tramadol and percocet
 • tramadol ultracet
 • length of tramadol withdrawal
 • sexual side effects of tramadol
 • tramadol and lexapro
 • can i take flexeril and tramadol together
 • tramadol next day delivery no prescription
 • tramadol vs ibuprofen
 • percocet and tramadol
 • tramadol for heroin withdrawal
 • tramadol safe during pregnancy
 • does tramadol cause liver damage
 • how many tramadol to overdose
 • tramadol and adderall interaction
 • tramadol 50 mg tablet
 • what is tramadol hcl 50 mg
 • tramadol online no prescription cod
 • can you take tramadol and ibuprofen together
 • maximum dose of tramadol
 • tramadol cod online
 • pink tramadol
 • cloridrato de tramadol efeitos colaterais
 • tramadol 100mg side effects
 • tramadol and oxycontin
 • tramadol detection in urine
 • dxm and tramadol
 • can tramadol get you high
 • whats in tramadol 50mg
 • why is tramadol addictive
 • can you fail a drug test for tramadol
 • next day tramadol online
 • tramadol cause headaches
 • 180 tramadol cod
 • what is the difference between toradol and tramadol
 • can you take tramadol and gabapentin together
 • tramadol daily dosage
 • tramadol india
 • overnight tramadol saturday delivery
 • buy tramadol overnight shipping
 • tramadol time release
 • tramadol overnight no prescription needed
 • tramadol and vicodin interaction
 • does tramadol hurt your liver
 • does tramadol cause depression
 • drugs like tramadol
 • tramadol withdrawal timeline
 • tramadol online without prescription
 • tramadol 50mg for dogs side effects
 • tramadol hallucinations
 • tramadol in urine
 • pill identifier tramadol
 • tramadol for children
 • tramadol deaths
 • active ingredients in tramadol
 • tramadol symptoms
 • diazepam and tramadol
 • tramadol drug abuse
 • buy tramadol online c.o.d
 • normal dose of tramadol
 • side effects to tramadol
 • tramadol similar drugs
 • 5 htp tramadol
 • is tramadol a narcotic 2012
 • ingredients of tramadol
 • tramadol-sr
 • cymbalta tramadol interaction
 • can tramadol cause weight loss
 • tramadol withdraw
 • tramadol overnight shipping no prescription
 • switching from hydrocodone to tramadol
 • where to buy tramadol online safely
 • tramadol and benadryl
 • tramadol and restless leg syndrome
 • tramadol and nyquil
 • buy tramadol online florida
 • tramadol codeine allergy
 • tramadol for depression and anxiety
 • tramadolapap 37.5- 325 mg tab
 • can you take aspirin with tramadol
 • tramadol sexual side effects
 • tramadol is for
 • tramadol street price 50 mg
 • tramadol 537
 • will tramadol make you high
 • tramadol 50 ml
 • drug test tramadol
 • crushed tramadol
 • tramadol and urinary retention
 • tramadol package insert
 • what does tramadol look like generic
 • tramadol energy boost
 • normal tramadol dosage
 • what is tramadol 50mg
 • tramadol for neuropathy
 • how long does tramadol withdrawal last
 • is tramadol used for migraines
 • tramadol online purchase
 • can i take tramadol and vicodin together
 • lexapro tramadol
 • 200mg tramadol
 • normal dosage of tramadol
 • tramadol helps opiate withdrawal
 • will tramadol show up in urine drug test
 • tramadol and skelaxin
 • ingredients in tramadol
 • tramadol hcl 200mg
 • tramadol and coffee
 • tramadol 150 mg dose
 • can you take tramadol with zoloft
 • tramadol dog side effects
 • tramadol canine dose
 • does tramadol show up on urine drug screen
 • tramadol and cocaine
 • how many tramadol to get high
 • order tramadol overnight
 • tramadol pain killer
 • tramadol 627
 • how much tramadol to get high
 • tramadol hcl er 150 mg
 • what are the side effects for tramadol
 • is tramadol the same as percocet
 • tramadol itching skin
 • tramadol tolerance
 • does tramadol help opiate withdrawal
 • hva er tramadol
 • tramadol pics
 • tramadol from canada
 • generic tramadol online no prescription
 • tramadol for osteoarthritis
 • cheap tramadol without prescriptions
 • can u buy tramadol online
 • fibromyalgia tramadol
 • tramadol online order
 • tramadol and adderall
 • tramadol vs toradol
 • tramadol xanax interaction
 • tramadol duration of action
 • tramadol and constipation
 • tramadol 200 mg
 • tramadol withdrawal symptoms how long
 • tramadol stomach pain
 • tramadol and lorazepam interactions
 • amitriptyline and tramadol interaction
 • tramadol in pregnancy
 • tramadol drug classification
 • what is the generic for tramadol
 • tramadol 50mg tablets
 • buy tramadol online next day delivery
 • tramadol patches
 • does tramadol have anti inflammatory properties in it
 • order tramadol online overnight delivery
 • tramadol online rx
 • 100mg of tramadol
 • next day tramadol cod
 • tramadol med
 • dangers of tramadol
 • tramadol for percocet withdrawal
 • can you take tramadol with paracetamol
 • tramadol allergy
 • tramadol or vicodin
 • tramadol saturday delivery
 • phentermine and tramadol
 • does tramadol get you high
 • valium and tramadol
 • tramadol hcl 50 mg ingredients
 • can tramadol cause high blood pressure
 • tramadol 50 mg 377
 • what is the difference between tramadol and toradol
 • other uses for tramadol
 • tramadol early pregnancy
 • tramadol and viibryd
 • pics of tramadol
 • tramadol what is it used for
 • what is tramadol hcl 50 mg tablet
 • what do tramadol look like
 • is tramadol a blood thinner
 • nucynta vs tramadol
 • tramadol user reviews
 • withdrawal from tramadol 2012
 • can you mix hydrocodone and tramadol
 • veldrol tramadol mexico
 • tramadol painkiller
 • tramadol dosage for small dogs
 • can tramadol cause ulcers
 • can i take aleve with tramadol
 • tramadol dosages for dogs
 • can you take cymbalta with tramadol
 • tramadol and effexor together
 • tramadol online us pharmacy
 • does tramadol affect the liver
 • buy 200 mg tramadol online
 • tramadol anxiety
 • 5-htp and tramadol
 • tramadol 400 mg
 • buy tramadol online no prescription overnight delivery
 • tramadol and subutex
 • tramadol 50mg street price
 • tramadol 50mg dogs
 • what type of medication is tramadol
 • naproxen and tramadol
 • where can you buy tramadol over the counter
 • pain med tramadol
 • para que es tramadol
 • tramadol for anxiety
 • tramadol to get off opiates
 • tramadol medication
 • tramadol overdose in dogs
 • tramadol 37.5 mg
 • tramadol cod overnight shipping
 • buy discount tramadol
 • buy tramadol cod online
 • tramadol with hydrocodone drug interactions
 • can ibuprofen be taken with tramadol
 • what is tramadol prescribed for
 • tramadol topical
 • can you snort 50mg tramadol
 • can you get tramadol online legally
 • buy cheap tramadol online no prescription
 • tramadol 50 mg vs percocet
 • robaxin vs. tramadol
 • mayo clinic tramadol
 • tramadol used for
 • what is the medicine tramadol
 • potentiating tramadol
 • tramadol interaction
 • can i snort tramadol
 • tramadol vs nucynta
 • tramadol and toradol
 • can you take naproxen with tramadol
 • what is stronger than tramadol
 • buy tramadol online
 • what are tramadol used for
 • cheap tramadol online cod
 • desmethyltramadol
 • tramadol 50mg buy online
 • tramadol abuse snorting
 • can you take norco and tramadol together
 • online pharmacy tramadol
 • how long will tramadol show up in urine
 • tramadol next day
 • tramadol prices walmart
 • tramadol vicodin interaction
 • do i need a prescription for tramadol
 • is tramadol better than vicodin
 • tramadol vs suboxone
 • tramadol doses for dogs
 • how much tramadol can you take
 • tramadol 58
 • tramadol california
 • tramadol retard
 • can you take motrin with tramadol
 • tramadol replacement
 • what does the pill tramadol look like
 • can you get withdrawals from tramadol
 • the effects of tramadol
 • does tramadol have withdrawal symptoms
 • what states is tramadol a controlled substance
 • savella and tramadol
 • tramadol and norco
 • can you give a dog tramadol for pain
 • tramadol dosage for people
 • pictures of tramadol 50 mg
 • how to overcome tramadol withdrawal
 • tramadol maximum dosage
 • does tramadol work for opiate withdrawal
 • www tramadol com
 • tramadol and ambien
 • how long does withdrawal from tramadol last
 • buy tramadol 50mg
 • tramadol hydrochloride high
 • does tramadol cause itching
 • tramadol on line
 • tramadol injection for back pain
 • how long do tramadol side effects last
 • health solutions tramadol
 • pain medication tramadol
 • tramadol ultram
 • tramadol overnight visa
 • street price of tramadol
 • apo- tramadol
 • is tramadol a non narcotic
 • tramadol for knee pain
 • is tramadol nsaid
 • tramadol use during pregnancy
 • what is in tramadol hcl
 • is tramadol 50 mg a narcotic
 • tramadolibuprofen
 • tramadol headache relief
 • tramadol erectile dysfunction
 • will tramadol show up in a urine test
 • hydrocodone or tramadol
 • venlafaxine and tramadol
 • tramadol how supplied
 • what is the medication tramadol
 • free tramadol samples
 • tramadol and xanax
 • para que sirve el tramadol hcl 50mg
 • buy tramadol cheap
 • is tramadol controlled substance
 • pain reliever tramadol
 • order tramadol cod overnight delivery
 • tramadol used for depression
 • tramadol for kidney stones
 • side effects from tramadol
 • is tramadol for pets the same as for humans
 • tramadol apap 37.5mg 325mg high
 • ultram tramadol hcl
 • can u take tylenol with tramadol
 • tramadol 15 mg
 • what class of drug is tramadol
 • tramadol xr
 • expired tramadol
 • buy tramadol in florida
 • 319 tramadol
 • where can i get tramadol online
 • buy tramadol c.o.d.
 • tramadol addiction withdrawal
 • hydroxyzine and tramadol
 • tramadol and wellbutrin
 • tramadol brain damage
 • tramadol oral
 • what are the side effects of tramadol hcl 50mg
 • tramadol and hydrocodone
 • tramadolwikipedia
 • cymbalta with tramadol
 • zaldiar tramadol
 • dog tramadol side effects
 • does tramadol show on drug test
 • what are the side effects of tramadol 50 mg
 • tramadol and ativan
 • how to stop tramadol
 • pictures of tramadol
 • is tramadol good for opiate withdrawal
 • smoking tramadol on foil
 • can tramadol cause insomnia
 • how long does tramadol stay in ur system
 • tramadol online prescription
 • tramadol shipped to florida
 • side effects of tramadol in dogs
 • tramadol side effects headache
 • tramadol pain reliever
 • tramadol toradol
 • tramadol white pill 319
 • chewing tramadol
 • tramadol er 100mg
 • can you take tramadol with percocet
 • motrin and tramadol
 • how to get high off tramadol
 • can tramadol be detected in a urine test
 • tramadol 50mg tablets for dogs
 • buy tramadol canada
 • why is tramadol a controlled substance
 • is tramadol a pain pill
 • how can i buy tramadol online
 • tramadol liver disease
 • tramadol for tmj
 • dosage tramadol
 • tramadol and blood pressure
 • tramadol and prozac interaction
 • medications similar to tramadol
 • tapering off tramadol
 • tramadol urine drug screen
 • whats is tramadol
 • ez tramadol refill
 • tramadol 180 cod
 • canada tramadol
 • tramadol adhd
 • how many tramadol does it take to get high
 • is tramadol an nsaid drug
 • types of tramadol
 • legal buy tramadol online
 • get tramadol online
 • tramadol pink pill
 • suboxone with tramadol
 • does tramadol contain ibuprofen
 • help with tramadol withdrawal
 • can u take tramadol with suboxone
 • suboxone for tramadol withdrawal
 • can i take tramadol while on suboxone
 • dog medicine tramadol
 • tramadol 100 mg extended release
 • tramadol vs oxycodone
 • tramadol opiate
 • hco systems tramadol
 • tramadol ejaculation
 • pet meds tramadol no prescription
 • tramadol pill identification
 • can tramadol cause itching
 • can i give my dog tramadol for pain
 • tramadol prescribing information
 • safe place to buy tramadol online
 • purchase tramadol overnight
 • will tramadol help opiate withdrawal
 • tramadol with xanax
 • tramadol weight
 • what is the difference between hydrocodone and tramadol
 • is tramadol a controlled substance
 • can you get high off tramadol 50mg
 • tramadol withdrawal symptoms duration
 • tramadol cod delivery
 • tramadol to get high
 • tramadol acetaminophen dosage
 • how long do tramadol withdrawal symptoms last
 • can tramadol cause liver damage
 • mixing tramadol and xanax
 • is there tylenol in tramadol
 • does tramadol constipate you
 • fake tramadol
 • abuse of tramadol
 • tramadol withdrawl symptoms
 • tramadol 50mg an 627
 • mobic vs tramadol
 • crush tramadol
 • what is tramadol used for in humans
 • tramadol 500
 • can you take tramadol with celexa
 • tramadol mixed with hydrocodone
 • tramadol prescription online
 • tramadol pi
 • tramadol for hydrocodone withdrawal
 • generic tramadol pill identification
 • tramadol osteoarthritis
 • tramadol difficulty urinating
 • ez tramadol
 • toradol tramadol
 • tramadol recall
 • tramadol amneal
 • tramadol canine dosage
 • alcohol tramadol
 • lexapro and tramadol
 • tramadol cost per pill
 • does tramadol help you sleep
 • tramadol gotas
 • tramadol saturday delivery no prescription
 • order tramadol online
 • tramadol 50mg used for
 • buy tramadol c o d
 • is tramadol safe for cats
 • tramadol vs hydrocodone pain
 • tramadol forums
 • what mg do tramadol come in
 • what is tramadol-acetaminophen 37.5-325
 • hydrocodone and tramadol together
 • can you plug tramadol
 • tramadol 325-37.5
 • tramadol canadian pharmacy
 • purchase tramadol online no prescription
 • tramadol withdrawal duration
 • no prescription tramadol overnight
 • tramadol no rx overnight
 • can u shoot up tramadol
 • tramadol and ultram
 • shooting up tramadol
 • pastillas tramadol
 • can u get high off tramadol
 • canadian online pharmacy tramadol
 • buy tramadol online no prescription mastercard
 • tramadol and dogs
 • side effects tramadol oral
 • street price of tramadol 50 mg
 • lyrica and tramadol
 • tramadol blood sugar
 • muscle relaxer tramadol
 • are there withdrawal symptoms from tramadol
 • tramadol twitching
 • order tramadol online without prescription
 • order tramadol online no prescription
 • how much tramadol can i take
 • what does tramadol pill look like
 • can i take 2 tramadol 50mg
 • buy tramadol 180
 • mixing tramadol and ibuprofen
 • tramadol coupons
 • tramadol used for dogs
 • tramadol generic brand
 • can tramadol and vicodin be taken together
 • can tramadol be taken with ibuprofen
 • tramadol online next day delivery
 • how to smoke tramadol
 • dosing tramadol
 • is 50mg of tramadol strong
 • generic for tramadol
 • can tramadol be taken with vicodin
 • tramadol for arthritis pain
 • tramadol with no prescription
 • street value of 50 mg tramadol
 • efectos secundarios del tramadol
 • tramadol in dogs
 • tramadol 50 mg tab
 • drug interactions with tramadol
 • tramadol 50 mg dosage
 • tramadol no rx
 • tramadol side effects in cats
 • tylenol 3 vs tramadol
 • celebrex and tramadol taken together
 • tramadol for dogs without rx
 • tramadol menstrual cramps
 • tramadol 500 mg
 • does tramadol test positive for opiates
 • dosage of tramadol
 • is tramadol good for arthritis pain
 • tramadol 377 high