Cursos

Cursos (4)

Paleontological research, always between biology and geology, is more and more specialized and nourishes techniques and methods, often developed by paleontologists but also inherited or inspired by other sciences. Therefore, the collaboration of the ICP and Transmitting Science SL comes in a training program aimed at PhD students and active paleontologists, as well as researchers and specialists from other disciplines closely related to paleontology. 

The courses, a few days long, combine theoretical and practical classes to allow students to use what they have learned in their day to day activity. It is a dynamic program that re-edits the most requested courses while constantly designs new ones.

Courses with open registration

 

Directions

Soledad De Esteban Tivigno, research associate at ICP and co-founder of Transmitting Science SL, is the director of this training program that includes the participation of top international experts in each specialization.

Instructors

 

Venue

Courses are usually held at the Museum of the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, in Sabadell (Barcelona).

 

Organized by:

 

II Course Introduction to Conservation - Preparation Techniques in Paleontology

The Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont organizes the second edition of this course, with a theoretical introductory part to paleontology, and the main sessions on conservation-preparation techniques, both at the lab and at the paleontological site.

The course is in Spanish. Please go to the Catalan or Spanish page to learn about the program, dates and registratoin.

 

 

In collaboration with

           

II Curs d'Introducció a les Tècniques de Conservació-Preparació en Paleontologia

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont organitza la segona edició del Curs teòrico – pràctic d’Introducció a les Tècniques de Conservació – Preparació - Restauració de Col·leccions Paleontològiques.

El curs s'estructura en dues parts. Una primera part introductòria, dedicada a la paleontologia i la recerca que es fa des del nostre centre. En la segona part, la principal del curs, s'aborden les diferents tècniques de conservació-preparació, tant al laboratori com al jaciment.

** Les inscripcions estan tancades. El curs finalment no es podrà fer. **

Lloc, dates i horari

El curs es farà en dues instal·lacions de l'ICP al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les sessions del la secció "Introducció a la Paleontologia i les seves àrees d'investigació" es faran a l'Edifici ICP (situat entre les facultats de lletres i de ciències) i les sessions de preparació, conservació i restauració a les instal·lacions del Departament de Preparació i Conservació de l'ICP (Adreça: Campus Nord - cruïlla Passeig de Setembre i Passeig de les Acàcies, al costat del parc mòbil de la UAB).

És un curs intensiu d'un mes de durada: del 2 al 31 de juliol de 2012.

L'horari serà de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00.

 

Programa i professorat

Coordina: Sandra Val, Cap de Preparació i Conservació de l'ICP

Primer Bloc: Introducció a la Paleontologia i les seves diferents àrees d’investigació.

Les classes es realitzaran a l'Edifici ICP, situat entre les facultats de lletres i de ciències del Campus de la UAB.

Classes teòriques de màxim dues hores de duració, que seran realitzades pel nostre equip d’investigadors. Es tracta de donar a conèixer què és el que estudien els nostres investigadors  i remarcar la importància que té el realitzar una bona intervenció sobre els materials, evitant destruir ninguna informació important o que pugui resultar interessant per al seu estudi posterior.

 

Dilluns 2 Juliol 2012

11:00h-13:00h Introducció a la Paleontologia, a càrrec de Dr. Marc Furió -  Investigador de l’ICP  

13:00h 14:00h Faunes del Terciari, a càrrec de Dr. Isaac Casanovas – Investigador de l’ICP   

  

Dimarts 3 Juliol 2012

9:00h-10:00h Paleoprimatologia, a càrrec de Dr. Salvador Moyà- Director de l’ICP      

10:00h.-11:00h Faunes del Cretàcic, a càrrec de Dr. Àngel Galobart - Cap del Grup de Recerca de Faunes del Mesozoic, ICP

Pausa

11:30h.-12:30h Faunes del PermoTrias, a càrrec de Dr. Josep Fortuny – Investigador de l’ICP  

12:30h-14:00h Els jaciments d’icnites i les postes d’ous de dinosaures, a càrrec de Dr. Bernat Vila – Investigador de la Universitat de Saragossa

 

Dimecres 4 Juliol 2012

9:00h-10:30h Què és la micropaleontologia i quines són les tècniques d’extracció, a càrrec de Dr. Marc Furió – Investigador de l’ICP.  

10:30h.-11:30h Què estudia la Paleobiologia, a càrrec de Dra. Meike Köhler, Cap del Grup de Recerca de Paleobiologia i Blanca Moncunill, Investigadora de l’ICP

Pausa

12’00h.-13:00h Faunes del Quaternari, a càrrec de Dr. Joan Madurell- Investigador de l’ICP  

13:00h.-14:00h Noves tecnologies aplicades a l’investigació, a càrrec de Dr. Josep Fortuny – Investigador de l’ICP 

 

Segon Bloc:Tècniques de Conservació – Preparació - Restauració en Paleontologia

Les classes es realitzaran a les instal·lacions del Departament de Preparació i Conservació de l'ICP (Adreça: Campus Nord - cruïlla Passeig de Setembre i Passeig de les Acàcies, al costat del parc mòbil de la UAB).

El professorat d'aquest segon bloc el formen: Carolina Cancelo - Núria Guerrero - Marta Valls – Tècniques en Conservació – Preparació ICP, Sandra Val -Cap del Departament de Preparació i Conservació ICP i Rubén García - Tècnic de laboratori del Grup de Recerca de Paleobiologia ICP

 

Tècniques en el jaciment

Es realitzaran classes teòriques i pràctiques sobre tècniques d’extracció de materials en el jaciment. Realització de treballs de rentat i tamisat de sediments per a la micropaleontologia. Realització de motlles “in situ”.

 

Tècniques de treball en el Laboratori.

Es farà una aproximació a totes les tècniques de conservació – preparació que es desenvolupen en nostre laboratori, tant de tipus mecànic com químic. Es prepararà material original de fòssils vertebrats dels diferents jaciments que es treballen des del nostre Institut: Pleistocens, Miocens, Cretàcics i Triàsics.

 

Tècniques de preparació aplicades a l’estudi de la paleobiologia.

Rubén García, Biòleg i Tècnic del  laboratori del Grup de Recerca de Paleobiologia, ICP.

Es realitzarà una classe teòrica sobre las tècniques de preparació aplicades a l’estudi de la paleobiologia.  I una introducció pràctica a la Preparació d’ animals actuals i la preparació de làmines primes.

 

Tècniques de Reproducció

Donarem a conèixer les diferents tècniques de reproducció de material fòssil, fent un repàs als mètodes de realització de motlles i còpies, així com dels diferents productes amb els que treballem, les seves característiques i les seves diferents aplicacions.

 

Tractaments de manteniment i restauració de la col·lecció.

Es realitzaran tasques de restauració i manteniment de la col·lecció. Es treballaran les tècniques d’embalatges i suports per a l’embalatge, emmagatzematge i trasllat de les restes fòssils preparades. Quins aspectes han de ser tinguts en compte per a la bona conservació dels materials. 

 

Inscripció i certificació

Places limitades a 15 participants. Conservadors - Restauradors i estudiants que hagin cursat com a mínim 2n curs de les titulacions de Conservació – Restauració.

El preu són 400 Euros pels estudiants i 600 Euros pels professionals.

Per fer efectiva la inscripció cal fer arribar el full d'inscripció (link) a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Els participants al curs rebran un certificat de l'ICP de 110 hores.  

El curs està reconegut amb 4 ECTS de l'Escola Superior de Conservació i Restauració Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC), amb un màxim de 6 ECTS de l'Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC) de la Comunidad de Madrid, i amb 4 ECTS de l'Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Ávila (EAÁ)

 

Contacte

Podeu telefonar-nos (93 581 1732) o adreçar-nos un correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Col·labora

           

Cursos d'especialització per a investigadors i professionals

 

La recerca en paleontologia, sempre a cavall entre la biologia i la geologia, ha anat especialitzant-se i nodrint-se de noves tècniques i mètodes, sovint desenvolupades per paleontòlegs però també heretades o inspirades en altres ciències. Per això, de la col·laboració de l'ICP i Transmitting Science SL en sorgeix un programa formatiu adreçat a paleontòlegs en formació i en actiu, així com també a investigadors i especialistes d'altres disciplines properes a la paleontologia.

Els cursos, de pocs dies de durada, combinen les classes teòriques i pràctiques amb l'objectiu de permetre a l'estudiant fer servir els coneixements apresos en el seu dia a dia i de manera immediata. És un programa formatiu dinàmic, que re-edita els cursos més demanats alhora que en dissenya constantment de nous.

Cursos amb inscripció oberta

Direcció

Soledad De Esteban Tivigno, investigadora de l'ICP i co-fundadora de Transmitting Science SL, és la directora d'aquest programa formatiu que compta amb la participació dels millors experts internacionals en cada especialització.

Professorat

Lloc de realització

La majoria dels cursos es fan al Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, a Sabadell (Barcelona).

 

Organitza:

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b