Cursos

Cursos (4)

Introductory course on conservation of natural history collections. June 26-30.

 

This course is organized by the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) and the Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), in collaboration with the Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESRCBCC).

The MCNB and the ICP preserve valuable collections of natural sciences (fossils exclusively in the case of ICP and minerals, rocks, herbarium sheets, seeds, zoological specimens and fossils in the case of MCNB). Preserving this heritage is a joint effort between natural sciences field and heritage conservation professionals.

During the course, the most relevant aspects of the conservation of natural science collections will be discussed, including preparation, environmental conditions, pest prevention and packaging types, among others.

The course program is available here.

The course is aimed at students of 3rd and 4th year of Conservation and Restoration of Cultural Property, graduates in Conservation and Restoration of Cultural Property and professionals in the field of natural history conservation. The course is equivalent to 1 ECTS of the ESCRBCC.

When&Where:

The course will be held from 26 to 30 June from 9 a.m. to 5 p.m.

Sessions will take place in: Museu Blau (Barcelona), ICP Museum (Sabadell) and ICTA-ICP Building (UAB Campus).

Price&Registration

General fee: 200€

ESCRBCC students and unemployed: 150€

Registration is open until June 15 through. More information: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Curs d'Introducció a la conservació de les col·leccions d'història natural. 26-30 de juny.

 

Aquest curs està organitzat per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), amb la col·laboració de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESRCBCC).

El MCNB i l‘ICP conserven unes valuoses col·leccions de ciències naturals (fossils exlusivament en el cas de l'ICP i minerals, roques, plecs d’herbari, llavors, espècimens zoològics i fòssils en el cas del MCNB) que han de perdurar en el temps pel seu alt valor científic i perquè puguin ser estudiades en el futur. Conservar aquest patrimoni és un treball conjunt entre professionals de les ciències naturals i professionals de la conservació del patrimoni.

Durant el curs es tractaran els aspectes més rellevants de la conservació de col·leccions de ciències naturals, des de la preparació, les condicions ambientals, la prevenció de plagues, fins a les tipologies d’embalatges entre d’altres. Les sessions són impartides pels professionals del MCNB i de l’ICP que treballen directament amb el patrimoni.

El programa del curs està disponible en aquest enllaç.

El curs està adreçat a estudiants de 3r i 4rt curs de Conservació i Restauració de Béns Culturals, graduats, diplomats o llicenciats en Conservació i Restauració de Béns Culturals i professionals de l'àmbit de la conservació d'història natural. El curs és equivalent a 1 ECTS de l'ESCRBCC.

Lloc, dates i horari:

El curs se celebrarà del 26 al 30 de juny de 9 a 17h (excepte divendres 30, que serà de 9 a 13h).

Les sessions se celebraran en tres espais diferents: Museu Blau (Barcelona), Museu de l'ICP (Sabadell) i Edifici ICTA-ICP (Campus de la UAB).

Preu i inscripcions

General: 200€

Estudiants ESCRBCC i aturats: 150€

Inscripcions obertes fins al 15 de juny mitjançant correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicant: Noms i cognoms, DNI, estudis, centre d'estudis i/o de treball i telèfon de contacte.

 

Paleontological research, always between biology and geology, is more and more specialized and nourishes techniques and methods, often developed by paleontologists but also inherited or inspired by other sciences. Therefore, the collaboration of the ICP and Transmitting Science SL comes in a training program aimed at PhD students and active paleontologists, as well as researchers and specialists from other disciplines closely related to paleontology. 

The courses, a few days long, combine theoretical and practical classes to allow students to use what they have learned in their day to day activity. It is a dynamic program that re-edits the most requested courses while constantly designs new ones.

Courses with open registration

 

Directions

Soledad De Esteban Tivigno, research associate at ICP and co-founder of Transmitting Science SL, is the director of this training program that includes the participation of top international experts in each specialization.

Instructors

 

Venue

Courses are usually held at the Museum of the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, in Sabadell (Barcelona).

 

Organized by:

 

Cursos d'especialització per a investigadors i professionals

 

La recerca en paleontologia, sempre a cavall entre la biologia i la geologia, ha anat especialitzant-se i nodrint-se de noves tècniques i mètodes, sovint desenvolupades per paleontòlegs però també heretades o inspirades en altres ciències. Per això, de la col·laboració de l'ICP i Transmitting Science SL en sorgeix un programa formatiu adreçat a paleontòlegs en formació i en actiu, així com també a investigadors i especialistes d'altres disciplines properes a la paleontologia.

Els cursos, de pocs dies de durada, combinen les classes teòriques i pràctiques amb l'objectiu de permetre a l'estudiant fer servir els coneixements apresos en el seu dia a dia i de manera immediata. És un programa formatiu dinàmic, que re-edita els cursos més demanats alhora que en dissenya constantment de nous.

Cursos amb inscripció oberta

Direcció

Soledad De Esteban Tivigno, investigadora de l'ICP i co-fundadora de Transmitting Science SL, és la directora d'aquest programa formatiu que compta amb la participació dels millors experts internacionals en cada especialització.

Professorat

Lloc de realització

La majoria dels cursos es fan al Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, a Sabadell (Barcelona).

 

Organitza:

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Guardons:

Excellence in research

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b