Pub. nacionals no SCI

Pub. nacionals no SCI (12)

Luján, À.H., Alcover, J.A., Ivanov, M., Torres, E. & Alba, D.M. (In press). Revisión taxonómica de "Testudo" gymnesica Bate, 1914 (Testudines, Testudinidae) a partir de la descripción del material tipo de Menorca (Islas Baleares). Spanish Journal of Palaeontology.  

Madurell-Malapeira, J. & Martínez-Navarro, B. (2017). Reinici dels treballs als jaciments del pleistocè inferior del complex d’Incarcal (Crespià, Pla de l’Estany): campanyes 2009-2013. Tribuna d’arqueologia (2013-2014): 106-114.

 
 

De Esteban-Trivigno, S., Marcé-Nogué, J., Fortuny, J. & Cantalapiedra, J. (2016). Combining geometric morphometrics with finite elements analysis in armadillos.In: Martínez-Pérez, C., Marigó, J., De Esteban-Trivigno, S. & Marin-Monfort, M.D. (Eds.). Conference Proceedings of II Iberian Symposium on Geometric Morphometrics. Paleontologia i Evolució Memòria especial 8(bis): 15.

Marigó, J., Fabre, A.-C. & Boyer, D.M. (2016). Is the astragalus a good bone for inferring locomotion in extinct primates? In: Martínez-Pérez, C., Marigó, J., De Esteban-Trivigno, S. & Marin-Monfort, M.D. (Eds.). Conference Proceedings of II Iberian Symposium on Geometric Morphometrics. Paleontologia i Evolució Memòria especial 8(bis): 30.

Marmi, J. (2016). Taxonomic revision of the J. Vicente collection dicotyledon leaves from the lower Maastrichtian of Isona (northeastern Iberia). Treballs del Museu de Geologia de Barcelona 22: 57-100. 

Fabre, A.-C., Marigó, J., Granatosky, M.C. & Schmitt, D. (2016). Functional associations between substrate use and forelimb shape in strepsirrhines and its relevance to inferring locomotor behavior in early primates. In: Martínez-Pérez, C., Marigó, J., De Esteban-Trivigno, S. & Marin-Monfort, M.D. (Eds.). Conference Proceedings of II Iberian Symposium on Geometric Morphometrics. Paleontologia i Evolució Memòria especial 8(bis): 17.

Llàcer, S. & Fortuny, J. (2016). Aplicaciones de la tomografía industrial a la biología y al patrimonio paleontológico. Revista de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos 74: 12-17.

 
 

Blanco, A., Méndez, J.M. & Marmi, J. (2015). The fossil record of the uppermost Maastrichtian Reptile Sandstone (Tremp Formation, northeastern Iberian Peninsula). Spanish Journal of Paleontology 30(1): 147-160.

Marcé-Nogué, J., Fortuny, J., Gil, L &  Sànchez, M. (2015). Improving mesh generation in finite element analysis for functional morphology approaches. Spanish Journal of Palaeontology 30(1): 117-132.

Mujal, E., Fortuny, J., Rodríguez-Salgado, P., Diviu, M., Oms, O. & Galobart, À. (2015). First footprince occurrence from the Muschelkalk detritical unit of the Catalan Basin: 3D analyses and paaleoichnological implications. Spanish Journal of Palaeontology 30(1): 97-108.

Quintana Cardona, J. (2015). Descripción de Llosaria bilobulata gen. et sp. nov. (Bivalvia: Gastrochaenidae), un nuevo molusco endobéntico del Mioceno superior de Menorca (Islas Baleares, Mediterráneo occidental). Spira 5: 153-161.

Quintana Cardona, J. (2015). Presència del gènere Bryopa Gray, 1847 (Bivalvia: Clavagellidae) en el Miocè superior de Menorca (Illes Balears, Mediterrània occidental). Spira 5: 187-192.

Tarruella, A., Corbella, J., Prats, L., Guillén, G. & Alba, D.M. (2015). Els moitessièrids (Gastropoda: Moitessieriidae) de Monistrol de Montserrat (el Bages, Catalunya, Espanya). Spira 5: 163-180.

 

 
 

Blanco, A., Prieto Márquez, A. & Galobart, À. (2014). Assessing the diversity of hadrosauroid dinosaurs from the late Maastrichtian (Cretaceous) Ibero-Armorican island based of dentary morphology. In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 62.

Blanco, A. & Sellés, G.A. (2014). The role of the genus Allodaposuchus (Eusuchia) in the early paleobiogeographical history of Crocodylia. In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 61. 

Blanco, A & Bolet, A. (2014). Updating the knowledge on faunal assemblages from the Tremp Formation (late Cretaceous, upper Maastrichtian): microvertebrate remains from four new sites. In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 60. 

Corbella, J., Guillén, G., Prats, L., Tarruella, A., & Alba, D.M. (2014). Spiralix calida sp. nov. (Gastropoda: Moitessieriidae), una nova espècie de gastròpode estigobi de Toga (l'Alt Millars, País Valèncià, Espanya). Spira 5: 111-120.

Dalla Vecchia, F., Marmi, J., Blanco, A., Sellés, A.G., Fondevilla, V., Oms, O. & Galobart, À. (2014). The late Maastrichtian land vertebrate site of Molí del Baró 1 (South-central Pyrenees, Spain)". In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 66.

Galindo, J. & Delclòs, X. (2014). El Patrimonio paleontológico en los museos y colecciones visitables de Cataluña: evaluación de su gestión. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Aula, Museos y Colecciones). 1-17.

Mas Gornals, G., Astudillo Pombo, H., Quintana-Cardona, J. & Obrador Tudurí, A. (2014). Etnopaleontonímia balear. Recull de noms populars de fòssils de les Illes Balears. Estudis Romànics [Institut d'Estudis Catalans]: 131-164.

Quintana, J. (2014). Descripció de la mandíbula, els segons molars i les incisives de Muscardinus cyclopeus Agustí, Moyà-Solà & Pons-Moyà, 1982 (Mammalia, Rodentia, Myoxidae). Endins 36: 125-130.

Vila, B., Sellés, A.G., & Blanco, A. (2014). Paleoenvironmental distribution of the latest Cretaceous dinosaurs in the Ibero-Armorican island (south-western Europe). In: Marmi, J., Oms, O., Vila, B., Galobart, À., Estrada, R. & Dinarès-Turell, R. (Eds.), Field Trip Guide and Abstracts Book of "Reconstructing the terrestrial end-Cretaceous paleoenvironments in Europe". Paleontologia i Evolució, mem. especial núm. 7: 89.

 
 

Alba, D.M., Corbella, J., Prats, L., Guillén, G. & Tarruella, A. (2013). Conchological characterization of Moitessieria foui Boeters, 2003 (Gastropoda: Moitessieriidae). Spira 5(1–2): 91–98.

Mas-Gornals, G., Escalante-Díaz, F. & Quintana-Cardona, J. (2013). Primera cita de un Delphinidae en el Neógeno de las Islas Baleares. Batalleria 18: 45-51.

Morales, J., Peláez-Campomanes, P., Abella, J., Montoya, P., Ruiz, F.J., Gibert, L., Scott, G., Cantalapiedra, J. L. & Sanisidro, O. (2013). The Ventian mammal age (Latest Miocene): Present state. Spanish Journal of Palaeontology 28(2): 151-162.

Tarruella, A., Corbella, J., Guillén, G., Prats, L. & Alba, D.M. (2013). Moitessieria ripacurtiae sp. nov. (Gastropoda: Moitessieriidae), una nova espècie de gastròpode estigobi del Pont de Suert (l'Alta Ribagorça, Catalunya, Espanya). Spira 5(1–2): 15–26.

 
 
 

Alba, D.M., Carmona, R., Bertó Mengual, J.V., Casanovas-Vilar, I., Furió, M., Garcés, M., Galindo, J. & Luján, À.H. (2012). Intervenció paleontològica a l'Ecoparc de Can Mata (els Hostalets de Pierola, conca del Vallès-Penedès). Tribuna d'Arqueologia, 2010-2011: 115–130.

Alba, D. M., Guillén, G., Corbella, J., Tarruella, A. & Prats, J. (2012). New morphological details on the shell of Sorholia lescherae (Boeters, 1981) (Gastropoda: Moitessieriidae). Spira 4: 173-178.

Alba, D. M., Prats, J., Tarruella, A., Corbella, J. & Guillén, G. (2012). La distribució de Cochlostoma (Turritus) patulum fontqueri (F. Haas, 1924) (Gastropoda: Cochlostomatidae) a Catalunya. Spira 4: 179-181.

Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2012). Pierolapithecus y la evolución de los homínidos. Investigación y Ciencia 435: 9-11.

Corbella, J., Guillén, G., Prats, J., Tarruella, A. & Alba, D.M. (2012). Els Moitessieriidae (Gastropoda: Rissooidea) de Les Deus de Sant Quintí de Mediona (l'Alt Penedès, Catalunya, Espanya); descripció de Moitessieria dexteri sp. nov. Spira 4: 121-138.

Furió, M. (2012). Here Be Dragons (Dennis McCarthy). Biogeografía Palpable. La fusión entre la evolución biológica y la tectónica de placas. Investigación y Ciencia 92-93.

Subirana, M., Armentano, N., Galtés, I., Jordana, X. & Malgosa, A. (2012). Estudio médico forense de una fosa de la Guerra Civil Española (1936-39) en Gurb, Barcelona. Boletin Galego de Medicina Legal e Forense 18: 89-98.

Tarruella, A., Corbella, J., Prats, J., Guillén, G. & Alba, D.M. (2012). Una nova espècie de Moitessieria (Gastropoda: Moitessieriidae) del Forat de l'Or (Camarasa, la Noguera, Catalunya, Espanya). Spira 4: 109-119.


 
 
 

Alba, D.M. (2011). Manuel Vilella Tejedo, in memoriam. Spira, 4(1–2), 77–80.

Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M. & Moyà-Solà, S. (2011). Parada 3. El Aragoniense superior y la transición con el Vallesiense: Can Mata y la exposición paleontological de els Hostalets de Pierola. In: Pérez de los Ríos, M., Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), Guía de Campo de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, mem. espec. núm. 6: 95-109.

Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà, S. & Robles, J.M. (2011). Parada 4. El Vallesiense inferior y su transición con el Vallesiense superior: Can Llobateres. In: Pérez de los Ríos, M., Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), Guía de Campo de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, mem. espec. núm. 6: 111-123.

Alba, D.M., Fortuny, J. & DeMiguel, D. (2011). Preliminary paleodietary inferences in two pliopithecid primates from the Vallès-Penedès basin (NE Iberian Peninsula) based on relative enamel thickness as compared to microwear analyses. In First International Symposium on Paleohistology (Köhler, Jordana & Marín Moratalla eds). Paleontologia i Evolució, (juliol 2011), p. 47.

Alba, D. M., Tarruella, A., Prats, L., Guillén, G. & Corbella, J. (2011). Nova llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. Spira, 4(1–2), 39–69.

Bolet, A. & Evans, S. (2011). Tupinambis sp. from the Quaternary of Argentina: undescribed specimens from old collections. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 51-54.

Cartanyà, J., Fortuny, J., Sellés, A. G., Bolet, A., Petruzzelli, M., Solà, E., Sagarra, A. & Galobart, À. (2011). Preliminary report on the vertebrate assemblage of the Odèn outcrops (Carnian, late Triassic) of the Pyrenean basin, Catalonia. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 59-61.

Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2011). Parada 1. Panorámica general de la cuenca y yacimiento de Els Casots (Subirats): una fauna de vertebrados del Aragoniense inferior. In: Pérez de los Ríos, M., Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), Guía de Campo de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, mem. espec. núm. 6: 81-88.

Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M., Robles, J.M. & Moyà-Solà, S. (2011). Registro paleontológico continental del Mioceno de la cuenca del Vallès-Penedès. In: Pérez de los Ríos, M., Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), Guía de Campo de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, mem. espec. núm. 6: 55-80.

Celià-Gelabert, L., et al. (2011). "Avui investigues tu!", la proposta del nou Museu de l'Institut Català de Paleontologia. Mnemòsine, número 6, pp. 125-135.

Corbella, J., Guillén, G., Prats, L., Tarruella, A. & Alba, D.M. (2011). Els moitessièrids de la Font de Sant Cristòfol (Santa Eulàlia de Ronçana, el Vallès Oriental, Catalunya, Espanya). Spira, 4(1–2), 25–38.

De Esteban-Trivigno, S., DeMiguel, D., Fortuny, J. & Marcé-Nogué, J. (2011). The shape of bovid jaw and its relationship with phylogeny and biomechanical Factors. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 93-96.

De Esteban-Trivigno, S., Fortuny, J. & Köhler, M. (2011). Development of primary olfactive neocortical area in the small-brained fossil insular bovid Myotragus balearicus. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 97-100.

DeMiguel, D., De Esteban-Trivigno, S., Fortuny, J. & Marcé-Nogué, J. (2011). El análisis de elementos finitos como método de inferencia dietética en bóvidos.  In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596.  Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 125-128.

Fortuny, J., Galobart À., Marmi J.M., Gaete R. & Lopez-Garcia A. (2011). Els primers amfibis fòssils de Catalunya  al jaciment paleontològic de La Mora (Tagamanent, Vallès Oriental) i la seva reconstrucció digital. Tribuna d’Arqueologia 2009, 11-28.

Galobart, À., Acosta, C. & Vila, B. (2011). Patrocinio y mecenazgo en paleontología de vertebrados: Crusafont, Hürzeler y Can Llobateres, diez años de una colaboración inacabada.  In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5:151-156.

Galobart, À., Oms, O., Gaete, R., Vila, B., Marmi, J., Riera, V. & Sellés, A. G. (2011). Diez años de intervenciones geológicas y paleontológicas en los yacimientos maastrichtienses del Pirineo catalán.  In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 157-161.

García-Martínez, R., Marín-Moratalla, N., Jordana, X. & Köhler M. First results from bone histology of the giant fossil dormouse Hypnomys. In: Köhler, M., Jordana, X. & Marín-Moratalla, N. (eds.), First International Symposium on Paleohistology. Paleontologia i Evolució 1: 78.

Jiménez Guijarro, J., Sánchez Marco, A. & García Díez, M. (2011). Nuevo examen de los grabados paleolíticos de El Pendo (Cantabria, España). Consideraciones sobre las aves en el arte Paleolítico de la Península Ibérica. Trabajos de Prehistoria 68(1): 147-158.

Jordana, X., Köhler, M. & Marín-Moratalla, N. (2011). Evidence of Exceptional Longevity in a fósil insular mammal from dental histology. In: Köhler, M., Jordana, X. & Marín-Moratalla, N. (eds.), First International Symposium on Paleohistology. Paleontologia i Evolució 1: 55.

Jordana, J., Marín-Moratalla, N. & Köhler, M. (2011). Hipsodoncia en mamíferos insulares y longevidad. Testando la hipótesis a partir de la paleohistología dental. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 189-192.

Köhler, M., Marín-Moratalla, N. & Jordana X. (2011). On the significance of fibrolamellar bone in bovids. In: Köhler, M., Jordana, X. & Marín-Moratalla, N. (eds.), First International Symposium on Paleohistology. Paleontologia i Evolució 1: 54

Köhler, M., Riyahi, S., Marín-Moratalla, N., Jordana, X. & Quintana, J. (2011). Comparative long bone histology of insular and continental leporids: reconstructing life history traits of Nuralagus rex. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 193-496.

Llenas, M., Madurell-Malapeira, J., Nebot, M., González-Mateos, J., Susanna, I., Hernández-Ruiz, T., Pladevall, C., Ferrandiz-Rovira, M. & Hernández-Martínez, R. (2011). La Grotte de Vida Tripa: A new Middle Pleistocene locality in Southeastern France. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 197-199.

 Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J. & Moyà-Solà, S. (2011). Early steps towards the cave bear lineage: late Early Pleistocene remains of Ursus deningeri from the Vallparadís Section (Terrassa, Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula). In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 207-210.

Marcé-Nogué, J., Fortuny, J., Gil., L. & Galobart, À. (2011). Contribution of computational mechanics in vertebrate paleontology using reverse engineering. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 215-218.

Marigó, J., Minwer-Barakat, R. & Moyà-Solà, S. (2011). Estado actual del conocimiento sobre los primates del Paleógeno de la Península Ibérica. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., DeMiguel, D. & Bolet, A. (eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 219-222.

Marín-Moratalla, N., Köhler, M. & Jordana, X. (2011). Bone histology in extant and fossil bovids and cervids. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 223-226.

Marín-Moratalla, N., Köhler, M., Jordana, X. & Kaiser T. (2011). Preliminary report on bone histology in an ontogenetic series of Addax nasomaculatus. In: Köhler, M., Jordana, X. & Marín-Moratalla, N. (eds.), First International Symposium on Paleohistology. Paleontologia i Evolució 1: 76.

Marmi, J. & Vila, B. (2011). Rajades fossils de I'Alt Bergueda: testimonis d ’un passat proper al mar. L’Erol, 107: 8-11.

Minwer-Barakat, R., García-Alix, A., Martín Suárez, E. & Freudenthal, M. (2011). Nuevos datos sobre la distribución de micromamíferos en el Mioceno Superior-Pleistoceno Inferior de la cuenca de Guadix (Sureste de España). En: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., DeMiguel, D. & Bolet, A. (eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 243-248.
 
Minwer-Barakat, R., Madurell-Malapeira. J., Alba, D. M., Aurell-Garrido, J., De Esteban-Trivigno, S. & Moyà-Solà, S. (2011). Datación de los niveles de la sección de Torrent de Vallparadís (Pleistoceno Inferior-Medio, Terrassa, Barcelona) mediante el estudio de roedores. En: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., DeMiguel, D. & Bolet, A. (eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 249-253.

Minwer-Barakat, R., Marigó, J. & Moyà-Solà, S. (2011). El excepcional registro de primates del Eoceno Medio de Sant Jaume de Frontanyà (Pirineos Orientales, Noreste de España). En: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., DeMiguel, D. & Bolet, A. (eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología y Simposios de los Proyectos PICG 587 y 596. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 255-258.

Pérez de los Ríos, M., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2011). Ventajas del uso de tomografía computerizada en el estudio de la anatomía craneal interna en hominoideos. In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució,  Memòria Especial 5: 295-298.

Pina, M., Alba, D.M., Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2011). Is the cortical thickness of the femoral neck a diagnostic trait for inferring bipedalism? In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 313-317. 

Riyahi, S., Köhler, M., Marín-Moratalla, N., Jordana, J. & Quintana J. (2011). Bone histology of the giant fósil rabit Nuralagus: The trade-off between growth and reproduction. In: Köhler, M., Jordana, X. & Marín-Moratalla, N. (eds.), First International Symposium on Paleohistology. Paleontologia i Evolució 1: 77.

Santos-Cubedo, A., Furió, M., Blain, H.-A., Agustí, J., Sevilla, P. & De Marfà, R. (2011). Nuevas aportaciones de los microvertebrados del complejo cárstico de Almenara-Casablanca (Castellón, España). In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 361-365.

Susanna, I., Alba, D.M., Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2011). Vertebral remains of Hispanopithecus laietanus (Primates: Hominidae) from the Late Miocene of Can Llobateres 2 (Catalonia, NE Iberian Peninsula). In: Marigó, J., Pérez de los Ríos, M., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, Memòria Especial 5: 383-386.

van Dam, J., Fortuny, J. & van Ruijven, L. (2011). Micro-CT scans of fossil micromammal teeth and the definition of volume-based indices of hypsodonty and enamel amount. In First International Symposium on Paleohistology ISPH  (Köhler, Jordana & Marín Moratalla eds). Paleontologia i Evolució, (juliol 2011), 33.

Vila, B. (In press, 2011). Resultats de la recerca paleontològica al Cretaci final del Pirineu català: el cas de la diversitat, icnologia i reproducció dels dinosaures sauròpodes. Mnemòsine.

Vila, B., Oms, O., Marmi, J., Galobart, À., Riera, V., Estrada, R. & Malchus, N. (2011). Parada 1. Geología y registro paleontológico del Sinclinal de Vallcebre. In: Pérez de los Ríos, M., Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), Guía de Campo de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, mem. espec. núm. 6: 11-26

Vila, B., Sellés, A. G. & Galobart, À. (2011). Parada 2. El área de nidificación de Coll de Nargó. In: Pérez de los Ríos, M., Marigó, J., Minwer-Barakat, R., Bolet, A. & DeMiguel, D. (Eds.), Guía de Campo de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Paleontologia i Evolució, mem. espec. núm. 6: 27-33.

 
 
 

Alba, D. M., Tarruella, A., Prats, L., Guillén, G. & Corbella, J. (2010). Els moitessièrids (Gastropoda: Moitessieriidae) de Rellinars (el Vallès Occidental, Catalunya, Espanya). Spira, 3: 159-186.

Alba, D.M., Carmona, R., Bolet, A., Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Furió, M., Sanisidro, Ó., Rifà, E., Balaguer, J., Checa, L., Luján, À.H., Tomàs, M. & Moyà-Solà, S. (2010)  La intervención paleontológica en la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls: Resultados preliminares. Cidaris, 30: 51-59.

 

Aurell-Garrido, J., Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2010). Los équidos estenonianos y caballinos de la sección pleistocena de Vallparadís (Terrassa, Cataluña, España). Cidaris, 30: 61-66.

Calvet, RP.,  Martí Rosell, M., Jordana, X., Malgosa, A. & Gibaja Bao, J.F. (2010). L'enterrament del neolític antic de la plaça de la Vila de Madrid (Barcelona). Una estructura funerària del VIè mil.lenni aC. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 6:94-107

Carmona, R., Alba, D.M., Delfino, M., Robles, J.M., Rotgers, C., Bertó Mengual, J.V., Balaguer, J., Galindo, J. & Moyà-Solà, S. (2010). Snake fossil remains from the middle Miocene stratigraphic series of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). Cidaris, 30: 77-83.

Casanovas-Vilar, I., Parcerisa, D., Gómez-Gras, D. & Gámez, D. (2010) Under the city: miocene rodents from core samples of the subsoil of Barcelona. Cidaris, 30: 85-90.

 

Casanovas-Vilar, I., Alba, D.M., Robles, J.M., Galindo, J. & Carmona, R. (2010). Rosegadors del Dipòsit Controlat de Vacamorta (= Can Colomer) (Cruïlles, Baix Empordà). Treballs de Paleontologia, 1: 129-150.

Celià-Gelabert, L. & Galindo, J. (2010). The collection of the Catalan Institute of paleontology; Old Challenges, new approaches. Paleontologia i Evolució 47-58.

Fortuny, J., Garcia-Sellés, A, Valdiserri, D. & Bolet, A. (2010) New Tetrapod footprints from the Permian of the Pyrinees (Catalonia, Spain): Preliminar results. Cidaris, 30: 121-124. 

Furió, M., Ruiz-Sánchez, F. J., Crespo-Roures, V. D., Freudenthal, M. & Montoya, P. (2010) Primer hallazgo de un dimílido (Dimylidae, Insectivora, Mammalia) en el Aragoniense inferior (MN 4, Mioceno Inferior) de la Península Ibérica. Cidaris, 30: 125-128.

Luján, À.H., Alba, D.M., Fortuny, J., Carmona, R. & Delfino, M. (2010). Cranial remains of Cheirogaster Bergounioux 1935 (Testudines: Testudinidae) from the late Miocene of Ecoparc de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Cidaris, 30: 163-168.

Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. & Aurell-Garrido, J. (2010). The Eurasian puma-like cata Puma pardoides (Owen 1846) (Carnivora, Felidae): Taxonomy, biogeography and dispersal events. Cidaris, 30: 169-172.

Malgosa, A., Armentano, N., Galtés, I.,  Jordana, X.,  Subirana, M., Gassiot, E., Luna, M., Lalueza, C. & Solé, Q. (2010) La antropología forense al servicio de la justicia y la historia: las fosas de la Guerra Civil. Cuadernos de Medicina Forense, 16(1-2):65-79.

Martínez-Navarro, B., Palmqvist, P., Madurell-Malapeira, J., Ros-Montoya, S., Espigares, P., Torregrosa, V., Pérez-Clarós, J. (2010). La Fauna de Grandes Mamíferos de Fuente-Nueva 3 y Barranco León 5: Estado de la Questión. Ocupaciones humanas en el Pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadiix-Baza. Monografias de Arqueología de la Junta de Andalucía.

Pérez de los Ríos, M., Moyà-Solà, S., Alba, D.M. & Fortuny, J. (2010). Maxillary and frontal sinuses in Eurasian Miocene hominoids: phylogenetic implications. Cidaris, 30: 223-226. 

Pineda-Muñoz, S., Casanovas-Vilar, I., De Miguel, D., Karme, A., Evans, A,R. & Fortelius, M. (2010) Evolution of Hypsodonty in a cricetid (Rodentia) lineage: preliminary results using patch analysis. Cidaris, 30: 247-252.

Pons Monjo, G., Furió, M. & Moyà-Solà, S (2010) El Género Nesiotites  (Soricidae, Insectivora, Mammalia) en las Islas Baleares: Estado de la Cuestión. Cidaris, 30: 253-258.

Robles, J.M., Alba, D.M., Carmona, R., Rotgers, C., Galindo, J., Balaguer, J., Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2010). Nuevos hallazgos de Sansanosmilus jourdani (Filhol 1883) (Carnivora: Barbourofelidae) del Mioceno medio de la serie estratigráfica del Abocador de Can Mata (cuenca del Vallès-Penedès, Barcelona, España). Cidaris, 30: 265-271.

Ruiz-Sánchez, F. J., Crespo, V. D., Furió, M., Mansino, S., Freudenthal, M. & Montoya, P. (2010) MAB-5: Un nuevo yacimiento de micromamíferos fósiles de la MN4 en la cuenca de Ribesalbes-Alcora (Castellón). Cidaris , 30: 279-282.

Sánchez Marco, A. & Cacho Quesada, C. (2010). Avian wings as ornaments in a Magdalenian population. Archaeofauna, 19: 133-139.

Susanna, I., Alba, D.M., Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2010). Las vértebras lumbares del gran simio antropomorfo basal del Mioceno Medio Pierolapithecus catalaunicus (Primates: Hominidae). Cidaris, 30: 311-316.

Tomàs, M., Alba, D.M., Sanisidro, Ó., Bolet, A. & Checa, L. (2010). Los perisodáctilos del Mioceno superior de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls (cuenca del Vallès-Penedès). Cidaris, 30: 317-323.   

Val, S., Valls, M., Cancelo, C., Aymerich, X. & Guerrero, N. (2010). Preparation and Conservation in the Institut Català de Paleontologia. Paleontologia i Evolució  131-147.

Val, S., Fortuny, J., Garcia-Alix, A. & Garcia, R. (2010) MATRIX: Technological world against the hard sediments. Paleontologia i Evolució 265-273.

Vila, B., Poza, B. & Madurell, J. (2010) Intervenció paleontològica al jaciment de La Roca de la Rella. Treballs de Paleontologia, 1: 9-20.

 
 
 

Alba, D.M., Tarruella, A., Prats, L., Corbella, J. & Guillén, G. (2009) Una nova espècie de Guadiella Boeters, 2003 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Hydrobiidae) de la Font del Racó de la Pastera (Ulldemolins, el Priorat, Catalunya, Espanya). Spira, 3: 1 - 12

Alba, D.M., Vila, B. & Ruiz, H. (2009). Dinosaures amb plomes. Els avantpassats de les aus. Eureka 17: 6-11

Casanovas-Vilar, I. & Van Dam, JA (2009) Landmark-based morphometrics of micromammal mandibles and effects of phylogeny and function: preliminary results. Paleontologia i Evolució, memòria especial 3: 41-42

Gaete, R., Riera, V., Galobart, À., Marmi, J. & Oms, O.  (2009) Geological and paleontological works of the ICP-UAB team in the Tremp syncline. In: Alcalá, L. & Royo-Torres, R. (eds.) Mesozoic Terrestrial Ecosystems in Eastern Spain.¡Fundamental! 14:51-58

López-Martínez, N., Galobart, A., Vicens, E., Arribas, M. E., Diaz, M., Domingo, L., Estrada, R., Fernández-Marrón, M. T., Fonollá, F., Gaete, R., Lacasa, A., Lozano, J., Malchus, N., Marmí, J., Peralba, J., Riera, V., Robador, A., Oms, O., Sellés, A. G., Soler-Gijón, R., Torices, A. & Vila, B. 2009. Upper Mesozoic continental deposits of South-eastern and South-central Pyrenees. In Alcalá, L. and Royo-Torres, R. coord. Mesozoic Terrestrial Ecosystems in Eastern Spain. ¡Fundamental! 14:3-91. 

Moyà-Solà, S. (2009) Preface. In: De Estaban Trivigno, S., Casanovas-Vilar, I., Martín Pérez, C., Almécija, S. & Marigó, J. (Eds.) I Iberian Symposium on Geometric Morphometrics. Paleontologia i Evolució, Mem. Esp. 3: 5-6.

Tarruella, A., Quintana, J., Alba, D.M. & Prats, L. (2009) Primera cita de Macrogastra (Pyrostoma) attenuata lineolata (Held, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae) para la malacofauna ibérica. Spira, 3: 13-25

Vila, B. & Alba, D.M. (2009). Plomes, dinosaures i ocells. Què fou primer, la ploma o l'ocell? Omnis Cellula, 20: 10-15.

Vila, B., Oms, O., Marmi. J., Galobart, À., Riera, V., Estrada, R. and Malchus, N. (2009). Vallcebre Syncline. In: Alcalá, L. & Royo-Torres, R. (eds.) Mesozoic Terrestrial Ecosystems in Eastern Spain. ¡Fundamental! 14: 23-34.

Vila, B., Sellés, A. G., and Galobart, À. 2009. The Coll de Nargó nesting area. In: Alcalá, L. & Royo-Torres, R. (eds.) Mesozoic Terrestrial Ecosystems in Eastern Spain. ¡Fundamental! 14: 42-45.  

 
 
 

Alba DM (2008) Si l'home ve del mico, el mico ve de l'arbre. Petita història evolutiva dels avantpassats simiescos arborícoles del llinatge humà. Omnis Cellula 19:16-21

Alba DM, Aurell J, Madurell J, Gómez M, Moyà-Solà S, Beràstegui X (2008) Paleontologia i geologia del jaciment del Pleistocè inferior de Vallparadís (Terrassa, Vallès Occidental). Tribuna d'Arqueologia 2007:29-44

Alba DM, Moyà-Solà S, Köhler M (2008) El origen de la mano humana. Investigación y Ciencia Temas 52 (El origen de la vida):90-96

Marmi J (2008) La història dels ases i els seus parents propers: un recorregut al llarg de 60 milions d’anys. L’Erol 97:10-12

Marmi J, Gomez B, Martín-Closas C (2008) Presencia de macrorrestos parautóctonos de Sabalites cf. lon­girhachis (Unger, 1850) Kvaček & Herman, 2004 en facies parálicas del Cretácico Superior del Pirineo oriental. Revista Española de Paleontología 23(1):7-14

Moyà-Solà S (2008) Quan els conceptes metodològics determinen els resultats: el problema de l’homoplàsia en evolució. Omnis Cellula 18:5

Poza B, Suñer M, Santos-Cubedo A, Galobart A (2008) Los dinosaurios de Cataluña y Valencia: 20 años de investigación por divulgar. Un proyecto de divulgación de la paleontología. Palaeontologica Nova SEPAZ 8:369-380

Santos-Cubedo A, Furió M (2008) Paleontología y medios de comunicación. Palaeontologica Nova SEPAZ 8:389-390

Santos-Cubedo A, Ginés V (2008) Plesiosauria a Todolella. Nostra Terra 5

Santos-Cubedo A, Ginés V (2008) Dinosauria en ANA. Terra Natura 1

Santos-Cubedo A, Ginés V (2008) Plesiosauria en La Todolella. Terra Natura 1

Santos-Cubedo A, Sanisidro O (2008) Dinosaurios del Levante peninsular: 20 años por divulgar. Nostra Terra 4

Suñer M, Poza B, Vila B, Santos-Cubedo A (2008) Síntesis del registro fósil de dinosaurios en el Este de la Península Ibérica. Palaeontologica Nova SEPAZ 8:397-420

Suñer M, Santos-Cubedo A (2008) Dos dientes de terópodo del Yacimiento Ana, Formación Arcillas de Morella (Aptiense, Cretácico Inferior, Cinctorres, Castellón). Stvdia Geologica Salmanticensia 8:27-39

Tarruella A, Alba DM, Prats L, Guillén G, Corbella J (2008) Caracterització conquiliològica i noves dades de distribució de Moitessieria olleri Altimira, 1960 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae). Spira 2(4):223-262

Vila B, Poza B, Madurell J (2008) Mamífers al Baix Berguedà: les icnites fòssils de la Roca de la Rella. L’Erol 95:8-11

Vila B, Poza B, Madurell J (2008) Mamífers al Baix Berguedà: les icnites fòssils de la Roca de la Rella. L’Erol 95:8-11

Vila B, Poza B, Marmi J, Galobart A, Oms O (2008) La recerca paleontològica al sinclinal de Vallcebre. Tribuna d’Arqueologia: 7-27.

 
 
 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b