Cap del Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari

 

Adreça

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

 

Currículum abreujat

David M. Alba (Barcelona, 1975) obtingué el títol de doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona el 2005, amb una tesi sobre l’origen i l’evolución dels grans antropomorfs i els humans, realitzada a l’Institut de Paleontologia M. Crusafont gràcies a una beca de la Generalitat de Catalunya. Després d’un postdoc ‘Beatriu de Pinós’ de dos anys a la Unitat d'Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, fou investigador visitant (2008-2009) al Dipartimento di Scienze della Terra de la Università degli Studi di Firenze (Itàlia), fins que s’incorporà com a investigador ‘Ramón y Cajal’ (2009-2014) al Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia Humana de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). Posteriorment, ha estat investigador visitant (2012-2013) al Dipartimento di Scienze della Terra de la Università degli Studi di Torino (Itàlia), i ha fet estades més curtes en d’altres institucions estrangeres (American Museum of Natural History i Stony Brook University, Nova York, EUA). Des de 2012, lidera el Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari de l’ICP, on actualment hi desenvolupa dues línies de recerca principals: (1) paleobiologia evolutiva i filogènia dels vertebrats del Miocè i Plio-Pleistocè de l’Europa Occidental (sobretot mamífers i rèptils); i (2) dinàmica de la paleobiodiversitat a la conca del Vallès-Penedès, amb l’objectiu d’analitzar la relació entre els recanvis faunístics i els canvis paleoambientals durant el Neogen i Quaternari.

Obtingué el certificat del Programa I3 pel Ministerio de Economía y Competitividad (en reconeixement a una trajectòria investigadora excel·lent) i fou acreditat com a catedràtic en els camps de ‘Zoologia i Antropologia’ i ‘Geologia estructural, geologia estratigràfica i paleontologia’ pel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’Itàlia. És membe del Comitè Editorial (Editor Associat) de Journal of Human Evolution (la revista més prestigiosa en l’àmbit de l’antropologia física i la paleoprimatologia evolutiva) i regularment actua de revisor per a les més reconegudes revistes paleontològiques, antropològiques i multidisciplinars. Fou soci fundador de dues empreses privades dedicades a la paleontologia aplicada (Palaeotheria, S.C.P. i Fossilia Serveis Paleontològics i Geològics, S.L.), i ha dirigit múltiples campanyes paleontològiques de camp, com les de l’Abocador de Can Mata (Miocè mitjà), Can Llobateres (Miocè superior) i Vallparadís (Pleistocè), que conduïren al descobriment de moltes importants restes fòssils de primats (incloent-hi l’esquelet de l’homínid basal Pierolapithecus catalaunicus). També dirigí la publicació a Science d’un altre nou gènere d’hominoïdeu, Pliobates cataloniae, que tingué una gran repercussió entre els mitjans. En total, ha descrit 35 nous tàxons, incloent-hi 6 gèneres i 11 (sub)espècies de vertebrats fòssils. Imparteix docència en els màsters oficials en Paleontologia i en Antropologia Biològica a Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Barcelona, i també té responsabilitats addicionals en la coordinació d’activitats docents o en la participació en diversos comitès i comissions. Al llarg dels anys, ha participat en molts projectes de recerca, essent l’investigador principal d’un projecte sobre l’evolució dels ecosistemes terrestres a l’Europa Occidental finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2012-2014), així com de diversos projectes de camp finançats per la National Geographic Society i la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a outputs científics, té més de 150 contribucions en 62 congressos i workshops (que resultaren en 122 resums publicats, 45 dels quals en revistes indexades pel Journal Citation Reports, JCR), té un excel·lent currículum de publicacions, amb un llibre, 13 capítols, 12 escrits divulgatius, i 151 articles científics, dels quals 97 en revistes JCR (68 pertanyents al Q1), incloent-hi revistes multidisciplinars de gran renom (Science, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Nature Communications, PLOS ONE), així com les revistes més prestigioses en els camps de la biologia (Proceedings of the Royal Society B), l’antropologia (Journal of Human Evolution, Evolutionary Anthropology, American Journal of Physical Anthropology), la zoologia (Zoological Journal of the Linnean Society, Journal of Mammalian Evolution) i la paleontologia (Journal of Vertebrate Paleontology, Journal of Systematic Palaeontology). Actualment té un índex h de 18 (segons Web of Science) i de 19 (segons Scopus), i ha dirigit tres tesis doctorals finalitzades, a més de múltiples treballs de màster.

 

Publicacions selectes

[Actualitzat el 15 d’abril de 2016]

 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J., Werdelin, L., Robles, J.M., Obradó, P. & Alba, D.M.* (in press). A new skull of Hyaenictis Gaudry, 1861 (Carnivora, Hyaenidae) shows incipient adaptations to durophagy. Journal of Mammalian Evolution. Q1 (Zoology). I.F. (JCR 2014): 2.357.
 • Casanovas-Vilar, I.*, Garcés, M., Van Dam, J., García-Paredes, I., Robles, J.M. & Alba, D.M. (in press). An updated biostratigraphy for the late Aragonian and Vallesian of the Vallès-Penedes Basin (Catalonia). Geologica Acta. Q2 (Geology). I.F. (JCR 2014): 1.367.
 • Díaz Aráez, J.L., Delfino, M., Luján, À.H., Fortuny, J., Bernardini, F. & Alba, D.M.* (in press). New remains of Diplocynodon (Crocodylia: Diplocynodontidae) from the early Miocene of the Iberian Peninsula. Comptes Rendus Palevol. Q2 (Paleontology). I.F. (JCR 2014): 1.192.
 • Luján, À.H., Delfino, M., Robles, J.M. & Alba, D.M.* (2016, published online). The Miocene tortoise Testudo catalaunica Bataller, 1926 and a revised phylogeny of extinct species of genus Testudo (Testudines: Testudinidae). Zoological Journal of the Linnean Society. doi: 10.1111/zoj.12414. Q1 (Zoology). I.F. (JCR 2014): 2.717.
 • Balaguer, J. & Alba, D.M.* (2016, published online). A new dugong species (Sirenia, Dugongidae) from the Eocene of Catalonia (NE Iberian Peninsula). Comptes Rendus Palevol. doi: 10.1016/j.crpv.2015.10.002. Q2 (Paleontology). I.F. (JCR 2014): 1.192.
 • Vinuesa, V., Iurino, D.A., Madurell-Malapeira, J.*, Liu, J., Fortuny, J., Sardella, R., Alba, D.M. (2015, published online). Inferences of social behavior in bone-cracking hyaenids (Carnivora, Hyaenidae) based on digital paleoneurological techniques: Implications for human-carnivoran interactions in the Pleistocene. Quaternary International. doi: 10.1016/j.quaint.2015.10.037. Q2 (Geosciences). I.F. (JCR 2014): 1.192.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Espigares, M.P., Vinuesa, V., Palmqvist, P., Martínez-Navarro, B. & Moyà-Solà, S. (2015, published online). Were large carnivorans and great climatic shifts limiting factors for hominin dispersals? Evidence of the activity of Pachycrocuta brevirostris during the Mid-Pleistocene Revolution in the Vallparadís section (Vallès-Penedès Basin, Iberian Peninsula). Quaternary International. doi: 10.1016/j.quaint.2015.07.040. Q2 (Geosciences). I.F. (JCR 2014): 2.062.
 • Casanovas-Vilar, I.*, Madern, A., Alba, D.M., Cabrera, L., García-Paredes, I., Van den Hoek Ostende, L.W., DeMiguel, D., Robles, J.M., Furió, M., Van Dam, J., Garcés, M., Angelone, C. & Moyà-Solà, S. (2015, published online). The Miocene mammal record of the Vallès-Penedès Basin (Catalonia). Comptes Rendus Palevol. doi: 10.1016/j.crpv.2015.07.004. Q2 (Paleontology). I.F. (JCR 2014): 1.192.
 • Alba, D.M.*, Almécija, S., DeMiguel, D., Fortuny, J., Pérez de los Ríos, M., Pina, M., Robles, J.M. & Moyà-Solà, S. (2015). Miocene small-bodied ape from Eurasia sheds light on hominoid evolution. Science, 350: 528, aab2625 [11 pp.]. doi: 10.1126/science.aab2625. Q1 (Multidisciplinary Sciences). I.F. (JCR 2014): 33.611.
 • Lozano-Fernández, I.*, López-García, J.M., Aurell-Garrido, J., Alba, D.M. & Madurell-Malapeira, J. (2015). Data review on the small mammals from the late Early Pleistocene of Vallparadís Estació layer EVT7 (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula): Biochronological and palaeoenvironmental implications. Quaternary International, 389: 159-166. Q2 (Geosciences). I.F. (JCR 2014): 2.062.
 • Alba, D.M.*, Montoya, P., Pina, M., Rook, L., Abella, J., Morales, J. & Delson, E. (2015). First record of Mesopithecus (Cercopithecidae, Colobinae) from the Miocene of the Iberian Peninsula. Journal of Human Evolution, 88: 1-14. Q1 (Anthropology). I.F. (JCR 2014): 3.733.
 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J.*, Fortuny, J. & Alba, D.M. (2015). The endocranial morphology of the Plio-Pleistocene bone-cracking hyena Pliocrocuta perrieri: behavioral implications. Journal of Mammalian Evolution, 22: 421-434. Q1 (Zoology). I.F. (JCR 2014): 2.357.
 • Alba, D.M.*, Vinuesa, V. & Madurell-Malapeira, J. (2015). On the original author and year of description of Pachycrocuta brevirostris (Carnivora, Hyaenidae). Acta Palaeontologica Polonica, 60: 573-576. Q1 (Paleontology). I.F. (JCR 2014): 1.866.
 • Abella, J.*, Pérez-Ramos, A., Valenciano, A., Alba, D.M., Ercoli, M.D., Hontecillas, D., Montoya, P. & Morales, J. (2015). Tracing the origin of the panda's thumb. The Science of Nature [Naturwissenschaften] 102: Art. 35. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F. (JCR 2014): 2.098.
 • Almécija, S.*, Wallace, I.J., Judex, S., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2015). Comment on “Human-like hand use in Australopithecus africanus”. Science 348: 1101-a. Q1 (Multidisciplinary Sciences). I.F. (JCR 2014): 33.611.
 • Arias-Martorell, J., Alba, D.M., Potau, J.M., Bello-Hellegouarch, G. & Pérez-Pérez, A.* (2015). Morphological affinities of the proximal humerus of Epipliopithecus vindobonensis and Pliopithecus antiquus: suspensory inferences based on a 3D geometric morphometrics approach. Journal of Human Evolution 80, 83-95. Q1 (Anthropology). I.F. (JCR 2014): 3.733.
 • Alba, D.M.*, Colombero, S., Delfino, M., Martínez-Navarro, B., Pavia, M. & Rook, L. (2014). A thorny question: the taxonomic identity of the Pirro Nord vertebrae. Journal of Human Evolution 76, 92-106. Q1 (Anthropology). I.F. (JCR 2014): 3.733.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Abella, J., Obradó, P. & Alba, D.M. (2014). The scimitar-toothed cat Machairodus aphanistus (Carnivora: Felidae) in the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). Comptes Rendus Palevol 13, 569-585. Q2 (Paleontology). I.F. (JCR 2014): 1.192.
 • Almécija, S.* & Alba, D.M. (2014). On manual proportions and pad-to-pad precision grasping in Australopithecus afarensis. Journal of Human Evolution 73, 88-92Q1 (Anthropology). I.F. (JCR 2014): 3.733.
 • Luján, À.H., Alba, D.M.*, Delfino, M., Fortuny, J. & Carmona, R. (2014). First cranial remains of Cheirogaster richardi (Testudines: Testudinidae) from the late Miocene of Ecoparc de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula): taxonomic and phylogenetic implications. Journal of Systematic Palaeontology 12, 833-864. Q1 (Paleontology). I.F.: 3.727.
 • Susanna, I., Alba, D.M.*, Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2014). The vertebral remains of the late Miocene great ape Hispanopithecus laietanus from Can Llobateres 2 (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula). Journal of Human Evolution 73, 15-34. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.733.
 • Bolet, A.*, Delfino, M., Fortuny, J., Almécija, S., Robles, J.M., Alba, D.M. (2014). An amphisbaenian skull from the European Miocene and the evolution of Mediterranean worm lizards. PLoS ONE 9, e98082. (Multidisciplinary sciences). I.F.: 3.234.
 • DeMiguel, D.*, Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2014). Dietary specialization during the evolution of Western Eurasian hominoids and its relationship to the extinction of European great apes. PLoS ONE 9, e97442. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 3.234.
 • Pina, M.*, Almécija, S., Alba, D.M., O'Neil, M.C. & Moyà-Solà, S. (2014). The Middle Miocene ape Pierolapithecus catalaunicus exhibits extant great ape-like morphometric affinities on its patella: Inferences on knee function and evolution. PLoS ONE 9, e91944. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 3.234.
 • Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J.*, Ansón, M. & Alba, D.M. (2014). New cranial remains of Pliocrocuta perrieri (Carnivora, Hyaenidae) from the Villafranchian of the Iberian Peninsula. Bollettino della Società Paleontologica Italiana 53, 39-47. Q3 (Paleontology). I.F.: 0.953.
 • Luján, À.H., Delfino, M., Casanovas-Vilar, I. & Alba, D.M.* (2014) Taxonomy of subgenus Temnoclemmys Bergounioux, 1958 (Testudines: Geoemydidae: Ptychogasterinae) based on new material from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). Comptes Rendus Palevol 13, 277-295. Q2 (Paleontology). I.F.: 1.192.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Ros-Montoya, S., Espigares, M.P., Alba, D.M. & Aurell-Garrido, J. (2014). Villafranchian large mammals from the Iberian Peninsula: paleobiogeography, paleoecology and dispersal events. Journal of Iberian Geology 40, 167-178. Q2 (Geology). I.F.: 1.667.
 • Marigó, J., Susanna, I., Minwer-Barakat, R., Madurell-Malapeira, J., Moyà-Solà, S., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M. & Alba, D.M.* (2014). The primate fossil record in the Iberian Peninsula: paleodiversity dynamics in the light of changing paleoclimatic and paleobiogeographic factors. Journal of Iberian Geology 40, 179-211. Q2 (Geology). I.F.: 1.667.
 • Alba, D.M.*, Delson, E., Carnevale, G., Colombero, S., Delfino, M., Giuntelli, P., Pavia, M. & Pavia, G. (2014). First joint record of Mesopithecus and cf. Macaca in the Miocene of Europe. Journal of Human Evolution, 67: 1-18. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.733.
 • Alba, D.M.*, DeMiguel, D., Morales, J., Sánchez, I.M. & Moyà-Solà, S. (2014). New remains of Dorcatherium crassum (Artiodactyla: Tragulidae) from the Early Miocene (MN4) of Els Casots (Subirats, Vallès-Penedès Basin). Comptes Rendus Palevol, 13: 73-86. I.F.: 1.192.
 • Robles, J.M., Alba, D.M.*, Fortuny, J., Rotgers, C., Balaguer, J., Carmona, R., Galindo, J., Almécija, S., Bertó, J.V. & Moyà-Solà, S. (2013). New craniodental remains of the barbourofelid Albanosmilus jourdani (Filhol, 1883) from the Miocene of the Vallès-Penedès (NE Iberian Peninsula) and the phylogeny of the Barbourofelini. Journal of Systematic Palaeontology 11, 933-1022. Q1 (Paleontology). I.F.: 2.852.
 • Alba, D.M.*, Fortuny, J., Pérez de los Ríos, M., Zanolli, C., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M. & Moyà-Solà, S. (2013). New dental remains of Anoiapithecus and the first appearance datum of hominoids in the Iberian Peninsula. Journal of Human Evolution, 65: 573-584. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.867.
 • Delfino, M.*, Rage, J.-C., Bolet, A. & Alba, D.M. (2013). Early Miocene dispersal of the lizard Varanus into Europe: reassessment of vertebral material from Spain. Acta Palaeontologica Polonica, 58: 731-735. Q2 (Paleontology). I.F.: 1.722.
 • Almécija, S.*, Tallman, M., Alba, D.M., Pina, M., Moyà-Solà, S. & Jungers, W.L. (2013). The femur of Orrorin tugenensis exhibits morphometric affinities with both Miocene apes and later hominins. Nature Communications 4, 2888. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 10.742.
 • Pérez de los Ríos, M.*, Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2013). Taxonomic attribution of the La Grive hominoid teeth. American Journal of Physical Anthropology, 151: 558-565. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.514.
 • DeMiguel, D., Alba, D.M.* & Moyà-Solà, S. (2013). European pliopithecid diets revised in the light of dental microwear in Barberapithecus huerzeleri and Pliopithecus canmatensis. American Journal of Physical Anthropology, 151: 573-582. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.514.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Rook, L., Martínez-Navarro, B., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J. & Moyà-Solà, S. (2013). The latest European painted dog. Journal of Vertebrate Paleontology, 33: 1244-1249. Q1 (Paleontology). I.F.: 2.079.
 • Alba, D.M.* & Berning, B. (2013). On the holotype and original description of the pliopithecid Plesiopliopithecus lockeri (Zapfe, 1960). Journal of Human Evolution, 65: 338-340. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.867.
 • Hammond, A.S.*, Alba, D.M., Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2013). Middle Miocene Pierolapithecus provides a first glimpse into early hominid pelvic morphology. Journal of Human Evolution, 64, 685-666. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.867.
 • Tallman, M.*, Almécija, S., Reber, S.L., Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2013). The distal tibia of Hispanopithecus laietanus: more evidence for mosaic evolution in Miocene apes. Journal of Human Evolution, 64, 319-327. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.867.
 • Robles, J.M., Madurell-Malapeira, J., Abella, J., Rotgers, C., Carmona, R., Almécija, S., Balaguer, J. & Alba, D.M.* (2013). New Pseudaelurus and Styriofelis remains (Carnivora: Felidae) from the middle Miocene of Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin). Comptes Rendus Palevol, 12, 101-113. Q3 (Paleontology). I.F.: 1.167.
 • Abella, J.*, Alba, D.M., Robles, J.M., Valenciano, A., Rotgers, C., Carmona, R., Montoya, P. & Morales, J. (2012). Kretzoiarctos nov., the oldest member of the giant panda clade. PLoS ONE, 7: e48985. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 3.730.
 • DeMiguel, D.*, Sánchez, I.M., Alba, D.M., Galindo, J., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. (2012). First evidence of Tethytragus Azanza and Morales, 1994 (Ruminantia, Bovidae) in the Miocene of the Vallès-Penedès Basin (Spain). Journal of Vertebrate Paleontology, 32: 1457-1462. Q2 (Paleontology). I.F.: 1.674.
 • Alba, D.M.* (2012). Fossil apes from the Vallès-Penedès Basin. Evolutionary Anthropology, 21: 254-269. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.528.
 • Alba, D.M.* & Moyà-Solà, S. (2012). On the identity of a hominoid male upper canine from the Vallès-Penedès Basin figured by Pickford (2012). Estudios Geológicos, 68: 149-153. Q4 (Geology). I.F.: 0.292.
 • Pérez de los Ríos, M.*, Moyà-Solà, S. & Alba, D.M. (2012). The nasal and paranasal architecture of the Middle Miocene ape Pierolapithecus catalaunicus (Primates: Hominidae): Phylogenetic implications. Journal of Human Evolution, 63: 497-506. Q1 (Anthropology). I.F.: 4.094.
 • Almécija, S.*, Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2012). The thumb of Miocene apes: new insights from Castell de Barberà (Catalonia, Spain). American Journal of Physical Anthropology, 148: 436-450. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.481.
 • Pina, M.*, Alba, D.M., Almécija, S., Fortuny, J. & Moyà-Solà, S. (2012). Brief Communication: Paleobiological inferences on the locomotor repertoire of extinct hominoids based on femoral neck cortical thickness: the fossil great ape Hispanopithecus laietanus as a test-case study. American Journal of Physical Anthropology, 149: 142-148. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.481.
 • Alba, D.M.*, Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Méndez, J.M. & Moyà-Solà, S. (2012). A partial skeleton of Hispanopithecus laietanus from Can Feu and the mosaic evolution of crown-hominoid positional behaviors. PLoS ONE, 7: Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 3.730.
 • Alba, D.M.*, Casanovas-Vilar, I., Almécija, S., Robles, J.M., Arias-Martorell, J. & Moyà-Solà, S. (2012). New dental remains of Hispanopithecus laietanus (Primates: Hominidae) from Can Llobateres 1 and the taxonomy of Late Miocene hominoids from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian Peninsula). Journal of Human Evolution, 63: 231-246. Q1 (Anthropology). I.F.: 4.094.
 • Rook, L.* & Alba, D.M. (2012). The pioneering primatologist Charles Immanuel Forsyth Major (1843-1923), and a Mesopithecus tooth from an unrecorded locality of Italy (?Casino Basin) in the Basel Naturhistorisches Museum. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 51: 1-6. Q4 (Paleontology). I.F.: 0.703.
 • Delfino, M.*, Luján, À.H., Carmona, R. & Alba, D.M. (2012). Revision of the extinct Pleistocene tortoise Testudo lunellensis Almera and Bofill, 1903 from Cova de Gràcia (Barcelona, Spain). Amphibia-Reptilia, 33: 215-225. Q3 (Zoology). I.F.: 0.680.
 • Marmi, J., Casanovas-Vilar I., Robles, J.M., Moyà-Solà, S. & Alba, D.M.* (2012). The paleoenvironment of Hispanopithecus laietanus as revealed by paleobotanical evidence from the Late Miocene of Can Llobateres 1 (Catalonia, Spain). Journal of Human Evolution, 62: 412-423. Q1 (Anthropology). I.F.: 4.094.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Minwer-Barakat, R., Aurell-Garrido, J. & Moyà-Solà, S. (2012). Early human dispersals into the Iberian Peninsula: A comment on Martínez et al. (2010) and Garcia et al. (2011). Journal of Human Evolution, 62: 169-173. Q1 (Anthropology). I.F.: 4.094.
 • Casanovas-Vilar, I.*, Furió, M., Alba, D.M., Moyà-Solà, S. & Méndez, J.M. (2012). Rodents and insectivores from the hominoid-bearing site of Can Feu (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Journal of Vertebrate Paleontology, 32: 225-230. Q2 (Paleontology). I.F.: 1.674.
 • Alba, D.M.* & Moyà-Solà, S. (2012). A new pliopithecid genus (Primates: Pliopithecoidea) from Castell de Barberà (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). American Journal of Physical Anthropology, 147: 88-112. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.481.
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Robles, J.M. & Galindo, J. (2012). Brief communication: The oldest pliopithecid record in the Iberian Peninsula based on new material from the Vallès-Penedès Basin. American Journal of Physical Anthropology, 147: 135-140. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.481.
 • Alba, D.M.*, Carlos Calero, J.A., Mancheño, M.Á., Montoya, P., Morales, J. & Rook, L. (2011). Fossil remains of Macaca sylvanus florentina (Cocchi, 1872) (Primates, Cercopithecidae) from the Early Pleistocene of Quibas (Murcia, Spain). Journal of Human Evolution, 61: 703-718. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.638.
 • Rotgers, C., Alba, D.M.*, Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Bertó, J.V. & Moyà-Solà, S. (2011). A new species of Anchitherium (Equidae: Anchitheriinae) from the Middle Miocene of Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula). Comptes Rendus Palevol, 10: 567-576. Q3 (Paleontology). I.F.: 1.043.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Marmi, J., Aurell, J. & Moyà-Solà, S. (2011). The taxonomic status of European Plio-Pleistocene badgers. Journal of Vertebrate Paleontology, 31: 885-894. Q1 (Paleontology). I.F.: 2.214.
 • Minwer-Barakat, R.*, Madurell-Malapeira, J., Alba, D.M., Aurell-Garrido, J., De Esteban-Trivigno, S. & Moyà-Solà, S. (2011). Pleistocene rodents from the Torrent de Vallparadís section (Terrassa, northeastern Spain) and biochronological implications. Journal of Vertebrate Paleontology, 31: 849-865. Q1 (Paleontology). I.F.: 2.214.
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Garcés, M., Robles, J.M. & Moyà-Solà, S. (2011). Updated chronology for the Miocene hominoid radiation in Western Eurasia. Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A., 108: 5554-5559. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 9.681.
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Robles, J.M., Casanovas-Vilar, I., Rotgers, C., Carmona, R. & Galindo, J. (2011). Middle Miocene tragulid remains from Abocador de Can Mata: the earliest record of Dorcatherium naui from Western Europe. Geobios, 44: 135-150. Q3 (Paleontology). I.F.: 1.010.
 • Furió, M.*, Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà, S., Köhler, M., Galindo, J. & Alba, D.M. (2011). Insectivores (Eulipotyphla; Mammalia) from the Middle Miocene of Barranc de Can Vila 1 (Vallès-Penedès Basin). Geobios, 44: 199-213. Q3 (Paleontology). I.F.: 1.010.
 • Casanovas-Vilar, I.* & Alba, D.M. (2011). The never-ending problem of Miocene beaver taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica, 56: 217-220. Q2 (Paleontology). I.F.: 1.488.
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. & Almécija, S. (2011). A partial hominoid humerus from the middle Miocene of Castell de Barberà (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). American Journal of Physical Anthropology, 144: 365-381. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.824.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Minwer-Barakat, R., Alba, D.M., Garcés, M., Gómez, M., Aurell-Garrido, J., Ros-Montoya, S., Moyà-Solà, S. & Berástegui, X. (2010). The Vallparadís section (Terrassa, Iberian Peninsula) and the latest Villafranchian faunas of Europe. Quaternary Science Reviews, 29: 3972-3982. Q1 (Geosciences). I.F.: 4.657.
 • Almécija, S.*, Moyà-Solà, S. & Alba, D.M. (2010). Early origin for human-like precision grasping: A comparative study of pollical distal phalanges in fossil hominins. PLoS ONE, 5: e11727. Q1 (Biology). I.F.: 4.411.
 • Casanovas-Vilar, I.*, Angelone, C., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Köhler, M. & Galindo, J. (2010). Rodents and lagomorphs from the Middle Miocene hominoid-bearing site of Barranc de Can Vila 1 (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 257: 297-315. Q4 (Paleontology). I.F.: 0.663
 • Alba, D.M.* (2010). Cognitive inferences in fossil apes (Primates: Hominoidea): does encephalization reflect intelligence? Journal of Anthropological Sciences, 88: 11-48. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.000.
 • Alba, D.M.*, Almécija, S. & Moyà-Solà, S. (2010). Locomotor inferences in Pierolapithecus and Hispanopithecus: Reply to Deane and Begun (2008). Journal of Human Evolution, 59: 143-149. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.843.
 • Casanovas-Vilar, I.*, García-Paredes, I., Alba, D.M., Hoek Ostende, L. Van den, Moyà-Solà, S. (2010). The European Far West: Miocene mammal isolation, diversity and turnover in the Iberian Peninsula. Journal of Biogeography, 37: 1079-1093. Q1 (Ecology). I.F.: 4.273.
 • Alba, D.M.*, Fortuny, J. & Moyà-Solà, S. (2010). Enamel thickness in the Middle Miocene great apes Anoiapithecus, Pierolapithecus and Dryopithecus. Proceedings of the Royal Society B, 277: 2237-2245. Q1 (Evolutionary Biology). I.F.: 5.064.
 • Robles, J.M., Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Rotgers, C., Almécija, S. & Carmona, R. (2010). New craniodental remains of Trocharion albanense Major, 1903 (Carnivora, Mustelidae), from the Vallès-Penedès Basin (Middle to Late Miocene, Barcelona, Spain). Journal of Vertebrate Paleontology, 30: 547-562. Q1 (Paleontology). I.F.: 2.241.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. & Aurell-Garrido, J. (2010). The Iberian record of the puma-like cat Puma pardoides (Owen, 1846) (Carnivora, Felidae). Comptes Rendus Palevol, 9: 55-62. Q3 (Paleontology). I.F.: 1.000.
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Malgosa, A., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Almécija, S., Galindo, J., Rotgers, C., Bertó Mengual, J.V. (2010). A new species of Pliopithecus Gervais, 1849 (Primates: Pliopithecidae) from the Middle Miocene (MN8) of Abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Catalonia, Spain). American Journal of Physical Anthropology, 141: 52-75. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.693.
 • Madurell-Malapeira, J.*, Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2009). Carnivora from the late Early Pleistocene of Cal Guardiola (Terrassa, Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Journal of Paleontology, 83: 969-974. Q3 (Paleontology). I.F.: 1.096.
 • Almécija, S.*, Alba, D.M. & Moyà-Solà, S. (2009). Pierolapithecus and the functional morphology of Miocene ape hand phalanges: paleobiological and evolutionary implications. Journal of Human Evolution, 57: 284-297. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.987.
 • Moyà-Solà, S.*, Alba, D.M., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Köhler, M., De Esteban-Trivigno, S., Robles, J.M., Galindo, J. & Fortuny, J. (2009). A unique Middle Miocene European hominoid and the origins of the great ape and human clade. Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A., 106: 9601-9606. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 9.432.
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., Robles, J.M., Cabrera, L., Garcés, M., Almécija, S. & Beamud, E. (2009). First partial face and upper dentition of the Middle Miocene hominoid Dryopithecus fontani from Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain): taxonomic and phylogenetic implications. American Journal of Physical Anthropology, 139: 126-145. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.756.
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Köhler, M. & Moyà-Solà, S. (2008). When sleep or hide makes the difference in macroevolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A., 105: E56. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 9.380.
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S., Madurell, J. & Aurell, J. (2008). Dentognathic remains of Macaca (Primates, Cercopithecidae) from the late Early Pleistocene of Terrassa (Catalonia, Spain). Journal of Human Evolution, 55: 1160-1163. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.550.
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Galindo, J., Cabrera, L., Garcés, M., Furió, M., Robles, J.M., Köhler, M. & Angelone, C. (2008). Biochronological, taphonomical and paleoenvironmental background of the fossil great ape Pierolapithecus catalaunicus (Primates, Hominidae). Journal of Human Evolution, 55: 589-603. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.550.
 • Alba, D.M.* (2008). Book Review: A.G. Filler. The Upright Ape: A New Origin of the Species. Folia Primatologica, 79: 281-282. Q2 (Zoology). I.F.: 1.548.
 • Casanovas-Vilar, I.*, Alba, D.M., Almécija, S., Robles, J.M., Galindo, J. & Moyà-Solà, S. (2008). Taxonomy and paleobiology of the genus Chalicomys Kaup, 1832 (Rodentia, Castoridae), with the description of a new species from Abocador de Can Mata (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). Journal of Vertebrate Paleontology, 28: 851-862. Q1 (Paleontology). I.F.: 1.548.
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M. & Almécija, S. (2008). Taxonomic attribution of the Olduvai Hominid 7 manual remains and the functional interpretation of hand morphology in robust australopithecines. Folia Primatologica, 79: 215-250. Q2 (Zoology). I.F.: 1.548.
 • Almécija, S., Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. & Köhler, M. (2007). Orang-like manual adaptations in the fossil hominoid Hispanopithecus laietanus: first steps towards great ape suspensory behaviours. Proceedings of the Royal Society B, 274: 2375-2384. Q1 (Biology). I.F.: 4.112.
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I. & Galindo, J. (2005). Response to comment on "Pierolapithecus catalaunicus, a new Middle Miocene great ape from Spain". Science, 308: 203d. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 30.927.
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I. & Galindo, (2004). Pierolapithecus catalaunicus, a new Middle Miocene great ape from Spain. Science, 306: 1339-1344. Q1 (Multidisciplinary sciences). I.F.: 31.853.
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. & Köhler, M. (2003). Morphological affinities of the Australopithecus afarensis Manual proportions and relative thumb length. Journal of Human Evolution, 44: 225-254. Q1 (Anthropology). I.F.: 1.753.
 • Köhler, M.*, Alba, D.M., Moyà-Solà, S. & MacLatchy, L. (2002). Taxonomic affinities of the Eppelsheim femur. American Journal of Physical Anthropology, 119: 297-304. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.117.
 • Alba, D.M.*, Agustí, J. & Moyà-Solà, S. (2001). Completeness of the mammalian fossil record in the Iberian Neogene. Paleobiology, 27: 79-83. Q1 (Paleontology). I.F.: 2.348.
 • Alba, D.M.*, Moyà-Solà, S. & Köhler, M. (2001). Canine reduction in the Miocene hominoid Oreopithecus bambolii: behavioural and evolutionary implications. Journal of Human Evolution, 40: 1-16. Q1 (Anthropology). I.F.: 3.031.
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M. & Alba, D.M. (2001). Egarapithecus narcisoi, a new genus of Pliopithecidae (Primates, Catarrhini) from the Late Miocene of Spain. American Journal of Physical Anthropology, 114: 312-324. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.043
 • Köhler, M.*, Moyà-Solà, S. & Alba, D.M. (2001). Brief Communication: Cranial reconstruction of Dryopithecus. American Journal of Physical Anthropology, 115: 284-288. Q1 (Anthropology). I.F.: 2.043.
 • Köhler, M.*, Moyà-Solà, S. & Alba, D.M. (2000). Macaca (Primates, Cercopithecidae) from the Late Miocene of Spain. Journal of Human Evolution, 38: 447-452. Q1: Yes (Anthropology). I.F.: 2.675.
 • Moyà-Solà, S.*, Köhler, M. & Alba, D.M. (1999). Primate evolution—in and out of Africa. Current Biology, 9: R547-R548. Q1 (Biology). I.F.: 8.733.

 

Last modified on Dijous, 21 abril 2016 16:25
Rate this item
(0 votes)
Super User

Curabitur ultrices commodo magna, ac semper risus molestie vestibulum. Aenean commodo nibh non dui adipiscing rhoncus.

Website: www.themewinter.com

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Guardons:

Excellence in research

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b