Preparadora

Júlia Jiskoot Busquets (Barcelona, 1994)

Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals a la Universitat de Barcelona l’any 2016. Un cop finalitzada la carrera va realitzar diversos cursos i voluntariats relacionats en el camp de la Conservació i la Restauració. Un d’ells va ser a l’Institut Català de Paleontologia a l’àrea de Conservació i Preparació on des de fa poc hi treballa.

Actualment està treballant amb fòssils del jaciment de Vallparadís (Terrassa).

 

 

 

 

Preparator

Julia Jiskoot Busquets (Barcelona, ​​1994)

Graduated in Conservation and Restoration of Cultural Heritage at the Universitat de Barcelona in 2016. After finishing the course, she attended several courses and related volunteers in the field of Conservation and Restoration. One of them was at the Institut Català de Paleontologia in the area of ​​Conservation and Preparation where she currently prepares fossils from the Vallparadís sites (Terrassa).

 

 

Preparadora

(Sabadell, 1986)

Diplomada en conservació i restauració a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en l’especialitat d’Arqueologia l’any 2010. Des de llavors ha treballat en diferents camps de la conservació-restauració arquitectònica i de béns arqueològics, especialment s’ha format i ha desenvolupat diversos projectes en el camp de les col·leccions de ciències Naturals. Ha col·laborat en iniciatives tant al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a l’ICP i participat a diverses excavacions de jaciments paleontològics.

Actualment està cursant una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo).

 

 

 

Preparadora

(Sabadell, 1986)

Diplomada en conservació i restauració a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en l’especialitat d’Arqueologia l’any 2010. Des de llavors ha treballat en diferents camps de la conservació-restauració arquitectònica i de béns arqueològics, especialment s’ha format i ha desenvolupat diversos projectes en el camp de les col·leccions de ciències Naturals. Ha col·laborat en iniciatives tant al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a l’ICP i participat a diverses excavacions de jaciments paleontològics.

Actualment està cursant una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo).

 

 

 

Restauradora

(Barcelona, 1982)

Diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l’especialitat d’Arqueologia l’any 2005. Des de llavors ha treballat activament en diversos projectes de conservació-restauració de diferents àmbits (paleontologia, ciències naturals, arqueologia i arquitectura patrimonial) i sovint ha participat en projectes de l’àrea de Preparació de l’ICP.

El 2015 va obtenir una beca del Ministerio de Economía (PTA, Personal Técnico de Apoyo) que finalitzarà l’octubre de 2018.

Actualment compagina la PTA amb les tasques de direcció i coordinació de l’àrea de Preparació.

 

 

Preparator

(Barcelona, 1974)

Diploma in Conservation and Restoration of Cultural Property (specialized in Archeology) in 1998. Postgraduate in Conservation-Restoration of Heritage: characterization, alterations and cleaning techniques by the University of Barcelona, ​​2002. Master in Project Management in Conservation-Restoration of Collections and Assemblies by the University of Barcelona in 2011. 

Since 1998 she has worked actively in several conservation and restoration projects in paleontology, natural sciences, archeology and heritage architecture. 

In 2007 she joined the ICP Department of Preparation and Conservation, contributing actively in all projects in the area, research and publications.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Preparadora

Diploma in Conservation and Restoration of Cultural Assets, Specialization in Archeology -2003.

Beca Leonardo 2004- Torino- Archaeological Restoration

Degree in Social and Cultural Anthropology (University of Barcelona) - 2012

Since 2004, she has worked actively in several conservation and restoration projects in different fields such as paleontology, archeology, heritage architecture and natural sciences.
Since 2009, she works as a technician of the ICP Preparation-Conservation laboratory participating in all projects of the area, contributing to the publication of several articles in paleontological preparation and organizing training courses.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Preparadora

Diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat d’Arqueología -2003.

Beca Leonardo 2004- Torino- Restauració Arqueológica

Llicenciada en Antropolgia Social i Cultural (Universitat de Barcelona)- 2012

Desde l’any 2004 ha treballat activament en molts projectes de conservació i restauració de diferents àmbits com la paleontologia, arqueología, arquitectura patrimonial i ciències naturals.

Tècnica del laboratori de Preparació-Conservació de l’ICP desde l’any 2009 fins l’actualitat, on participa de tots els projectes de l’àrea, participant en la publicació de diversos articles en preparació paleontológica i cursos de formació.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Preparadora

 

(Barcelona, 1974)

Diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l'especialitat d’Arqueologia l'any 1998. Postgrau de Conservació-Restauració del Patrimoni: caracterització, alteracions i tècniques de neteja per la Universitat de Barcelona, l'any 2002. Màster en Direcció de Projectes en Conservació-Restauració de Col·leccions i Conjunts Patrimonials per la Universitat de Barcelona l'any 2011.

Des de l’any 1998 ha treballat activament en nombrosos projectes de conservació - restauració en l’àmbit de la paleontologia, ciències naturals, arqueologia i arquitectura patrimonial.

L’any 2007 passa a formar part de l’equip del Departament de Preparació i Conservació de l'ICP, des d’on participa activament en tots els projectes de l’àrea, treballs de recerca i diferents publicacions.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b